Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 28.10.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1084)

427/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

427

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 22. října 2020 x. 1084

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 23. října 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx bod X/1 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxx 2020 č. 1079, vyhlášeného xxx č. 425/2020 Sb., tak, xx se xxxxx "xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxx strany," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,".

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 427/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 427/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.