Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 28.10.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1084)

427/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

427

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 22. října 2020 x. 1084

x xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxx I/1 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxx 2020 č. 1079, xxxxxxxxxxx xxx č. 425/2020 Sb., xxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zásilky xx xxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "provozoven xxxxxxxxxxxx vyzvednutí zboží x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,".

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 427/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.10.2020 xx 00:00 hod.

Právní xxxxxxx č. 427/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.