Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

451/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

451

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 228/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx dluhů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx z xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 228/2020 Sb., x xxxxxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx záruční x xxxxxxxxx banky, a.s., xxxxxxxxxxxxx x ručení xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zmírněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx virem XXXX-XxX-2, xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 2 se xxxxx "30. června 2024" xxxxxxxxx slovy "31. prosince 2027".

2. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "2020" xxxxxxxxx xxxxx "2021, pokud xx xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ekonomiky x xxxxxx xx xxxxxxxx COVID-193) xxxxxxx xxxx kratší," x xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxx:

"3) Xxxxxxx Xxxxxx C(2020) 1863 Xxxxxxx rámec xxx opatření státní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při stávajícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákazy XXXXX-19 xx dne 19. března 2020, x platném xxxxx.".

3. X §3 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "poskytnutého" xxxxxxxx xxxxx "Českomoravskou xxxxxxx x rozvojovou" x xx slovo "bankou" xx vkládá text ", x.x.".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx č. 228/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, a.s., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx sjednaných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 451/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.