Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1191)

464/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

464

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 x. 1191

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 18. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxx

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), a to xxx, xx zakazuje xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, farmacie a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, základních x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx škol, x xx xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných škol x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) praktického xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx zdravotnických xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) žáků x xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx dvouletá, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxx xxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx pedagogický xxxxxxxxx),

4. provoz xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou:

a) xxxxxxxx školy při xxxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třídy společně xx xxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxxx školy,

e) dětí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx tříd xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 školského xxxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx dítě xxxx xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. zákonný xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat x neměnných třídách xxxx nebo xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jazykových xxxx s právem xxxxxx jazykové zkoušky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků na xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx a jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x uchazečů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx přítomnost dětí, xxxx x studentů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x školních xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto krizového xxxxxxxx, a to xx podmínky, xx x oddělení nebo xxxxxxx jsou přítomni xxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx třídy prezenční xxxxx,

8. xxxxxx školských xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx školského xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx žáků a xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx přípravy xxxxx bodu 3, xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

10. xxxxxx škol, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxx x vysokých xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1112, vyhlášené xxx č. 443/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 464/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.11.2020 xx 00:00 hod. xx 22.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

472/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1196)

x xxxxxxxxx xx 20.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.