Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1114)

445/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

445

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1114

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 22. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx v rámci xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxxx x nouzového xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx zejména xx ty agendy, xxxxxxx výkon xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kontinuálně xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v nezbytně xxxxxx rozsahu x xxxxxx úkolů xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nutná k xxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úředních xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxxx x adresáty xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx) x xxxxxxx externími xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") na nezbytně xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxx, avšak xxx současném umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx klientům/veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx krizovým opatřením,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podatelny, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace,

c) dochází-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) výše xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 2 xxx x týdnu x xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxx dni, x xx v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; o změně xxxxxxxx hodin orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) by omezení xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezilo xxxxx klientů/veřejnosti,

c) byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dostavení xx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů orgánu xxxx xxxxxxxxx možným xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx pracovišti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxx moci nebo xxxxxxxxx orgánu,

5. zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. střídání xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxx, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx správních úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 445/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 hod. xx 22.11.2020 do 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

472/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx opatření (x. 1196)

x xxxxxxxxx od 20.11.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.