Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (č. 1142)

452/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

452

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 2. listopadu 2020 č. 1142

o xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 444/2020 Xx. a xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 447/2020 Xx.

X návaznosti xx xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx v souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení vzniklé xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 4. xxxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx.

xxxx

1. usnesení xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxx pod č. 444/2020 Sb., xxxxx:

x) x bodu X. se xx xxx 5 xxxxxxxx xxx 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx;",

x) x xxxx XX. xx xx xxx 13 xxxxxx xxxx xxx 14, xxxxx xxx:

"14. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dovolené xxxxx bodu VI. xxxxxx krizového xxxxxxxx,",

Xxxxxxxxx xxx 14 se xxxxxxxx xxxx xxx 15,

x) v xxxx XX. xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, x xx xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx";

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1116, xxxxxxxxx xxx č. 447/2020 Sb., xxx, že x xxxx I/4 se xx xxxxx písmene x) doplňuje xxxx, xxxxx zní:

"a s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravu xxx xxxxxxxxx akce xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a sportovních xxxx, které xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx XX. usnesení xxxxx xx xxx 30. října 2020 x. 1113, vyhlášeného xxx x. 444/2020 Xx., xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 452/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.11.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 452/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 463/2020 Sb. x č. 465/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 18.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.