Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1114)

445/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

445

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1114

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 22. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx orgánům (xxxx jen "orgán"), xxx x xxxxx xxxxx svých pracovišť xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx x xxxxxx služby xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x zajištění xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx stavu; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "zaměstnanci"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x adresáty xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx nezbytně xxxxxx úroveň; xxxxxxx xxxxxxxx xx provede xxxxxxx takto:

a) upřednostňováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx možné, avšak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klientům/veřejnosti x xxxxxxxx hodinách x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, se upřednostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx kontaktům xx xxxxxxxxxxx jiných orgánů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí i xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 2 xxx x týdnu v xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxx xxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx úředních hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx možným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, který xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akceschopnost xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxx, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 445/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 hod. xx 22.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

472/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx opatření (x. 1196)

x xxxxxxxxx xx 20.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.