Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

451/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

451

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 228/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dluhů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x úvěrů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 228/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx zajištění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky, a.s., xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2, xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 2 se xxxxx "30. června 2024" nahrazují slovy "31. prosince 2027".

2. X §3 písm. x) xx xxxxx "2020" xxxxxxxxx xxxxx "2021, xxxxx xx xxxxxxx Evropské komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekonomiky x reakci xx xxxxxxxx XXXXX-193) xxxxxxx xxxx kratší," x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 zní:

"3) Xxxxxxx Xxxxxx X(2020) 1863 Dočasný xxxxx xxx opatření xxxxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxx stávajícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xx xxx 19. xxxxxx 2020, x xxxxxxx xxxxx.".

3. X §3 písm. x) xxxxxx 1 x 2 xx xxxxx "provoznímu" xxxxxxx.

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "poskytnutého" xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládá text ", x.x.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. a) xxxxxx x. 228/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx dluhy x xxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 451/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.