Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

481/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Čl. IV

Přechodné ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

481

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 139/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pozemkových úpravách x pozemkových xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně zákona x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Sb., zákona x. 280/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx. x xxxxxx x. 295/2017 Sb., se xxxx takto:

1. X §2 se xxxxx "xx jimi xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xx cílem pozemkových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 2 xx za xxxx třetí xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§9 xxxx. 8 xxxx. c)] xxxx, se souhlasem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx sebe xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může, xx souhlasem xxxxxxx, xxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx xxxxx obce.".

3. X §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx " , xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6)" xxxxxxx, za xxxx první xx xxxxxx věta "Xxxxxxx xxxxxxxx do rezervy xxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schválených vládou56) xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách jen xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx.", xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx zjistit, xxxxxxx xx podle" xx zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxx x řešením xxxxxxx xx nevyžaduje x pozemků, které xxxx v obvodu xxxxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 56 xxx:

"56) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 503/2012 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 se xxxxxxx.

4. X §3 xxxx. 4 se xxxxx "xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "až xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi57) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 57 xxx:

"57) Xxxxx x. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x majetkovém xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. V §4 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 8).".

6. X §4 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58 xxxxx:

"(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemkových úprav. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx-xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav plán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhotoví xx xxxxxx xxxx xxxxx pozemků58) x xxxxxx xxxxxxxxxx nesouladů, xx xxxxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxxxxxx dotčené xxxxxx.

(3) Jednoduché pozemkové xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 odst. 8) xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 10 x §9 xxxx. 11 xxx první, třetí x xxxxxx.

58) Zákon x. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

7. V §5 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxx".

8. X §5 odst. 3 xx xxxxx "pozemkové xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 6)".

9. X §5 xxxx. 4 xx slova " , kterým může xxx i xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx x xxxx.".

10. X §5 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx úvodním xxxxxxx (§7)", xxxxx "xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx.

11. V §5 xxxx. 5 xx xx větu xxxxx xxxxxx věta "O xxxxxxx xxxxxxxx jednání x volbě xxxxx xxxxxxxxx úřad učiní xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 6 x x §9 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

13. X §5 xxxx. 7 xx xxxxx " , xxxxx xxxx být xxxxx," xxxxxxx x xx xxxxx odstavce xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiná xxxxx.".

14. X §5 odst. 8 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15. X §6 xxxx. 6 xx slova "správní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "orgány".

16. V §6 se na xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Pozemkový xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx doručí všem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

17. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx", za xxxx třetí xx xxxxxx xxxx "O xxxxxxxx přebytek xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx." x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nároků vyzve xxxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx pozemkového xxxxx xx xxxx 1 xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzat x xxxxxxxxx xxxxx, zemských xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx přihlásily xxxxxxxxxx do jednoho xxxx od zveřejnění xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 15.".

18. V §8 se xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Tuto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxx xxx vyložení soupisu xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx odstavce 1.".

19. X §8 odst. 7 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí" x xx xxxxx "části" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x terénu".

20. §8x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8x

Xxxxxx duplicitního xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx u některých xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx osob x xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx vlastnictví"), xxxxxx tyto xxxxxxx xxxx pozemky x xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxx (§3 xxxx. 2).".

21. V §9 xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemkových xxxxx (§18).

(3) Dotčené xxxxxx, xxxxxxx podzemních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správci xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

22. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxx druhá xxxxxxx.

23. X §9 xxxx. 6 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxx zjištěného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

24. X §9 odst. 7 xx slova "po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předloží katastrálnímu xxxxx seznam xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx poznámky x zahájení pozemkových xxxxx v katastru xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx obvod xxxxxxxxxxx xxxxx katastrálnímu xxxxx x zápisu xx xxxxxxxx nemovitostí a xxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxx xxxxxxxx 6" x za xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx parcel, xxxxx xxxx dotčeny pozemkovými xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí.".

25. X §9 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxx x" xxxxxxxxx slovem "xxx,", za slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxx a k xxxxxxxx vody v xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx", xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx xxxxx "vodní", xx xxxxx "úpravy" se xxxxxxxx xxxxx "koryt xxxxxxx" a slovo "xxxxx" se xxxxxxx.

26. X §9 xxxx. 8 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx biodiverzity a", xxxxx "xxxx místní xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx," se xxxxxx slovo "xxxxxxxx," x xxxxx " , xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terénní xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nebo obnovy xxxxxx vegetace, xxxxxxxxx xxxxx".

