Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (č. 1142)

452/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

452

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 2. xxxxxxxxx 2020 č. 1142

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 444/2020 Sb. a xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx č. 447/2020 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. a) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx řešení vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 4. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx

1. usnesení vlády xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxx pod č. 444/2020 Sb., xxxxx:

x) v xxxx X. xx xx xxx 5 doplňuje xxx 6, xxxxx xxx:

"6. účasti na xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx bodu VI. xxxxxx krizového xxxxxxxx;",

x) x xxxx XX. xx za xxx 13 vkládá xxxx xxx 14, který xxx:

"14. účasti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,",

Xxxxxxxxx xxx 14 xx xxxxxxxx jako xxx 15,

x) v xxxx XX. xx xxxxx "x důležitém xxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, x xx jedná-li se x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx utkání xxxx xxxxxxx";

2. usnesení xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1116, xxxxxxxxx xxx č. 447/2020 Sb., xxx, xx x xxxx I/4 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx text, xxxxx xxx:

"x x xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx, xxxxxx provádí osoby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výkonu podnikatelské xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx organizovaných sportovními xxxxx, x sportovních xxxx, xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx XX. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. října 2020 x. 1113, vyhlášeného xxx x. 444/2020 Xx., zakázány".

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 452/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020.

Xxxxxx xxxxxxx č. 452/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 463/2020 Sb. x č. 465/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 18.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.