Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

448/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

448

ZÁKON

ze dne 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 247/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 247/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xx xxxxx "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. září 2021".

2. V §3 xxxx. 1 xx xxxxx "před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx" xxxxxxx.

3. X §3 xxxx. 2 a x §5 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "2021" xxxxxxxxx xxxxxx "2022".

4. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 247/2020 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx akci podle §2 zákona x. 247/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx dne 19. xxxxxx 2020 xx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 448/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.