27. V §9 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx a slova "Xxxxxx souhlasné" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

28. X §9 odstavec 12 xxx:

"(12) Pokud xxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx1), xxxxxxx xxx stát po xxxxxxxxx xxxxxxxxx navržených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxx [§5 odst. 1 xxxx. c)]. Takto xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxx zcizit xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Současně x xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zcizení.".

29. V §9 odst. 13 xx xxxxx "druhé" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

30. X §9 xxxx. 16 xx slova "x xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx59),", xx konci xxxxx xxxx čtvrté xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxx ve xxxxxxxxxxx spolku, společnosti60) xxxx xxxxxxxx" x xx větě xxxx xx slovo "státu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx1)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59 x 60 xxxxx:

"59) §2 xxxx. 1 xxxxxx č. 151/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) §2716 x xxxx. xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

31. V §9 xxxx. 17 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xx souhlasem xxxxxxxx dobývacího prostoru x xxxxxxxxx xxxxxx" x xx větu xxxxxx se xxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektu, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx61).".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 61 xxx:

"61) §20 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

32. X §9 xxxx. 18 se xxxx druhá xxxxxxx, xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeny" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Pokud xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xx směnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx dočasnými xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Postup xxxxx §11 odst. 15 xx nepoužije pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx větě.".

Poznámka xxx čarou x. 26 xxx:

"26) §16x xxxxxx č. 151/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

33. X §9 odst. 21 xx slova "xx xxxxx xxxxxxxxx pozemkovým xxxxxx" nahrazují xxxxx "x této xxxxx".

34. X §9 xxxx. 24 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "orgánů".

35. V §10 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx samostatně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

36. X §10 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx "X xxxx xxxxxxx ceny x x lhůtě k xxxxxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad. X xxxxxxx xxxx xxxxxx xx příslušné xxxxxxx." x věta xxxxx xx xxxxxxx.

37. X §11 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věty "Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx společných xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §9 xxxx. 10 x 11. Xxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxx společných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.".

38. X §11 xxxx. 4 se za xxxxx "výměře" xxxxxx xxxxx "řešených".

39. V §11 xxxx. 8 xx za větu xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §80 xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx odvolací orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

40. V §11 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxxxxxx x".

41. X §11 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx32) x změně" nahrazují xxxxx "vkladu xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 se zrušuje.

42. X §11 se xx xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx odstavec 12, xxxxx xxx:

"(12) Xx-xx xxxxxxx pozemku, xx xxxxxx se xxxxxxxxx pozemkové úpravy xxxxx §2, xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx vlastnického xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xx xxxxxxxxxx původního pozemku xxx x okamžiku xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 8 xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx k xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx věty.".

Dosavadní odstavce 12 x 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 13 a 14.

43. V §11 xxxxxxxx 14 xxx:

"(14) Xxxxxxxx právo, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, přechází podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zřízeno xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx zřízena xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx xxxxx právo,

c) xxxx xxxxxxx výhrada xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpětného prodeje xxxx věcné právo,

e) xxx zřízen xxxxx xxxxxxx xxxx zatížení xxxx xxxxx právo,

f) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právo,

g) xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pořadí xxx xxxx xxxxx,

x) xxxx zřízeno xxxxxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) byl xxxxxx odklad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx oddělení xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx koupě xx xxxxxxx sjednané xxxx věcné xxxxx xxxx vzdání xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx nástupce.

Pozemky xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neřešené.".

44. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 x 16, xxxxx xxxxx:

"(15) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zahrnutém xx pozemkových úprav, x xxxxx xxxxxx xx umožňuje, přechází xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nepřihlásí-li xx osoba oprávněná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, věcné xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxxxx xxxxx nepřechází. Xxxxxxxxx xxxxxx věcná xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení (§4 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení.".

45. X §12 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxx, finančnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx obce, xxxxxxxx potřebám xxxxxxxxx xxxxxxx priority pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení. Xx nabytí právní xxxx rozhodnutí (§11 xxxx. 8) xxxxxxxxx xxxx seznámí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obec. X xxxxxxxxxxxxx územích, xxx xx pozemkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx společných xxxxxxxx xxxxxxxx ta xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osobě podle xxxxxxxx 4.".

46. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vytyčení xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx62) x xxxxx xx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 62 xxx:

"62) §49 xxxxxx č. 256/2013 Xx.".

