Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1226)

483/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

483

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. listopadu 2020 x. 1226

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 25. listopadu 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxx 5 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. října 2020 č. 1023, xxxxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx usnesení vlády xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1048, vyhlášeného xxx x. 417/2020 Xx., xxx, xx xx xx konci textu xxxxxxxx xxxxx:

"x x xxxx xx 25. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posledních xxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx";

XX. xxxx xxx 4 xxxxxxxx vlády xx xxx 12. října 2020 č. 1027, xxxxxxxxxxx xxx č. 411/2020 Sb., xxx, xx xx na xxxxx xxxxx doplňují xxxxx:

"x x době xx 25. listopadu 2020 přednostně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročníků xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníků vyšších xxxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 483/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2020.

Právní xxxxxxx x. 483/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.