Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

448/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

448

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 247/2020 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx dopadů epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx akcí

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 247/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx oblast xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xxxxx "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. září 2021".

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "před nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx" xxxxxxx.

3. X §3 xxxx. 2 x x §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "2021" xxxxxxxxx xxxxxx "2022".

4. X §4 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vztahy x práva x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x. 247/2020 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 247/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xx vstupné xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxxxx č. 247/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uhrazeno xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 448/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.