Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.11.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

453/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

453

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 9. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 212/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Čl. I

V §1 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 212/2020 Xx., xx číslo "360" nahrazuje xxxxxx "900".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitra:

Hamáček v. x.

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 453/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.