Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1113)

444/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

444

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 4. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx xxxxx xxxx České republiky x době xx 21:00 xxx. xx 04:59 hod. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ústavního činitele x zpět do xxxxx bydliště,

2. výkonu xxxxxxxx,

3. výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní nebo xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx infrastruktury,

d) služeb xxx obyvatele, včetně xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x nočních xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

6. účasti na xxxxxxxx xxxx dovolené xxxxx bodu XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x době od 05:00 hod. xx 20:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. xxxx do xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx,

3. cest xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx a zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, krmiv x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx), včetně xxxxxx xxxx příbuzných x blízkých, zajištění xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx nezbytně xxxxxxx x xxxxxxxxx potřeb x služeb podle xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx x osob blízkých,

7. xxxxxx povolání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace,

b) ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx sociální péče, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx dopravy a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) veterinární xxxx,

8. xxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx tam,

9. cest xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx,

10. xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky,

11. xxxxxx xx svatbě x pohřbu, x xxxxx xx vyšším xxx 10 osob, x návštěvy hřbitova,

12. xxxx za účelem xxxxxx xx vzdělávání xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx,

13. cest xx xxxxxx xxxxx xx orgánů zdravotních xxxxxxxxxx,

14. xxxxxx xx xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxx xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx pohyb xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x bodech I. x XX.,

2. xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx míru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxx 2 xxxx, x výjimkou

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx společně xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona, a xx tuto činnost xxxxxxxx konat xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách xx xxxxxxxxx zařízeních,

a xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx, xxxxx to xx xxxxx,

4. zaměstnavatelům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx;

XX. omezuje xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx účastnit celkem xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx po xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx a xxx zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při kontaktu x ostatními xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorách xxxxxx nejméně 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. využívat z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxx X/7 xxxxxx přímý xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx zakázané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx je dovoleno xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konat, x xx xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx utkání xxxx soutěže.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 444/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 20.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

452/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx č. 444/2020 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 447/2020 Xx.

x xxxxxxxxx od 4.11.2020

Právní xxxxxxx č. 444/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 463/2020 Sb. x účinností xx 18.11.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.