Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020 do 06.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1199)

475/2020 Sb.  

Usnesení

INFORMACE

475

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1199

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. do dne 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), a xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx čas xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, při xxxxxx xx vysoké xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx:

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x praktické xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx, základních x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeních xxx výkon ústavní x ochranné xxxxxxx,

x) xx účast na xxxxxxxx a praktické xxxxx a praxi, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, experimentální xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx 20 studentů,

d) xx studium v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx individuální konzultace x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příjmu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx vysokých xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx řízení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a studentů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx xxxxxxxx a vyšším xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxxxxx podle školského zákona, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x studentů zdravotnických xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) žáků x oboru vzdělání Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx žák xxxx student x xxxxx pedagogický xxxxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxx ročníků x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx šestiletých vzdělávacích xxxxxxxx v konzervatoři,

g) xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 20 xxxx nebo studentů,

h) xxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prvního xx čtvrtého ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx neúčastní první xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx polovina xxxx (při lichém xxxxx tříd lze xxxxx zaokrouhlit),

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, absolutorií a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x neměnných třídách, xxxxxxxxxx nebo skupinách xxxx xxxx studentů,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx školského zákona, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) základní xxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) žáků 1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 6. xx 8. xxxxxxx xxxxxxxx školy, x to xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx týdnu xxxxxxxxx první polovina xxxx x v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx polovina tříd (xxx lichém počtu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxx v xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) škol xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx xxxxx xxxx nebo xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, xx xxxxxxxxx výuka xxxx probíhat x xxxxxxxxx třídách xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle školského zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx umělecké xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx x jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zkoušce, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx konzultace xxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účasti xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx x oddělení xxxx xxxxxxx jsou přítomni xxxx nebo xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx třídy xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx xx realizovat, pak x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx mládeže, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx krizového zákona, x xxxx a studentů, xxxxx xx mohou xxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx času xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxx xxxxx školského zákona x xxxxxx vysokých xxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx vzdělávání, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx škol x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podstatou zájmového xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxx, xx xxxxx třetích xxxx (xxxx xxxx, xxxx, studentů xxxx xxxxxxxxx a zaměstnanců) xx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx jen x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx x xxx, xx xx omezí xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 475/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 475/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 499/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.