Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1226)

483/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

483

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. listopadu 2020 č. 1226

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 25. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx bod 5 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1023, xxxxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1048, xxxxxxxxxxx xxx x. 417/2020 Xx., xxx, xx se xx konci xxxxx xxxxxxxx slova:

"a v xxxx od 25. xxxxxxxxx 2020 přednostně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročníků xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx";

XX. xxxx xxx 4 xxxxxxxx vlády ze xxx 12. xxxxx 2020 č. 1027, xxxxxxxxxxx xxx č. 411/2020 Sb., tak, xx xx xx xxxxx xxxxx doplňují xxxxx:

"x x xxxx xx 25. listopadu 2020 přednostně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům xxxxxxxxxx xxxxxxx středních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníků vyšších xxxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 483/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2020.

Právní xxxxxxx x. 483/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 537/2020 Sb. x účinností xx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.