Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (č. 1142)

452/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

452

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 2. xxxxxxxxx 2020 x. 1142

x xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 444/2020 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 447/2020 Xx.

X návaznosti na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx dne 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný jako XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. c) x x) a §6 xxxx. 1 písm. x) krizového zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 4. xxxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx.

xxxx

1. usnesení xxxxx xx dne 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxx xxx č. 444/2020 Sb., xxxxx:

x) x xxxx X. xx xx xxx 5 doplňuje xxx 6, který xxx:

"6. účasti na xxxxxxxx xxxx dovolené xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;",

x) x xxxx II. xx xx bod 13 xxxxxx xxxx xxx 14, xxxxx xxx:

"14. účasti na xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,",

Xxxxxxxxx xxx 14 xx xxxxxxxx xxxx bod 15,

x) x xxxx XX. xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx konat" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, x xx xxxxx-xx se x xxxx x xxxxxxxxx státním xxxxx, xxxx x významná xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx";

2. usnesení xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1116, xxxxxxxxx xxx č. 447/2020 Sb., xxx, xx x xxxx I/4 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx text, xxxxx xxx:

"x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výkonu podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako přípravu xxx sportovní akce xxxxxx x rámci xxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx VI. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1113, xxxxxxxxxxx xxx x. 444/2020 Xx., xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 452/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.11.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 452/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 463/2020 Sb. x č. 465/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 18.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.