Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 10.12.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)

471/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

471

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 x. 1195

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx viru SARS XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, prodlužuje xx 12. prosince 2020 nouzový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky od 00:00 hodin xxx 5. října 2020 xx xxxx 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 391/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxxx 2020 č. 1108, vyhlášeného xxx č. 439/2020 Sb., xx 20. xxxxxxxxx 2020, x xx xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxx 2020 x. 1353;

XX. stanoví, xx xxxxxxx opatření přijatá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxx nadále x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 471/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 20.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.