Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.10.2020.


Sdělení, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

436/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

INFORMACE

436

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

xx xxx 26. xxxxx 2020,

xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxxxxx, xx od 1. ledna 2021 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění činí 3 500 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, XXx., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 436/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.