Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

449/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

449

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020,

kterým se xxxx xxxxx x. 137/2020 Xx., o xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 137/2020 Sb., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nouzového xxxxx, xx znění xxxxxx x. 263/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "30. xxxx 2020" nahrazují slovy "30. června 2022".

2. X §1 xxxx. 2 se slova "31. prosince 2020" xxxxxxxxx slovy "31. xxxxxxxx 2022".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Žádost x povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x xxxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx zákona x. 256/2019 Sb., xxxxxx xx 30. xxxxxx 2022 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2022.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 449/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.