Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (č. 1142)

452/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

452

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 2. xxxxxxxxx 2020 č. 1142

o xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx pod č. 444/2020 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 447/2020 Xx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný jako XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení vzniklé xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx.

xxxx

1. xxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxx xxx č. 444/2020 Sb., xxxxx:

x) x xxxx X. se xx xxx 5 xxxxxxxx xxx 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;",

x) x xxxx II. xx za xxx 13 xxxxxx xxxx xxx 14, xxxxx xxx:

"14. xxxxxx na xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx xxxx VI. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,",

Xxxxxxxxx xxx 14 se xxxxxxxx jako bod 15,

x) x xxxx XX. xx slova "x xxxxxxxxx státním xxxxx konat" xxxxxxxxx xxxxx "konat, x xx xxxxx-xx se x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx";

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1116, xxxxxxxxx pod č. 447/2020 Sb., xxx, že v xxxx X/4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx text, xxxxx xxx:

"x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx sportovní akce xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovními xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxx VI. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1113, xxxxxxxxxxx xxx x. 444/2020 Xx., xxxxxxxx".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 452/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020.

Xxxxxx xxxxxxx č. 452/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 463/2020 Sb. x č. 465/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 18.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.