Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1191)

464/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

464

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. xxxxxxxxx 2020 x. 1191

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx výuce x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jeden xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx x praxi x xxxxxxxxxx, základních x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

2. xxxxxx vysokých škol, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a studentů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxx nebo praxe xxxxx bodu 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných xxxx x konzervatoří podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx středním x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) žáků x xxxxx xxxxxxxx Praktická xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx škola xxxxxxxx, xxxxxxx prezenční výuka xxxx probíhat v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze jeden xxx nebo student x xxxxx pedagogický xxxxxxxxx),

4. provoz xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dětí x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) žáků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx žáky 1. xxxx 2. ročníku xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxx školy speciální,

f) xxxx zřízených xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy,

g) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx xxxxx xxxx xxxx žák, xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník x xxxx. zákonný zástupce).

Prezenční xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx žáků,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové zkoušky xxxxx školského zákona, x xx tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxxx účasti xxxx x uchazečů xx xxxxxx xxxxxxxx zkoušce,

6. xxxxxx xxxxxxxxx volného xxxx, a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a školních xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx účastníků xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx x výjimkou xxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou přítomni xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx xxxxx školského xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx žáků x xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, kteří se xxxxxxx praktického vyučování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 3, xxxx, kteří xx xxxxx účastnit prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

9. provoz xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx tak, xx xxxxxxxx vzdělávání není xxxx,

10. xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání.

II. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1112, vyhlášené xxx č. 443/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 464/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.11.2020 xx 00:00 hod. xx 22.11.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

472/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1196)

x účinností xx 20.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.