Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020 do 01.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1200)

476/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

476

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 x. 1200

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) krizového zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x době xx 23:00 hod. do 04:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské nebo xxxx obdobné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ústavního činitele,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxx sociální xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nezbytně nutné x v nočních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx hromadné xxxx xxxxxxxx podle xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XX. zakazuje xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx celé Xxxxx xxxxxxxxx v době xx 05:00 xxx. xx 22:59 xxx. x výjimkou:

1. xxxx xx zaměstnání x x výkonu podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx cest xx rodinou xxxx xxxxxxx blízkými,

3. cest xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zvířata), xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx xxxx, odkládání xxxxxx,

4. cest xxxxxxxx xxxxxxx k zajištění xxxxxx x xxxxxx xxxxx bodu 3 xxx jinou osobu (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. cest do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx blízkých, x xx zařízení veterinární xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužících x zajištění

a) bezpečnosti, xxxxxxxxx pořádku a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociální xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx duchovní xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx infrastruktury,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zásobování x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx,

10. cest xx účelem xxxxxxxxxxx x České republiky,

11. xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx osob o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x počtu xx xxxxxx xxx 20 xxxx, a návštěvy xxxxxxxx,

12. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxx x na xxxxxxxxx,

13. xxxx za xxxxxx xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxxx xx shromáždění xxxxxxx x souladu s xxxxx XX.,

15. xxxxxx xx hromadné xxxx xxxxxxxx podle xxxx XX.,

16. xxxx xxxx xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XXX. nařizuje

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pobývat x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bodech X. a XX.,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osobami xx xxxxxxxx nutnou xxxx,

3. xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 6 xxxx, s výjimkou

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx, x je xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx xx xxxxxx počtu xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx či školských xxxxxxxxxx,

x zachovávat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxx pokojně xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx může xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx se jej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx skupinách xx nejvýše 20 xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx rozestupů xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx církví nebo xxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx náboženské obřady xx může xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 20 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx mezi xxxxx, x výjimkou xxxxx domácnosti, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxxxx xxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx výkon prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zachování činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x hygienických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu XX/7 omezit xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx stanovilo závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx je x důvodů zřetele xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx státním xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 476/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.11.2020 xx 00:00 hod. xx 12.12.2020 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 476/2020 Xx. byl xxxxxx právním předpisem č. 498/2020 Sb. s účinností xx 3.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.