Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

479/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

479

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 240/2014 Xx., x výši xxxxxxxx poplatků, xxxxx xxxxxxx, slevy na xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 196/2012 Xx. a xxxxxx x. 227/2019 Xx.:

Xx. I

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, slevy xx xxxxxx a x xxxxxxx xxx uplatnění xxxxx na xxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 x 4 se xxxxxxx.

2. §2 x 3 xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx rok 1 500 Xx,

x) xx 30 dnů 440 Xx,

x) xx 10 xxx 310 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činí

a) xx rok 750 Xx,

x) xx 30 xxx 220 Xx,

x) xx 10 dnů 155 Xx.

§3

Xxxxxxxxx x xxxx sazeb xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle

a) kategorie xxxxxxx komunikace xx xxxxx xx užívání

1. xxxxxxx, xxxx

2. silnice X. třídy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xx sazby xxx

1. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx

1. xx xxxxx XXXX IV,

2. xxxxx XXXX X x XXX,

3. třídy XXXX VI x xxxxxxxx xxxxxxx poháněných xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx XXXX XX poháněná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy na xxxxx pro vozidla xxxx xxxxxx soupravy x hmotnosti

1. xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 tuny,

2. nejméně 7,5 xxxx a xxxx xxx 12 xxx, nebo

3. nejméně 12 xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. xx 2 xxxxxxxxx,

2. xx 3 nápravami,

3. xx 4 nápravami, xxxx

4. x 5 xxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) období xxx xx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx

1. xx 5.00 xx 22.00 xxxxx, xxxx

2. xx 22.00 xx 5.00 xxxxx.

(2) Sazby xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx M2 x X3 xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2 x X3 xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx pro vozidla xxxxxxxxx X2 x X3 xxxx uvedeny x příloze x. 3 x xxxxxx xxxxxxxx a

d) silnice X. xxxxx pro xxxxxxx kategorie X2 x M3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.".

3. §4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. X §5 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx uloženém xxxxxx x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx celkově xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx návratnosti nákladů xxxxxxxxxxxx na zpoplatněné xxxxxxx komunikace (dále xxx "sleva xx xxxxxx")".

5. V §5 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx uložené xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěná".

6. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "75 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "65 000 Xx" x xxxxx "5" xx nahrazuje xxxxxx "6".

7. V §5 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxx "110 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "95 000 Kč" x xxxxx "8" xx xxxxxxxxx xxxxxx "9".

8. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "190 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "170 000 Xx".

9. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx částka "300 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "270 000 Xx".

10. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "uloženého xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx uložené".

11. Xxxxxxx x. 1 xxx:

"Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx vozidla x systému elektronického xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3

Xxxxx xxxxxxx xx užívání dálnice xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X2 x X3 xxxx

x) x xxxx xx 5.00 xx 22.00 hodin

Tabulka xxxxx mýtného [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-XX

XXXX X, EEV

EURO XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx biometanem

EURO XX vozidla poháněná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx náprav

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

více než 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 xxxx

0,056

0,076

0,096

0,116

0,048

0,064

0,081

0,099

0,044

0,060

0,076

0,092

0,042

0,056

0,071

0,086

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx než 12 xxx

1,163

1,563

1,983

2,408

0,985

1,324

1,680

2,040

0,918

1,234

1,566

1,901

0,861

1,157

1,468

1,782

xxxxxxx 12 xxx

3,045

4,091

5,191

6,295

2,580

3,466

4,398

5,333

2,404

3,230

4,099

4,969

2,253

3,028

3,842

4,657

x) x xxxx xx 22.00 do 5.00 xxxxx

Xxxxxxx sazeb xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-XX

XXXX X, EEV

EURO XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

XXXX VI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

xxxx xxx 3,5 xxxx x méně xxx 7,5 xxxx

0,057

0,076

0,096

0,117

0,048

0,064

0,082

0,099

0,045

0,060

0,076

0,093

0,042

0,056

0,072

0,087

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

1,169

1,571

1,993

2,421

0,992

1,332

1,691

2,053

0,924

1,242

1,576

1,914

0,867

1,165

1,478

1,795

xxxxxxx 12 tun

3,060

4,112

5,218

6,324

2,596

3,487

4,425

5,361

2,420

3,251

4,126

4,997

2,269

3,049

3,869

4,686

".

