Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 04.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1196)

472/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

472

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 20. listopadu 2020 x. 1196

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxx xxxx xxxxxxxxx

1. usnesení xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1109, xxxxxxxxxxx xxx č. 440/2020 Sb., xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxx 29. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.,

2.

- xxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxxx 2020 č. 1114, xxxxxxxxxxx xxx č. 445/2020 Sb.,

- xxxxxxxx xxxxx xx dne 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1190, xxxxxxxxxxx xxx č. 463/2020 Sb.,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. listopadu 2020 č. 1191, xxxxxxxxxxx xxx č. 464/2020 Sb.,

- xxxxxxxx xxxxx ze dne 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1192, xxxxxxxxxxx xxx č. 465/2020 Sb.,

xxx, xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.,

3. xxxxxxxx xxxxx ze dne 30. xxxxx 2020 č. 1115, xxxxxxxxxxx pod č. 446/2020 Sb., xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 12. prosince 2020 xx 23:59 hod.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 472/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.11.2020.

Xxxxxx xxxxxxx č. 472/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 500/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.