Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (č. 1111)

442/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

442

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1111

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 432/2020 Xx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx dne 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, vyhlásila xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xx 00:00 xxx. xxx 31. xxxxx 2020

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2020 č. 1103, xxxxxxxxx pod č. 432/2020 Sb., xxxxx:

1. x xxxx X/1 se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kamenů a xxxxxx instalace),

- xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx zboží, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx hroby, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.; xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mobilních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx X/7,";

2. v bodu X/8 xx xxxxxxxx xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx (xxxxxx mobilních) x xxxxxxxx pietního xxxxx, xxxx. věnců, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxx 05:00 xxx. až 19:59 xxx.;".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 442/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.10.2020 xx 00:00 xxx..

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.