Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1202)

478/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

478

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 x. 1202

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru/označovaný xxxx SARS CoV-2/ xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. a) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 23. xxxxxxxx 2020 do 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úředních osob (xxxx jen "zaměstnanci") x adresáty xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx účastníky xxxxxxxxx řízení) x xxxxxxx xxxxxxxxx osobami (xxxx jen "klienti/veřejnost") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx provede xxxxxxx xxxxx:

x) upřednostňováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobním xx všech xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podatelny, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx elektronická xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontakt; xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx uvedená xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rámci orgánu,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xx 2 xxx v xxxxx x rozsahu 5 xxxxx x xxxxx xxx, x xx v čase xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx; x změně úředních xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xx xxxxx úředních xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x případech, xxx

x) dosavadní rozsah xxxxxxxx hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxx krizovým xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx omezilo xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) byl klientovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxx, aby případné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dálku).

Provedou:

členové vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 478/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.11.2020 xx 00:00 hod. xx 26.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

522/2020 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1295)

x xxxxxxxxx xx 10.12.2020

594/2020 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1374)

x účinností xx 24.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.