Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1080)

426/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

426

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 21. října 2020 x. 1080

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 22. xxxxx 2020 od 06:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx zahájily omezený xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx stavu, spočívající x:

1. omezení práce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na ty xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx být bezpodmínečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x služeb xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx nutném xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx agendy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření nutná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx správy (x žadateli, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx osobami (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx úroveň; xxxxxxx kontaktů xx xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx písemného, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobním xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xx možné, xxxxx xxx současném xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx; xxxx, kdy xx xx možné, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx zaměstnanci jiných xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx; jednání xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx zaměstnanců v xxxxx xxxxxx,

3. omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na 2 xxx x xxxxx x xxxxxxx 5 xxxxx x daném xxx, x to x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejní xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x případech, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx úředních xxxxx xxxxxx nepřesahoval xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx úředních xxxxx ohrozilo činnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klientů/veřejnosti,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých útvarů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx počtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je nutno xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu,

5. xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx oddělených skupin xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx dálku);

II. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. xxxxx 2020 č. 994, vyhlášené xxx č. 398/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí

hejtmani,

primátor hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 426/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 22.10.2020 xx 06:00 hod. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.