Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1116)

447/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

447

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 30. října 2020 x. 1116

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 20. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx provozoven:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx hygienického xxxxx, xxxxxxxxx a jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx a prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvířat,

g) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

x) prodejen brýlí, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

k) xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx silničních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxxx dílů x dopravním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologiím,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásilek xxxxxxxxxxx distančním způsobem,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) pokladen prodeje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx sjednání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, audio x video xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx,

x) zámečnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervací, xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) prodejen xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, koberce x xxxx podlahové xxxxxxx,

xx) provozoven sběru x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. výroba xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x prodejem pietního xxxxx, např. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.; pro tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedený x xxxx X/7,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x služby xx xxxxxxxx prodávají xxxx nabízejí x xxxx provozovně; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx zákona; xxxx xx tento zákaz xxxxxxxxxx na prodej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx které prodej xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx provozovny, avšak xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se prodávají xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx,

2. přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx), x výjimkou x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx x xxxx xxxx 06:00 xxx. x 20:00 xxx.; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jídla x xxxxx) s tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) xx zakázán x xxxx mezi 20:00 xxx. a 06:00 xxx.,

3. xxxxxx v xxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěné x xxxxx nákupních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. dále

a) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpěv xxxx než 5 xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxx xx xxxxx o xxxxx práce nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prezenční xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx výuky, xxxxx x zkoušek xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné způsobilosti x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx nejvýše 10 xxxx,

x) veletrhy,

f) xxxxxx xxxxx, kasin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxx, xxxxx, ringy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xx prvním xxxxxx základního vzdělávání x základních školách x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovními xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx XX. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxxxx pod č. 444/2020 Sb., zakázány,

h) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx kojence x xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x botanických xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx muzeí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hradů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx č. 74/2005 Xx., jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx, výchovná, xxxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyučování,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx poskytování ubytovacích xxxxxx

x) xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxx, xxxxxx xxxx nařízena xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, územním samosprávným xxxxxx nebo jimi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxxx osob xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx dokončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx usnesení vlády,

6. xxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x tržnicích x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (prodej xx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx mobilních xxxxxxxx), xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx potravin a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx; zákaz xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (x xxxxxxxx xx zpracovaném xxxxx), xxxxx a xxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxx z xxxx, vajec, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x výrobků x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx trhy"),

8. maloobchodní xxxxxx x prodej x poskytování služeb x provozovnách x xxxxxx xx celý xxx x x xxxxxxx xx x xxxxxx v čase xxxx 20:00 xxx. xx 04:59 hod. x xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živností xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx provozování

a) xxxxxxxxx stanic x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanicích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx X/2,

x) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx pietního zboží, xxxx. věnců, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx svíček xxxx., xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx mezi 05:00 xxx. xx 19:59 xxx.;

XX. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx bodu X/2 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx usazeni xxx, xx xxxx xxxx je odstup xxxxxxx 1,5 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx stůl, xxx x xxx usadit xxxx zákazníků xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x výjimkou členů xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxxxx postory (xxxx. xxxxxxxx okénko) xxxx xxxxx, které v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (s xxxxxxxx alkoholických xxxxxx, xxxxxxx pití xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 metry, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nepřipustí ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, než xx xx vnitřních xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxx xxxx x sezení xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx hudebních, tanečních, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů a xxxxxxxx tak, xx xx x nich xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (židle, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx omezeno xxx, xxx xxxxxx místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí alespoň xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny pro xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, rozhlasem xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx označení pokynu x dodržování xxxxxxxxx 2 metrů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx infografiky, spotů x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx prodejen x xxxxxx provozoven, infografiky xx podlaze veřejných xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx shlukování osob, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kde xx xxx očekávat, xxxx. xxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx apod.,

4. provoz xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tak, xx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péči lze xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, že x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přítomnost xxxxxxx 2 xxxxxxxxx,

6. provoz xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx X/7 xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxx xxxxxxx 4 metry, x xxxxx čas xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 20 xxxx na 400 x2;

XXX. xxxxxxxx, xxx x provozovnách xxxxx xxxx I/1, xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, provozovatel dodržoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx zákazníci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx,

2. xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, x xx jak xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx označení prostoru xxx čekání x xxxxxxxx značek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx),

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky u xxxxx dotýkaných xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx byly x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozoven x xxxxx xxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx a x xxxxxxxxxx, popřípadě sdělováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis č. 447/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.11.2020 xx 00:00 hod. xx 20.11.2020 do 23:59 hod.

Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

452/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx č. 444/2020 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného pod x. 447/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 4.11.2020

Xxxxxx xxxxxxx x. 447/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 465/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.