Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 04.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1115)

446/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

446

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1115

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 12. xxxxxxxx 2020 do 23:59 hod.

zakazuje

1. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pacientů x zdravotnických xxxxxxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x výjimkou:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- návštěv xxxxxxxx x xxxxxxxxx x dalších pacientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. u xxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx porodním xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx,

- bude xxxxxxx xxxxxxx třetí osoby x ostatními rodičkami,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

- třetí xxxxx xx tělesnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x zároveň xxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19,

- xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx improvizovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

3. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx domovů xxx seniory a xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám x pobytové xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

- nezletilých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 446/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 hod. xx 12.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

472/2020 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1196)

x účinností xx 20.11.2020

Xxxxxx xxxxxxx x. 446/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.