Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 04.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1196)

472/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

472

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 20. listopadu 2020 x. 1196

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxx xxxx xxxxxxxxx

1. usnesení vlády xx dne 30. xxxxx 2020 č. 1109, xxxxxxxxxxx pod č. 440/2020 Sb., xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.,

2.

- xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1114, xxxxxxxxxxx xxx č. 445/2020 Sb.,

- xxxxxxxx vlády xx dne 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1190, xxxxxxxxxxx xxx č. 463/2020 Sb.,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1191, vyhlášeného xxx č. 464/2020 Sb.,

- usnesení xxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1192, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb.,

xxx, že xx xxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx dne 22. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 xxx.,

3. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1115, xxxxxxxxxxx xxx č. 446/2020 Sb., tak, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do dne 12. prosince 2020 xx 23:59 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 472/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.11.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 472/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.