Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1202)

478/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

478

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu ustanovení §5 xxxx. c) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx dne 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), aby x xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývající x nouzového xxxxx, xxxxxxxxxxx v:

1. xxxxxxx xxxxxxxx kontaktu státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx úředních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x adresáty xxxxxxx xxxxxx (x žadateli, x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx externími osobami (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) upřednostňováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, avšak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klientům/veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx pouze prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx; xxxx, kdy xx xx možné, xx upřednostní elektronická xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx kontakt; xxxxxxx se provádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xx 2 xxx v xxxxx x xxxxxxx 5 xxxxx v xxxxx xxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx úředních xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v případech, xxx

x) dosavadní rozsah xxxxxxxx hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozilo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) xxx klientovi xxxxxx potvrzen xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření vůči xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu (xxxx. xxxxxxxx oddělených skupin xxxxxxxxxxx xxxxxx, práce xx dálku).

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního xxxxx Prahy,

primátoři, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 478/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.11.2020 xx 00:00 hod. xx 26.12.2020 xx 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

522/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1295)

x xxxxxxxxx od 10.12.2020

594/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1374)

s xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.