Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 04.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1115)

446/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

446

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. října 2020 x. 1115

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxxxx

1. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx návštěvy pacientů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx lůžková xxxx, x výjimkou:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bodu 2,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- návštěv xxxxxxxx x hospicech x dalších xxxxxxxx x terminálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. u xxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x samostatném xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxx rodičkami,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx teploty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx improvizovaných xxxx xxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxxx),

3. u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx domovů xxx seniory x xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx x všem xxxxxxxxxxxx sociálním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

- nezletilých uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- uživatelů, xxxxx to vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx situace,

- xxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 446/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 hod. xx 12.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

472/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1196)

x účinností od 20.11.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 446/2020 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 500/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.