Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

448/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

448

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 247/2020 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2 na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 247/2020 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2 xx oblast xxxxxxxxxx xxxx, xx mění xxxxx:

1. X §2 xx xxxxx "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxx 2021".

2. V §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

3. X §3 xxxx. 2 x x §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "2021" xxxxxxxxx xxxxxx "2022".

4. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, právní vztahy x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 247/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx rovněž xx vstupné xx xxxxxxxx akci podle §2 zákona x. 247/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xxxx uhrazeno zákazníkem xxxx x xxxx xxxxxxxx ode dne 19. května 2020 xx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.