Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1080)

426/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

426

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2020 č. 1080

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 22. října 2020 od 06:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx práce x xxxxxx služby xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx výkon xxxx xxx bezpodmínečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx zejména x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx nutném rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx neohrozí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx osobami (xxxx xxx "klienti/veřejnost") na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx kontaktů xx xxxxxxx zejména xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx telefonického xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx případech, xxx xx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krizovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno; xxxx, kdy xx xx možné, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx kontaktům xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx kontakt; jednání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hygienických opatření,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxx vnitřní xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 2 xxx v xxxxx x xxxxxxx 5 xxxxx v daném xxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxx úředních xxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxx deskách; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx úředních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovený tímto xxxxxxxx opatřením,

b) by xxxxxxx xxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxx práva xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx termín k xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. zajišťování xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx správního orgánu,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx);

XX. xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 8. xxxxx 2020 č. 994, xxxxxxxxx xxx č. 398/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 426/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 hod. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.