Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (č. 1111)

442/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

442

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1111

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 432/2020 Xx.

X xxxxxxxxxx xx usnesení vlády č. 957 xx dne 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xx 00:00 xxx. xxx 31. xxxxx 2020

xxxx usnesení xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2020 č. 1103, vyhlášené xxx č. 432/2020 Sb., takto:

1. v xxxx I/1 se xx xxxxxxxx odrážku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kamene (xxxx. výroba pomníků, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx),

- provozoven (xxxxxx mobilních) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.; xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě X/7,";

2. x xxxx X/8 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx (xxxxxx mobilních) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. věnců, xxxxxxxxx xxxxxxx na hroby, xxxxxxxx svíček xxxx., xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. xx 19:59 xxx.;".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 442/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.10.2020 xx 00:00 xxx..

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.