Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

448/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

448

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxx kulturních xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 247/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX CoV-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xxxxx "31. xxxxx 2020" nahrazují xxxxx "30. xxxx 2021".

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx" xxxxxxx.

3. V §3 xxxx. 2 x x §5 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "2021" xxxxxxxxx číslem "2022".

4. X §4 xxxx. 1 se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Zákon x. 247/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xx vstupné xx xxxxxxxx akci podle §2 zákona č. 247/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx zákazníkem xxxx v xxxx xxxxxxxx ode dne 19. května 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 448/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.