Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 04.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1196)

472/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

472

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 20. listopadu 2020 č. 1196

x xxxxx krizových xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxx xxxx xxxxxxxxx

1. usnesení xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1109, xxxxxxxxxxx pod č. 440/2020 Sb., xxx, že xx xxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxx 29. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.,

2.

- usnesení xxxxx xx dne 30. xxxxx 2020 č. 1114, xxxxxxxxxxx pod č. 445/2020 Sb.,

- xxxxxxxx vlády xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1190, xxxxxxxxxxx pod č. 463/2020 Sb.,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1191, xxxxxxxxxxx xxx č. 464/2020 Sb.,

- xxxxxxxx xxxxx xx dne 16. listopadu 2020 č. 1192, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb.,

xxx, xx se xxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx dne 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.,

3. usnesení xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1115, xxxxxxxxxxx xxx č. 446/2020 Sb., xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do dne 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 472/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.11.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 472/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.