Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1226)

483/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

483

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxxx 2020 x. 1226

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode dne 25. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxx 5 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1023, vyhlášeného xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx dne 16. xxxxx 2020 č. 1048, xxxxxxxxxxx pod x. 417/2020 Xx., xxx, xx xx xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxxx:

"x x xxxx xx 25. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx";

XX. xxxx xxx 4 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1027, vyhlášeného xxx č. 411/2020 Sb., xxx, xx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx:

"x x době xx 25. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx ukončovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročníků středních xxxx x studentům xxxxxxxxxx ročníků vyšších xxxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 483/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2020.

Právní xxxxxxx x. 483/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.