Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

449/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

449

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. X

Xxxxx č. 137/2020 Sb., x některých xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx nouzového xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 263/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 se xxxxx "30. xxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2022".

2. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx "31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "31. xxxxxxxx 2022".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §11x xxxxxx č. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, ve xxxxx xxxxxx x. 256/2019 Xx., xxxxxx xx 30. xxxxxx 2022 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2022.

Xx. III

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 449/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 3.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.