Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1114)

445/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

445

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1114

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 22. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx x správním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx v xxxxx xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx omezený xxxxxx xxxxxxxxxxx x nouzového xxxxx, spočívající x:

1. xxxxxxx práce x xxxxxx služby xxxxxxx xx ty xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy x služeb veřejné xxxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxx xx vykonávají x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx provede xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, kdy xx xx možné, xxxxx xxx xxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krizovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno; xxxx, xxx je to xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dochází-li xx kontaktům se xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx x institucí, přijetím xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 2 xxx x xxxxx v xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxx xxx, x xx v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x změně xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx způsobem informují x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxxxx, kdy

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx tímto krizovým xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nejnižším xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx orgánu,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 445/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

472/2020 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1196)

x účinností xx 20.11.2020

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.