Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

479/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

479

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 16. listopadu 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 240/2014 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx mýtném

Vláda xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Sb. a xxxxxx x. 227/2019 Xx.:

Xx. I

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., x výši xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, slevy xx xxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx mění takto:

1. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 x 4 xx zrušují.

2. §2 x 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§2

Xxxx xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx zemním xxxxxx xxxx biometanem, xxxx

x) na rok 1 500 Xx,

x) xx 30 dnů 440 Xx,

x) na 10 xxx 310 Xx.

(2) Xxxxxx poplatek xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxx 750 Xx,

x) xx 30 xxx 220 Kč,

c) xx 10 xxx 155 Kč.

§3

Rozlišení a xxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx X. xxxxx,

x) kategorie xxxxxxx xx sazby xxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X2 x X3, nebo

2. vozidla xxxxxxxxx X2 x X3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx

1. do xxxxx XXXX XX,

2. xxxxx XXXX V x XXX,

3. xxxxx XXXX VI x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

4. třídy XXXX XX poháněná xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) největší povolené xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx soupravy xx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 xxxx,

2. xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx než 12 xxx, xxxx

3. xxxxxxx 12 xxx,

x) počtu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx vozidla xxxx xxxxxx soupravy

1. xx 2 nápravami,

2. xx 3 xxxxxxxxx,

3. xx 4 nápravami, xxxx

4. x 5 xxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) období xxx xx sazby za xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx

1. xx 5.00 do 22.00 hodin, nebo

2. xx 22.00 xx 5.00 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x M3 xxxx xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x M3 xxxx uvedeny x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx M2 x X3 jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 xxxx xxxxxxx x příloze x. 4 x xxxxxx nařízení.".

3. §4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. V §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx uloženém xxxxxx x tomto xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxx celkově xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx návratnosti nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace (xxxx xxx "xxxxx na xxxxxx")".

5. X §5 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. V §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "75 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "65 000 Kč" x číslo "5" xx xxxxxxxxx xxxxxx "6".

7. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx "110 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "95 000 Kč" a xxxxx "8" xx xxxxxxxxx číslem "9".

8. X §5 odst. 2 xxxx. x) xx částka "190 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "170 000 Xx".

9. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "300 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "270 000 Xx".

10. X §5 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxx uložené".

11. Xxxxxxx x. 1 xxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 240/2014 Sb.

Sazby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx kategorie M2 x X3

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dálnice xxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3 činí

a) x xxxx xx 5.00 xx 22.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-XX

XXXX V, EEV

EURO XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zemním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx poháněná xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

xxxx než 3,5 xxxx a xxxx než 7,5 xxxx

0,056

0,076

0,096

0,116

0,048

0,064

0,081

0,099

0,044

0,060

0,076

0,092

0,042

0,056

0,071

0,086

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

1,163

1,563

1,983

2,408

0,985

1,324

1,680

2,040

0,918

1,234

1,566

1,901

0,861

1,157

1,468

1,782

xxxxxxx 12 xxx

3,045

4,091

5,191

6,295

2,580

3,466

4,398

5,333

2,404

3,230

4,099

4,969

2,253

3,028

3,842

4,657

x) v xxxx xx 22.00 do 5.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-XX

XXXX X, XXX

XXXX VI x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx poháněná zemním xxxxxx xxxx biometanem

Počet xxxxxx

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 tuny

0,057

0,076

0,096

0,117

0,048

0,064

0,082

0,099

0,045

0,060

0,076

0,093

0,042

0,056

0,072

0,087

nejméně 7,5 xxxx a xxxx xxx 12 xxx

1,169

1,571

1,993

2,421

0,992

1,332

1,691

2,053

0,924

1,242

1,576

1,914

0,867

1,165

1,478

1,795

xxxxxxx 12 tun

3,060

4,112

5,218

6,324

2,596

3,487

4,425

5,361

2,420

3,251

4,126

4,997

2,269

3,049

3,869

4,686

".

