Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (č. 1111)

442/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

442

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. října 2020 x. 1111

x xxxxx krizového opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 432/2020 Xx.

X návaznosti xx xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xx 00:00 xxx. xxx 31. xxxxx 2020

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2020 č. 1103, xxxxxxxxx pod č. 432/2020 Sb., xxxxx:

1. v xxxx I/1 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kamenů x xxxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. věnců, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.; xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx X/7,";

2. v bodu X/8 xx středník xx konci nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) provozoven (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx zboží, xxxx. věnců, xxxxxxxxx xxxxxxx xx hroby, xxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx-xx x prodej x xxxxxx v xxxx xxxx 05:00 xxx. xx 19:59 xxx.;".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 442/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.10.2020 xx 00:00 xxx..

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.