Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1085)

429/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

429

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 1085

o xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x. 957 xx dne 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxx xxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxx xx xxx 8. října 2020 x. 998, xxxxxxxxxxx xxx č. 402/2020 Sb., tak, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 429/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.10.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.