Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1102)

431/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

431

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2020 č. 1102

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §5 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 28. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. do dne 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx volný pohyb xxxx na xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx od 21:00 xxx. do 04:59 hod. x xxxxxxxx

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zpět xx xxxxx bydliště,

2. výkonu xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění

a) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxx infrastruktury,

d) služeb xxx obyvatele, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx zájmů,

5. venčení xxx xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x době xx 05:00 xxx. xx 20:59 xxx. x výjimkou

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxxx nebo xxxxxxx blízkými,

3. cest xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zvířata), xxxxxx potřeb osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx služeb, doplnění xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx nezbytně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (xxxx. dobrovolnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx blízkých, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx povolání xxxx činností sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné dopravy x další xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

8. cest za xxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx tam,

9. xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxx x nich,

10. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx na xxxxxx x pohřbu, x xxxxx ne xxxxxx než 10 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. cest zpět xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X. x XX.,

2. xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx osobami xx xxxxxxxx nutnou xxxx,

3. xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x počtu xxxx xxxx, x xxxxxxxx

- xxxxx domácnosti,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práci pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx konají činnost, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx xx xxxxxx počtu xxxx,

- dětí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstup xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx je xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práci xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x charakteru xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

XX. omezuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx, xx shromáždění se xxxx účastnit xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 účastnících a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupinami xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx účastník xx povinen mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx smlouvě,

b) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx významné xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorách xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. při xxxxxx),

3. využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxx xxxx I/7 xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxx xxxxxxxxx závazné hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx zakázané xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při jejichž xxxxxxxx xx dovoleno xx z důvodů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx;

XXX. xxxxxxx usnesení xxxxx xx xxx 21. xxxxx 2020 č. 1078, vyhlášené pod č. 424/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.10.2020 xx 00:00 xxx. xx dne 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.