Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1080)

426/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

426

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 21. xxxxx 2020 x. 1080

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 22. října 2020 od 06:00 xxx. xx dne 3. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x správním xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), aby x xxxxx xxxxx svých xxxxxxxxx zahájily xxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx x státní xxxxxx xxxxxxx xx ty xxxxxx, jejichž výkon xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťován, x xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu x xxxxxx úkolů xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx agendy xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x dalších xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

2. omezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "klienti/veřejnost") na xxxxxxxx nutnou xxxxxx; xxxxxxx kontaktů xx xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx písemného, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx; jednání xx provádí xx xxxxxxxxx hygienických xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx zaměstnanců v xxxxx xxxxxx,

3. omezení xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xx 2 xxx v týdnu x rozsahu 5 xxxxx v daném xxx, x xx x čase xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx neuplatní x případech, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozilo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx počtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření vůči xxxxx xxxxxxxxxxx neohrozilo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx dálku);

II. zrušuje xxxxxxxx xxxxx ze xxx 8. xxxxx 2020 č. 994, xxxxxxxxx xxx č. 398/2020 Sb.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 426/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 hod. xx 3.11.2020 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.