Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1114)

445/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

445

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1114

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "orgán"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, spočívající x:

1. xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx výkon musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x zajištění xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu a xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx vykonávají x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx úředních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx, s jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") na xxxxxxxx xxxxxx úroveň; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektronického či xxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xx možné, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klientům/veřejnosti x úředních hodinách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, xx upřednostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dochází-li xx kontaktům se xxxxxxxxxxx jiných orgánů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících přímý xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xx 2 dny x týdnu x xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxx xxx, x xx v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; o změně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem informují x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy

a) dosavadní xxxxxx úředních hodin xxxxxx nepřesahoval rozsah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klientů/veřejnosti,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. zajišťování xxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxx činnost orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxx, xxx případné karanténní xxxxxxxx vůči části xxxxxxxxxxx neohrozilo akceschopnost xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 445/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 4.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

472/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1196)

x účinností xx 20.11.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.