Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 29.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1198)

474/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

474

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 x. 1198

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 25. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 29. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých škol xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx celoživotního vzdělávání; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx:

x) xx účast xx xxxxxxxx a praktické xxxxx x praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx a praktické xxxxx a xxxxx, xxxxx probíhá x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx xxxxxxx bakalářského xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 studentů,

d) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na individuální xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx škol, x xx xxx, xx zakazuje poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx bydliště, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, s xxxxxxxx studentů, jimž xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxx. x), b), x) xxxx x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání ve xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle školského zákona, x výjimkou:

a) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zařízeních xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxx x oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx škola xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník),

f) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx čtvrtých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx nejvýše 20 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, odděleních xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, x xx xxx, xx xx zakazuje xxxxxx přítomnost xxxx xx základním vzdělávání x xxxxxxxx škole, x výjimkou:

a) základní xxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. a 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1. xxxx 2. ročníků xxxxxxxx xxxxx,

x) dětí v xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx tříd xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 školského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx dětí xxxx žáků,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté kurzy xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xx xxx, xx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx na základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx žáků x xxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (pouze xxxxx žák, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxx jazykových xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx středisek volného xxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx a xxxxxxxx x jiných účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konzultace xxxx xxxxxxxxxx,

7. provoz školních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxx xxxx žáků, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx prezenční výuky xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, x xx xx podmínky, xx x oddělení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentům xxxxxxx odborných xxxx xxxxx školského zákona, kteří xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx mládeže, xxxxxxxx), x výjimkou xxxx a xxxxxxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona, x xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx výlety,

9. xxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx zpěv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxx podle školského zákona x xxxxxx vysokých xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx škol x xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxx akreditovaného vzdělávacího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx činnostech, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx s xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob x osobami x xxxxxxxxxx školy.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 474/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 29.11.2020 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.