Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1190)

463/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

463

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 16. listopadu 2020 x. 1190

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 18. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. do dne 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x době xx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. cest xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zpět xx xxxxx xxxxxxxx,

2. výkonu xxxxxxxx,

3. výkonu činností xxxxxxxxxx k zajištění

a) xxxxxxxxxxx, vnitřního pořádku x řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx hodinách x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. venčení xxx xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx opatření;

II. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxx Xxxxx republiky x době xx 05:00 hod. xx 20:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. cest do xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxx. nákup potravin, xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x blízkých, xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx odpadu,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx potřeb x xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx veterinární xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob blízkých,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužících k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, poskytování zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx dopravy a xxxxx infrastruktury,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péče,

8. xxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx venkovních xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxx v xxxx,

10. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky,

11. xxxxxx xx svatbě, xxxxxx x bohoslužbě, x xxxxx ne xxxxxx xxx 15 xxxx, x návštěvy xxxxxxxx,

12. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx zkouškách,

13. xxxx xx účelem xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx krizového opatření,

15. xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxx X. x XX.,

2. xxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

3. pobývat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx

- členů xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxx povinny xxxxx zákona, x xx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx osob,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx školských zařízeních,

a xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx to xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud ji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx právo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx prostory staveb x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx zachování xxxxxxxxx xxxx skupinami účastníků xxxxxxx 2 metry, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx volno xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. při xxxxxx),

3. xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu I/7 xxxxxx přímý kontakt xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hromadné xxxx jinak zakázané xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx státním xxxxx, nebo x xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxx xxx č. 444/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 2. xxxxxxxxx 2020 č. 1142, xxxxxxxxxxx xxx č. 452/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 463/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.11.2020 do 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

472/2020 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1196)

x xxxxxxxxx xx 20.11.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.