Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.11.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

453/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

453

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 9. listopadu 2020,

xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 212/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 zákona č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx znění nařízení xxxxx x. 212/2020 Xx., xx xxxxx "360" xxxxxxxxx xxxxxx "900".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Informace

Právní předpis x. 453/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.