Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1110)

441/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

441

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. října 2020 x. 1110

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 2. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu

stanovuje, xx xxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 441/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020 xx 00:00 xxx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.