Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 29.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1198)

474/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

474

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 20. listopadu 2020 x. 1198

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 25. listopadu 2020 od 00:00 xxx. do dne 29. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxx působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "vysoké xxxxx"), a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxxx, při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x účastníků xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx:

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x praktické xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x mateřských, xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx ústavní x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů,

c) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

e) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx vysokých xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentům xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx škol, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx školského zákona, s xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy,

b) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxx x xxxxxxxx zdravotnických xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxx x oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx škola xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx žák xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník),

f) xxxx závěrečných ročníků x xxxx čtvrtých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx závěrečných zkoušek, xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x tím, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x neměnných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, x xx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou:

a) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx společně xx xxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx speciální,

f) škol xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) základních xxxx xxxx xxxx zřízených xxxxx §16 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx třídách xxxx xxxx žáků,

5. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx školského zákona x vzdělávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výuky (pouze xxxxx žák, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx. zákonný xxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účasti xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx středisek volného xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x školních xxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto krizového xxxxxxxx, x xx xx podmínky, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přítomni xxxx xxxx žáci xxxxx z jedné xxxxxxx třídy xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx školských xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx a studentům xxxxxxx odborných škol xxxxx školského zákona, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx mládeže, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx byla vládou xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona, x xxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x zakazuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx výlety,

9. xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x studijních programů xxxxxxxx škol x xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) středisek xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx podstatou xxxxxxxxx vzdělávání,

10. provoz xxxx podle školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx sportovní xxxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx volného xxxx xxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxx, xx vstup xxxxxxx xxxx (mimo xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxx x xxxxxxxxxx školy.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 474/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 29.11.2020 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.