Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1190)

463/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

463

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. listopadu 2020 č. 1190

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností ode xxx 18. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 22. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činitele x zpět xx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx cest, xxxxxxx uskutečnění xx xxxxxxxx xxxxx i x nočních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiných zákonem xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxx do 500 xxxxx od xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dovolené xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx opatření;

II. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx od 05:00 xxx. do 20:59 hod. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činitele,

2. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxxx nebo osobami xxxxxxxx,

3. cest xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x dalších xxxxxx xxx xxxxxxx), včetně xxxxxx xxxx příbuzných x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx xxxx, odkládání odpadu,

4. xxxx nezbytně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výpomoc),

5. xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx nezbytného doprovodu xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, a do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx infrastruktury,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péče,

8. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx parcích x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. cest xx xxxxxxxxx rekreačních objektů x pobytu x xxxx,

10. xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx xxxxxx, pohřbu x bohoslužbě, x xxxxx xx xxxxxx xxx 15 xxxx, x xxxxxxxx hřbitova,

12. xxxx za účelem xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx,

13. xxxx xx xxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. účasti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxx zpět xx xxxxx svého bydliště;

III. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx veřejně přístupných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx v místě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech I. x II.,

2. omezit xxxxxxxx s jinými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru,

3. xxxxxxx xx veřejně přístupných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx konat xx xxxxxx xxxxx osob,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xx možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx x charakteru xxxxx x xxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxx v místě xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, že xxxxxxxxxxx se může xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 účastníků, x xx xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupinami xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx účastník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. zaměstnavatelům

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx volno pro xxxxxxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě,

b) omezit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxx osobami xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (např. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu X/7 xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, aby xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro hromadné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx je dovoleno xx x důvodů xxxxxxx hodných konat, x xx jedná-li xx o xxxx x důležitém xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxx xxx č. 444/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 2. xxxxxxxxx 2020 x. 1142, vyhlášeného pod č. 452/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 463/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.11.2020 xx 23:59 hod.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

472/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1196)

x xxxxxxxxx xx 20.11.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.