Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.11.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1185)

462/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

462

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 č. 1185

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda v xxxxxxx s čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx zdraví v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 písm. c) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx ode xxx 17. listopadu 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 písm. k) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dodavatelům xxxxxxxxxxx xx přímo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx infrastruktury dle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v některém x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X., XX., X. x XX. xxx přílohy x nařízení vlády x. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. určit xxx xxxxxxx dodavatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx prvků kritické xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx dodavatel"), x xx xxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx,

3. pravidelně předávat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx, ministerstvu xxxx xxxxxx ústřednímu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byly xxxxxx, xxxxxxxx, prostředek xxxx veřejná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. k) xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx provozu prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx roli xxx xxxxxxxxxxx funkce prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x kritériích xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "dotčená právnická xxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxx III. usnesení xxxxx České xxxxxxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, xxxxxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx označováni xxxx xxxx "fyzické xxxxx":

1. zdržovat se x xxxx, xx xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x výjimkou:

a) cest xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb,

b) xxxx xx zdravotnických zařízení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzické osobě,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je x případech xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxx každou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bude xxxxx,

2. x případě, že xxx bylo na xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x osobou, x které bylo xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 (xxxx jen "rizikový xxxxxxx"), bezodkladně o xxx xxxxxxxxxx dotčenou xxxxxxxxxx xxxxx,

3. respektovat xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti učiněné xxxxx xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. nařizuje xxxx dotčeným právnickým xxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxx v xxxx, xx které je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízeno podle xxxx III. xxxxxx xxxxxxxx zdržovat xx xx jiném xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zajištění:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx blízkými,

c) xxxx x xxxxx xxxx fyzické osobě xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kterou tato xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XXX. xxxxxx usnesení xxxxxx řádně xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx dané fyzické xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle bodu XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně vykonávat, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dodržet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx,

3. x xxxxxxx, xx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx XXX/2 tohoto xxxxxxxx, xxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x rozhodne, xx je xxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx; xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx;

X. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámena xxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/3, změnit karanténní xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx práce x/xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx osoby podle xxxx XX.;

XX. nařizuje xxxx fyzickým xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měly rizikový xxxxxxx, xxxxxxxxx tato xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxx 10 dnů xx xxxxxxxxxx kontaktu:

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx FFP2 xxx xxxxxxxxxxx ventilu,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx respirátor xxxxx XXX2 xxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx využívá xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jiné osoby,

4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx změří xxxxxxxx teplotu a xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19; v xxxxxxx xxxxxxx klinických xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 fyzická xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxx;

XXX. umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxxxxx způsobem, xx xxxxxx osobní volno xxxx xx dobu 3 xxxxx činit xxxxxxx 105 xxxxx,

2. xxxxxxxxxx písemný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 462/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.11.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.