Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1102)

431/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

431

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. října 2020 x. 1102

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §5 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 28. října 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx republiky x xxxx xx 21:00 xxx. xx 04:59 hod. x xxxxxxxx

1. cest do xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti x k výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx činitele x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

2. výkonu xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) služeb xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a rozvážkové xxxxxx,

4. neodkladných cest, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutné x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, majetku xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx zájmů,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx od xxxxx xxxxxxxx;

XX. zakazuje volný xxxxx xxxx xx xxxxx celé Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx 05:00 hod. xx 20:59 xxx. x výjimkou

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. nezbytných cest xx xxxxxxx nebo xxxxxxx blízkými,

3. cest xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. cest xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx jinou osobu (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. cest xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zajištění nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx za xxxxxx vyřízení neodkladných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osob xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace,

b) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné dopravy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxx xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu tam,

9. xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxx,

10. xxxx za účelem xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx xxxxxx a pohřbu, x počtu ne xxxxxx xxx 10 xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxx zpět xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. omezit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X. a XX.,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dvou xxxx, s xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práci pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx konají xxxxxxx, xx které jsou xxxxxxx xxxxx zákona, x je tuto xxxxxxx xxxxxxxx konat xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx odstup nejméně 2 metry, pokud xx je xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx;

XX. omezuje xxxxx pokojně se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx, xx shromáždění xx xxxx účastnit xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 účastnících x xxx zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx každý xxxxxxxx xx povinen mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxx osobami xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu X/7 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx závazné hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zakázané xxxxx tohoto krizového xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dovoleno xx x xxxxxx xxxxxxx hodných x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxx 2020 č. 1078, vyhlášené xxx č. 424/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.10.2020 xx 00:00 hod. xx dne 3.11.2020 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.