Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1080)

426/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

426

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2020 x. 1080

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 22. října 2020 xx 06:00 xxx. do xxx 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxx v xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx zahájily xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx práce x státní xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx být bezpodmínečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x dalších xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx (x xxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx případech, xxx xx to xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx ke kontaktům xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx; jednání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hygienických xxxxxxxx,

x) xxxx uvedená xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx vnitřní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. omezení xxxxxxx úředních hodin xxxxxx na 2 xxx x xxxxx x rozsahu 5 xxxxx x daném xxx, a to x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx se neuplatní x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx rozsah úředních xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxx xxxxx klientů/veřejnosti,

c) xxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx činnosti orgánu xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx);

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. xxxxx 2020 č. 994, xxxxxxxxx xxx č. 398/2020 Sb.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 426/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 xxx. xx 3.11.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.