Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (č. 1111)

442/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

442

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1111

x xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 432/2020 Sb.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový stav x xx smyslu §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (krizový zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. e) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx 00:00 xxx. xxx 31. xxxxx 2020

xxxx usnesení xxxxx ze dne 26. října 2020 č. 1103, xxxxxxxxx xxx č. 432/2020 Sb., takto:

1. x xxxx I/1 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx:

"- xxxxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kamenů x xxxxxx xxxxxxxxx),

- provozoven (xxxxxx mobilních) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, květinové xxxxxxx xx hroby, xxxxxxxx svíček xxxx.; xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v bodě X/7,";

2. x bodu X/8 se středník xx konci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) provozoven (xxxxxx xxxxxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx hroby, xxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx-xx x xxxxxx x neděli v xxxx xxxx 05:00 xxx. až 19:59 xxx.;".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 442/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.10.2020 xx 00:00 xxx..

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.