Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.10.2020 do 20.11.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1108)

439/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

439

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. října 2020 x. 1108

o xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxxx 2020 nouzový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx od 00:00 xxxxx xxx 5. xxxxx 2020 xx xxxx 30 dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 1326;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx opatření přijatá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která jsou xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nadále x xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx přijata;

III. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 439/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.10.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.