Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.11.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

453/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

453

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 9. listopadu 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx pracím x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 212/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. I

V §1 xxxxxxxx vlády x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 212/2020 Xx., se xxxxx "360" nahrazuje xxxxxx "900".

Čl. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx vyhlášení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 453/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.