Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 04.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1115)

446/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

446

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1115

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode dne 4. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

zakazuje

1. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návštěvy pacientů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx péče, x výjimkou:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxx 2,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientů,

- xxxxxxx pacientů s xxxxxxxx svéprávností,

- návštěv xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x terminálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- třetí xxxxxx xx druhý xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx porodním xxxxxx xxxx boxu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx teploty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °C x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19,

- xxxxx osoba používá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxxx),

3. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx seniory a xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx sociálním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx svéprávností,

- uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx situace,

- xxxxxxxxx sociálních xxxxxx x terminálním stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 446/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 4.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 do 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

472/2020 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1196)

x účinností xx 20.11.2020

Xxxxxx předpis x. 446/2020 Xx. byl xxxxxx právním předpisem č. 500/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 5.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.