12. Xxxxxxx č. 2 xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x nařízení vlády x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxx I. xxxxx xxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3

Xxxxx mýtného xx xxxxxxx silnice X. xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 xxxx

x) x xxxx xx 5.00 do 22.00 xxxxx

Xxxxxxx sazeb mýtného [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost

Emisní xxxxx

XXXX 0-XX

XXXX X, XXX

XXXX XX s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

XXXX VI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

xxxx xxx 3,5 tuny x méně než 7,5 xxxx

0,036

0,048

0,061

0,074

0,027

0,037

0,047

0,057

0,024

0,032

0,041

0,050

0,021

0,029

0,036

0,044

xxxxxxx 7,5 xxxx x méně xxx 12 xxx

0,743

0,998

1,266

1,537

0,565

0,759

0,963

1,170

0,498

0,669

0,849

1,031

0,440

0,592

0,751

0,912

xxxxxxx 12 tun

1,944

2,611

3,314

4,016

1,479

1,987

2,521

3,053

1,303

1,751

2,222

2,689

1,153

1,549

1,965

2,378

b) v xxxx od 22.00 xx 5.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx mýtného [Kč/km]

Největší xxxxxxxx hmotnost

Emisní třída

EURO 0-XX

XXXX X, EEV

EURO XX s xxxxxxxx xxxxxxx poháněných zemním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX vozidla poháněná xxxxxx plynem nebo xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

xxxx xxx 3,5 tuny x xxxx xxx 7,5 xxxx

0,036

0,049

0,062

0,075

0,028

0,037

0,047

0,057

0,024

0,033

0,042

0,050

0,022

0,029

0,037

0,045

xxxxxxx 7,5 xxxx x méně xxx 12 tun

0,749

1,006

1,276

1,550

0,571

0,767

0,974

1,182

0,504

0,677

0,859

1,043

0,446

0,600

0,761

0,924

nejméně 12 xxx

1,960

2,633

3,341

4,044

1,495

2,008

2,548

3,082

1,319

1,772

2,249

2,718

1,168

1,570

1,992

2,406

".

13. Příloha x. 3 xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 240/2014 Xx.

Xxxxx mýtného xx xxxxxxx dálnice xxx xxxxxxx xxxxxxxxx M2 x M3

Sazby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3 xxxx

x) x xxxx xx 5.00 do 22.00 xxxxx

Xxxxxxx sazeb xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx

Xxxxxx třída

EURO 0-XX

XXXX X, EEV

EURO XX x výjimkou vozidel xxxxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx poháněná xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

xxxx než 3,5 xxxx a méně xxx 7,5 xxxx

0,051

0,068

0,043

0,058

0,040

0,054

0,037

0,050

xxxxxxx 7,5 tuny x xxxx xxx 12 xxx

0,640

0,859

0,542

0,728

0,505

0,679

0,473

0,636

xxxxxxx 12 xxx

0,761

1,023

0,645

0,866

0,601

0,807

0,563

0,757

x) x xxxx od 22.00 xx 5.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-XX

XXXX V, XXX I

EURO VI x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx xxxxxxxx zemním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

xxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 7,5 xxxx

0,051

0,068

0,043

0,058

0,040

0,054

0,038

0,051

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

0,643

0,864

0,545

0,733

0,508

0,683

0,477

0,641

xxxxxxx 12 xxx

0,765

1,028

0,649

0,872

0,605

0,813

0,567

0,762

".

14. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 4, která xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx vlády x. 240/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3

Xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx kategorie X2 x X3 xxxx

x) x xxxx xx 5.00 xx 22.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-IV

EURO X, XXX

XXXX XX x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

XXXX XX xxxxxxx xxxxxxxx zemním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

xxxx xxx 3,5 xxxx x méně xxx 7,5 xxxx

0,032

0,043

0,025

0,033

0,022

0,029

0,019

0,026

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

0,408

0,549

0,311

0,417

0,274

0,368

0,242

0,325

xxxxxxx 12 xxx

0,486

0,653

0,370

0,497

0,326

0,438

0,288

0,387

x) x xxxx xx 22.00 do 5.00 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx [Xx/xx]

Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXX 0-IV

EURO X, XXX

XXXX XX x xxxxxxxx xxxxxxx poháněných xxxxxx plynem nebo xxxxxxxxxx

XXXX VI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plynem xxxx biometanem

Počet náprav

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

více xxx 3,5 tuny x méně xxx 7,5 xxxx

0,033

0,044

0,025

0,033

0,022

0,029

0,019

0,026

xxxxxxx 7,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx

0,412

0,553

0,314

0,422

0,277

0,372

0,246

0,330

xxxxxxx 12 xxx

0,490

0,658

0,374

0,502

0,330

0,443

0,292

0,392

".

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxxxxxx vlády, ministr xxxxxxxx x obchodu x ministr dopravy:

doc. Xxx. Havlíček, Xx.X., XXX, v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 479/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.