Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

486/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

486

VYHLÁŠKA

ze dne 23. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx vyhláška x. 36/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 zákona x. 21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx x x ověřování pravosti xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ověřování), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2019 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 36/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 331/2006 Xx., xxxxxxxx x. 390/2007 Sb., xxxxxxxx x. 194/2008 Xx., vyhlášky x. 15/2009 Sb., xxxxxxxx x. 484/2009 Xx., xxxxxxxx x. 384/2010 Xx., xxxxxxxx x. 441/2011 Sb., xxxxxxxx x. 456/2012 Xx., xxxxxxxx x. 401/2013 Xx., xxxxxxxx x. 346/2014 Sb., xxxxxxxx x. 389/2015 Xx., xxxxxxxx č. 411/2016 Xx., vyhlášky č. 409/2017 Xx., xxxxxxxx x. 265/2018 Sb., xxxxxxxx x. 279/2019 Xx. a xxxxxxxx x. 316/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx xx slovo "Xxxxxxxxxxx," vkládá slovo "Xxxxxx,".

2. V xxxxx "Xxxxxxxxx kraj" xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx ", Xxxxxxxxx".

3. X xxxxx "Jihočeský xxxx", písm. x) xx xx xxxxx "Xxxxx Xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx,".

4. X xxxxx "Jihomoravský xxxx", xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx,".

5. X xxxxx "Královéhradecký xxxx", písm. x) xx xxxxx "Xxxxx," xxxxxxx x xx xxxxx "Xxxxxxxxxx," se xxxxxx slovo "Xxxxxx,".

6. X xxxxx "Královéhradecký xxxx", písm. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxx," vkládá slovo "Xxxxx,".

7. X xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx kraj" se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx f) doplňuje xxxxx ", Xxxxxxx".

8. X xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx", xxxx. i) xx xx slova "Xxxxx Xxxxxx," vkládá xxxxx "Vestec,".

9. X xxxxx "Xxxxxxxxx kraj", xxxx. c) se xx xxxxx "Xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx,".

10. X xxxxx "Liberecký xxxx", xxxx. x) xx xxxxx "Frýdštejn," xxxxxxx x za xxxxx "Jenišovice," xx xxxxxx xxxxx "Kacanovy,".

11. X části "Xxxxxxxxx xxxx", písm. c) xx xx xxxxx "Xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx u Xxxxxx,".

12. X části "Xxxxxxxxx xxxx", xxxx. h) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx," xxxxxx slovo "Xxxxxxxx,".

13. X xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxx", xxxx. x) se xx xxxxx "Trstěnice," xxxxxx xxxxx "Xxxxx,".

14. X xxxxx "Xxxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx xx slovo "Xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Draženov,", xx xxxxx "Mutěnín," xx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx," x xx xxxxx "Xxxxxxxxx," xx xxxxxx slovo "Xxxxx,".

15. X xxxxx "Plzeňský xxxx", písm. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx," xxxxxx slovo "Xxxx,".

16. X xxxxx "Xxxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx za xxxxx "Xxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx," x xx slovo "Xxxxxx," xx vkládá xxxxx "Xxxxxxxxx,".

17. X xxxxx "Xxxxxxxxxxx kraj", písm. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx," a xx xxxxx "Všenory," xx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx,".

18. X xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxx,", "Xxxxxxx," x "Xxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxx," xx xxxxxx slovo "Xxxxxxxxx," x na xxxxx xxxxx písmene f) xx xxxxxxxx slovo "Xxxxxx".

19. X xxxxx "Xxxxxxxxxxx kraj", písm. x) xx xx xxxxx "úřady" vkládají xxxxx "Bříství, Xxxxxxx," x xx konci xxxxx xxxxxxx m) xx doplňuje slovo ", Xxxxx".

20. X xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx", xxxx. o) xx xx slovo "Xxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx," x xx xxxxx "Xxxxxxx," xx vkládá xxxxx "Xxxxxx,".

21. X xxxxx "Středočeský xxxx", xxxx. x) xx xx slovo "Xxxxxxx," xxxxxxxx slova "Xxxxx Xxxxxxxx,".

22. X xxxxx "Xxxxxxxxxxx kraj", xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx,".

23. V xxxxx "Středočeský kraj", xxxx. y) xx xx slovo "úřady" xxxxxx slovo "Xxxxxxxxxx,".

24. X xxxxx "Xxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx,".

25. V části "Xxxx Xxxxxxxx", xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxx," vkládá xxxxx "Xxxxxxx,".

26. V xxxxx "Kraj Vysočina", xxxx. x) se xx slovo "Xxxxxxx," xxxxxx slovo "Třeštice," x slovo "Xxxxxxx," xx xxxxxxx.

27. V xxxxx "Xxxx Vysočina", xxxx. m) xx xx xxxxx "Číchov," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx,".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 486/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.