47. X §12 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xx-xx to x xxxxxxx s územním xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, schválených xxxxxxxx orgánem (§9 xxxx. 10), výstavbu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, ochranu x xxxxxxxxxxx půdního fondu x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx upouští xx xx xxxxxxxx s xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území x xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 8) xxxx být x jiná osoba xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nádrží, xxxxxxx, xxxxxxxxxx hrází x xxxxxx [§9 xxxx. 8 xxxx. x)], xxxxxxx realizace xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, může xxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

48. X §12 xx xx odstavec 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6, xxxxx znějí:

"(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx1) (§9 xxxx. 12), xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx převedou xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx umístěno na xxxxxxx jiné xxxxx, xxxx být xx xxxxxx xxxxxxxxxxx převedeno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxxx zájmu.

(6) Změna xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemku, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx společného zařízení xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx ústředí xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu.".

Dosavadní odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

49. X §12 odst. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx úpravy" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x moci xxxxxx nebo", věta xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.", xx větu druhou xx xxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx změny xxxxx společných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 10.", věta pátá xx zrušuje x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxx-xx xxxxxx plánu xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxx pozemků, xxxxxx pozemkový úřad xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

50. X §13 odst. 1 x 2 xx text "(§4 xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxxx "(§4 xxxx. 4)".

51. §15 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

52. X §17 odst. 4 xx slova "xxxxxx, xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxxxxxx pomoc xxx vytváření ucelených xxxxxxxxxxxxx jednotek" xx xxxxxxx.

53. V §18 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx,".

54. X §18 se xx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílet x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x těch xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx sám xxxx xxxxx xxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

55. X §18 xx doplňuje xxxxxxxx 23, xxxxx zní:

"(23) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx návrhů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxx držitel xxxxxxxx oprávnění vypracoval, xxxxx k nim xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo jejichž xxxxxxxx ověřil xxxxx xxxxxxxx 15 písm. x) xx x), xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx návrhů xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ústředí.".

56. X §19 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

57. V §19 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "návrhu".

58. X §20 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxx stanovený xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy " , xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxx xxxxxx rozvoj či Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" x xxxx "15 x" xx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x v rámci xxxxx byl zpracovaný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxxxx x. 139/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx zákona x. 139/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 86/2015 Xx., zákona x. 139/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona č. 106/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx. x xxxxxx č. 163/2020 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §23 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §35 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatížené xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zápis xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx železniční xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx katastru, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxx oprávněného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Katastrální xxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx území se xxxxxxxx nemovitost xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx dobu 1 xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx 1 xxxx od zveřejnění xxxxx, xx xx xx xx, že xxxxx břemeno se xxxxxxxxx. Výmaz xxxxx xxxxxxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx výmaz se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, ustanovení §11 xx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

3. X §40 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx s xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx katastrálního xxxxxxx xxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx katastru xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x katastru zapsány x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx úřední xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx katastrální xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dobu x xxxxxxxx obec.".

4. X §40 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx oprávněná x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx vyložení xxxxxxxxxx katastrálního operátu, xxxxx xxxxxxx se xx obnoveného xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §45 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx soubor xxxxxxxxxxxx informací a xxxxxx popisných xxxxxxxxx (xxxx xxx "obnovený xxxxxxxxxxx operát")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx katastrální xxxxxx".

6. V §45 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx " , x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx katastrálního operátu xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx operátu".

7. X §62 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 se xxxxxxxxx.".

8. X §62 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx se xx xx, že xxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zemských xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx její dostatečnou xxxxxxxxxxxx, se promlčela. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx, x níž xx promlčené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xxxxxxx není xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu. Xxx výmaz xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2013 Xx., zákona x. 280/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., zákona č. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 295/2017 Sb. x zákona x. 229/2019 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §10x se odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

2. X §10x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx 2" zrušují.

Čl. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §10x xxxx. 2 xxxxxx č. 503/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 503/2012 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x. 503/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx k půdě x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Xx., zákona x. 39/1993 Xx., xxxxxx x. 183/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 131/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 166/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 29/1996 Xx., xxxxxx x. 30/1996 Sb., zákona x. 139/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 253/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 272/2005 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 531/2005 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 178/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2011 Xx., xxxxxx x. 75/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., zákona x. 280/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx. x xxxxxx č. 229/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11x xxxx. 8 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxx osobě, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx." x za xxxx první xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx je povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 14 xxx xx převzetí xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx doručení do xxxxxxxxx rukou xx xxxxxx uvedenou oprávněnou xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít x xxxx oprávněné xxxxx xxxx předchozími xxxxxx vázán.".

2. X §17 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx; soudní xxxxxxx xxxxxx vyjádření je xxxxxxxx".

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 481/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.