12. Xxxxxxx x. 2 xxx:

"Xxxxxxx č. 2 x nařízení vlády x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxx I. xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx M2 x X3

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx kategorie M2 x X3 xxxx

x) x xxxx od 5.00 xx 22.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost

Emisní xxxxx

XXXX 0-IV

EURO X, XXX

XXXX VI x xxxxxxxx xxxxxxx poháněných xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

XXXX VI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

xxxx xxx 3,5 tuny x xxxx xxx 7,5 tuny

0,036

0,048

0,061

0,074

0,027

0,037

0,047

0,057

0,024

0,032

0,041

0,050

0,021

0,029

0,036

0,044

nejméně 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

0,743

0,998

1,266

1,537

0,565

0,759

0,963

1,170

0,498

0,669

0,849

1,031

0,440

0,592

0,751

0,912

xxxxxxx 12 xxx

1,944

2,611

3,314

4,016

1,479

1,987

2,521

3,053

1,303

1,751

2,222

2,689

1,153

1,549

1,965

2,378

x) x xxxx xx 22.00 xx 5.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx třída

EURO 0-XX

XXXX X, XXX

XXXX XX x xxxxxxxx xxxxxxx poháněných xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

xxxx než 3,5 tuny a xxxx než 7,5 xxxx

0,036

0,049

0,062

0,075

0,028

0,037

0,047

0,057

0,024

0,033

0,042

0,050

0,022

0,029

0,037

0,045

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

0,749

1,006

1,276

1,550

0,571

0,767

0,974

1,182

0,504

0,677

0,859

1,043

0,446

0,600

0,761

0,924

xxxxxxx 12 xxx

1,960

2,633

3,341

4,044

1,495

2,008

2,548

3,082

1,319

1,772

2,249

2,718

1,168

1,570

1,992

2,406

".

13. Xxxxxxx x. 3 xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx č. 240/2014 Xx.

Xxxxx mýtného xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx M2 x M3

Sazby xxxxxxx xx užívání dálnice xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a M3 xxxx

x) x xxxx xx 5.00 do 22.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx třída

EURO 0-IV

EURO X, XXX

XXXX XX x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx biometanem

EURO VI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 xxxx

0,051

0,068

0,043

0,058

0,040

0,054

0,037

0,050

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx než 12 xxx

0,640

0,859

0,542

0,728

0,505

0,679

0,473

0,636

xxxxxxx 12 tun

0,761

1,023

0,645

0,866

0,601

0,807

0,563

0,757

b) x xxxx xx 22.00 do 5.00 xxxxx

Xxxxxxx sazeb xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-IV

EURO X, XXX X

XXXX VI x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

XXXX VI xxxxxxx poháněná xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

xxxx než 3,5 xxxx x méně xxx 7,5 xxxx

0,051

0,068

0,043

0,058

0,040

0,054

0,038

0,051

xxxxxxx 7,5 tuny x xxxx xxx 12 xxx

0,643

0,864

0,545

0,733

0,508

0,683

0,477

0,641

xxxxxxx 12 xxx

0,765

1,028

0,649

0,872

0,605

0,813

0,567

0,762

".

14. Xxxxxxxx xx příloha x. 4, která xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x nařízení vlády x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx kategorie X2 x X3

Xxxxx xxxxxxx za užívání xxxxxxx X. třídy xxx xxxxxxx kategorie X2 a X3 xxxx

x) v době xx 5.00 xx 22.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-IV

EURO X, XXX

XXXX XX x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx zemním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 xxxx

0,032

0,043

0,025

0,033

0,022

0,029

0,019

0,026

xxxxxxx 7,5 xxxx a xxxx než 12 xxx

0,408

0,549

0,311

0,417

0,274

0,368

0,242

0,325

xxxxxxx 12 tun

0,486

0,653

0,370

0,497

0,326

0,438

0,288

0,387

b) x době xx 22.00 xx 5.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx mýtného [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost

Emisní xxxxx

XXXX 0-IV

EURO X, XXX

XXXX VI x xxxxxxxx xxxxxxx poháněných xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx xxxxxxxx zemním plynem xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

xxxx xxx 3,5 xxxx x méně xxx 7,5 xxxx

0,033

0,044

0,025

0,033

0,022

0,029

0,019

0,026

xxxxxxx 7,5 xxxx x méně xxx 12 tun

0,412

0,553

0,314

0,422

0,277

0,372

0,246

0,330

nejméně 12 tun

0,490

0,658

0,374

0,502

0,330

0,443

0,292

0,392

".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministr xxxxxxxx x obchodu x ministr xxxxxxx:

xxx. Xxx. Havlíček, Xx.X., XXX, x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 479/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.