Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020 do 24.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1197)

473/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

473

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1197

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 24. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), a xx xxx, xx zakazuje xxxxxx přítomnost studentů xx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxx lékařství, zubní xxxxxxxxx, farmacie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx x praxi x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školských zařízeních xxx xxxxx ústavní x ochranné výchovy,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, s xxxxxxxx studentů, jimž xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných xxxx x konzervatoří podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx školského zákona, x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy,

b) xxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a Praktická xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx žák xxxx xxxxxxx x xxxxx pedagogický xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx,

4. xxxxxx základních xxxx podle školského zákona, x xx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxx x základní škole, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) žáků 1. a 2. xxxxxxx základní školy,

d) xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxx xxxx zařazeni xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1. xxxx 2. ročníku xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální,

f) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx škol xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 školského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (pouze xxxxx xxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příp. xxxxxxx zástupce);

prezenční xxxxx xxxx probíhat v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jazykových xxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx školského zákona x provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx s právem xxxxxx jazykové zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zkoušce,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x školních xxxxxx, x xx xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů x xxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přítomni xxxx xxxx žáci xxxxx z jedné xxxxxxx xxxxx prezenční xxxxx,

8. xxxxxx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a studentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, xx školských xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x studentů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona, xxxx x xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a praktické xxxxxxxx podle bodu 3, xxxx, xxxxx xx xxxxx účastnit xxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx školu x xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle školského zákona a vysokých xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

10. xxxxxx xxxx, x výjimkou mateřských xxxx, xxxxx školského zákona x xxxxxxxx xxxx, x to tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 473/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 24.11.2020 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.