Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1112)

443/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

443

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1112

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx omezuje x xxxxxxxxx xxx xxx 2. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x jejich xxxxxxx působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx a studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx a xxxxx x mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v konzervatoři xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx

- škol xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

- xxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského xxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základní xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx školy xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxx jazykové xxxxxxx,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, školních xxxxx x školních xxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vzdělávání,

7. xxxxxx xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, ve školských xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxxxx (domov mládeže, xxxxxxxx), x výjimkou xxxx x xxxxxxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxxx xxxx 3, a xxxxxxxx školu x xxxxxxx,

8. provoz škol, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle školského xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx vzdělávání není xxxx,

9. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 443/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 20.11.2020 do 23:59 xxx..

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 443/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 464/2020 Sb. x účinností xx 18.11.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.