Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 10.12.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)

471/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

471

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1195

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12. prosince 2020 nouzový stav xxxxxxxxx usnesením vlády xx xxx 30. xxxx 2020 č. 957, x xxxxxxxxx nouzového xxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xx 00:00 hodin xxx 5. října 2020 xx xxxx 30 xxx, které bylo xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., xx 20. xxxxxxxxx 2020, x xx na základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxx 2020 č. 1353;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. pověřuje předsedu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 471/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.