Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1202)

478/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

478

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 x. 1202

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx území České xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx smyslu §5 písm. a) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxx orgánům xxxxxxx moci x xxxxxxxx orgánům (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x žadateli, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx externími osobami (xxxx jen "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx nutnou xxxxxx; omezení kontaktů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) upřednostňováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, avšak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klientům/veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) příjmem xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx podatelny, xx-xx xxxxxxx; vždy, xxx xx xx xxxxx, xx upřednostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímý xxxxxxx; xxxxxxx se provádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxx zaměstnanců x rámci xxxxxx,

2. xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx orgánů na 2 xxx v xxxxx v xxxxxxx 5 xxxxx v xxxxx dni, x xx x čase xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx; x změně úředních xxxxx orgány vhodným xxxxxxxx informují x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx deskách; xxxxxxx rozsahu úředních xxxxx orgánů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) dosavadní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx hodin xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezilo práva xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzen termín x xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx orgánu,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření vůči xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxx orgánu, práce xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních správních xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 478/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.11.2020 xx 00:00 hod. xx 26.12.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

522/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx opatření (x. 1295)

x xxxxxxxxx xx 10.12.2020

594/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.