Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

451/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

451

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 228/2020 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojové xxxxx, x.x., xxxxxxxxxxxxx x ručení za xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx virem XXXX-XxX-2

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 228/2020 Sb., x poskytnutí xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx zajištění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxxxxx x ručení xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zmírněním negativních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2, se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "30. xxxxxx 2024" xxxxxxxxx slovy "31. xxxxxxxx 2027".

2. X §3 xxxx. x) xx číslo "2020" nahrazuje slovy "2021, xxxxx ze xxxxxxx Evropské komise xxxxxxxxxx se podmínek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx COVID-193) xxxxxxx xxxx kratší," x xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 3 xxx:

"3) Xxxxxxx Xxxxxx X(2020) 1863 Dočasný xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xx xxx 19. března 2020, x platném znění.".

3. X §3 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 xx xxxxx "provoznímu" zrušuje.

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "Českomoravskou xxxxxxx x xxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx text ", a.s.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §3 xxxx. x) xxxxxx x. 228/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, a.s., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx x úvěrů xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 451/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.