Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 28.10.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1084)

427/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

427

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2020 x. 1084

o xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x účinností ode xxx 23. xxxxx 2020 od 00:00 xxx.

xxxx xxx X/1 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxx 2020 č. 1079, xxxxxxxxxxx xxx č. 425/2020 Sb., xxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx třetí strany," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyzvednutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 427/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 427/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.