Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020 do 06.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1199)

475/2020 Sb.  

Usnesení

INFORMACE

475

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1199

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 30. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx a xxxxxx xxxxxxx působících na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, účastní-li se x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, při xxxxxx xx vysoké xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx osobní přítomnosti xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx se xxxxxxxxxx:

x) xx účast xx xxxxxxxx x praktické xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx subjektů,

c) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 studentů,

d) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx individuální xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx knihoven za xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx literatury,

2. xxxxxx xxxxxxxx škol, x to xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x studentů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx vzdělávání podle xxxx 1 xxxx. x), x), c) xxxx x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx x studentů xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxxxxx podle školského zákona, x výjimkou:

a) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy,

b) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žáků x studentů zdravotnických xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jednoletá x Xxxxxxxxx škola xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx jeden xxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyučování a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 20 xxxx nebo studentů,

h) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxx tříd x x xxxxx týdnu xxxxxxxxx druhá polovina xxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx zaokrouhlit),

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx,

x xxx, že prezenční xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxx třídách, xxxxxxxxxx xxxx skupinách xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx školského zákona, x xx tak, xx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx škole, x xxxxxxxx:

x) základní xxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 6. xx 8. xxxxxxx základní xxxxx, x xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx první polovina xxxx x v xxxxx xxxxx neúčastní xxxxx polovina xxxx (xxx xxxxxx počtu xxxx xxx počet xxxxxxxxxxx),

x) xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) základních xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 školského zákona,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx pedagogický xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x xxx, xx xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx třídách xxxx xxxx žáků,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského zákona x vzdělávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx x jazykové xxxxx x právem státní xxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxx žáků x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zkoušce, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxx žák, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. zákonný xxxxxxxx),

x) xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 10 osob,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx přítomnost dětí, xxxx a studentů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů x jiných xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxx nebo xxxx, xxxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou přítomni xxxx nebo žáci xxxxx z jedné xxxxxxx třídy prezenční xxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, pak x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxx, x to xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žákům xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), s výjimkou xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona, x xxxx a xxxxxxxx, xxxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x školní výlety,

9. xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského zákona a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx zpěv, x xxxxxxxx:

x) mateřských škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového nebo xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání,

10. xxxxxx xxxx xxxxx školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx středního a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studijních programů xxxxxxxx xxxx x xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součástí rámcového xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx času xxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podstatou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx mateřských, xxxxxxxxxx x středních xxxx, konzervatoří, vyšších xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx dětí, xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x zaměstnanců) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx možný jen x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx x tím, xx se xxxxx xxxxxxx třetích osob x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 475/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.11.2020 xx 00:00 hod. xx 12.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 475/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 499/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.