Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020 do 29.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1109)

440/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

440

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. října 2020 č. 1109

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. b) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. x xxxxxxxxx xx 2. xxxxxxxxx 2020 00:00 xxx. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx potřeba, určit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajem, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí, jehož xxxxxxxxx činnosti jsou xxxxx v oblasti xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx nezbytnou xxxx x xxxx ve xxxx xx 3 xx 10 xxx, xxxxxxx zákonní zástupci xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

- zaměstnanci uvedení x §115 odst. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx x obecních xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

- zaměstnanci Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky určené xxxxx nebo školského xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky mateřské xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx stravování,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x.x.,

x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxx děti xxxxx xxxx žáky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. vykonávat xxxx x xxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informovat x metodicky xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx směru,

5. xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x zřizovatelům xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx zajišťování vykonávání xxxx x xxxx xx věku xx 3 do 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x §14 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx místních potřeb xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx od 3 xx 10 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx xxxx I/1; xxxx I/2 až X/4 se použijí xxxxxxx;

XXX. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 2. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxxx vlády xx xxx 12. října 2020 č. 1033, vyhlášené xxx č. 414/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy,

hejtmani xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

určená xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx určených xxxx x školských zařízení,

starostové xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 440/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.11.2020 xx 29.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

472/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1196)

x xxxxxxxxx od 20.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.