Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.10.2020.


Sdělení, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

436/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

INFORMACE

436

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

xx xxx 26. října 2020,

kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění

Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxxxxx, že od 1. ledna 2021 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3 500 Xx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 436/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.10.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.