Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

448/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

448

ZÁKON

ze dne 29. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného jako XXXX CoV-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 247/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xxxxx "31. xxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxx 2021".

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

3. X §3 xxxx. 2 a x §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "2021" xxxxxxxxx xxxxxx "2022".

4. X §4 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 247/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 247/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx akci xxxxx §2 xxxxxx č. 247/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uhrazeno xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx dne 19. května 2020 xx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.