Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

451/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

451

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 228/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a.s., vyplývajících x xxxxxx za xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 228/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky, a.s., xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "30. června 2024" xxxxxxxxx xxxxx "31. xxxxxxxx 2027".

2. X §3 xxxx. x) se číslo "2020" xxxxxxxxx slovy "2021, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-193) xxxxxxx xxxx kratší," x xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 3 zní:

"3) Xxxxxxx Xxxxxx X(2020) 1863 Dočasný xxxxx xxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákazy XXXXX-19 xx dne 19. xxxxxx 2020, x xxxxxxx xxxxx.".

3. X §3 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojovou" x xx slovo "bankou" xx vkládá xxxx ", a.s.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §3 písm. x) xxxxxx x. 228/2020 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxx xx dluhy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx x xxxxx sjednaných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 451/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.