Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.11.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

453/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

453

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 9. xxxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx České republiky x xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 212/2020 Sb.

Vláda xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. I

V §1 xxxxxxxx vlády č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k záchranným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 212/2020 Xx., se xxxxx "360" xxxxxxxxx xxxxxx "900".

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 453/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.