Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 04.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1115)

446/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

446

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. října 2020 č. 1115

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxxxx

1. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx návštěvy pacientů x zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžková péče, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx svéprávností,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x terminálním stadiu xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx rodič xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxxxx porodním xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx,

- bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx osoba xx xxxxxxx měření xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxx (používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx látkových xxxxxx xxxxxxxxxxx),

3. u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách) xxxxxxx uživatelů x xxxxxxxx:

- nezletilých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

- uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- uživatelů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terminálním stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 446/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

472/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1196)

x xxxxxxxxx od 20.11.2020

Xxxxxx předpis č. 446/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 500/2020 Sb. x účinností xx 5.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.