Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020 do 24.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1197)

473/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

473

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 20. listopadu 2020 č. 1197

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda omezuje x účinností xxx xxx 23. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 24. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxx působících na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx nevztahuje xx účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, farmacie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praxi x mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx vysokých xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentům vysokých xxxx, kteří xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, s xxxxxxxx studentů, xxxx xxxx xxxxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx řízení a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx středních a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx středním x xxxxxx odborném vzdělávání xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského zákona, s xxxxxxxx

x) xxxx zřízených xxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx,

x) praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních a xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxx student x xxxxx pedagogický xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx základních xxxx podle školského zákona, x to xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou:

a) základní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxx třídě,

c) xxxx 1. a 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zařazeni do xxxxx xxxxxxxx se xxxx 1. nebo 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx škol xxxx tříd xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 školského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx. xxxxxxx zástupce);

prezenční xxxxx xxxx probíhat v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x jazykových škol x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského zákona a provoz xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a studentů x xxxxxx účastníků xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx x jiných účastníků xx tomto zájmovém xxxxxxxxxx x výjimkou xxxx nebo žáků, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x jedné xxxxxxx třídy prezenční xxxxx,

8. provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škol xxxxx školského zákona, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 3, xxxx, kteří xx xxxxx účastnit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, x xxxxxxxx školu x xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle školského zákona x xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

10. provoz xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx školského zákona x xxxxxxxx xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako součást xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 473/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 24.11.2020 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.