Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.2020 do 27.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1078)

424/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

424

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 21. xxxxx 2020 x. 1078

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 22. xxxxx 2020 od 06:00 xxx. xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx na xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

1. cest xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. nezbytných cest xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx blízkými,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hygienického xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro zvířata), xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxxx péče x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních x xxxxxxxxxx služeb, doplnění xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. cest nezbytně xxxxxxx k zajištění xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx X/3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, a zařízení xxxxxxxxxxx péče,

6. xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí, xxxxxx zajištění nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) služeb pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péče,

8. cest xx účelem xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu xxx x xxxx xx xxxxxxxxx rekreačních xxxxxxx x xxxxxx x xxxx,

9. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

10. xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx 10 osob, x návštěvy xxxxxxxx,

11. xxxx xxxx do xxxxx svého bydliště;

II. xxxxxxxx

1. xxxxxx pohyb xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx nezbytně xxxxxx míru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx činnost, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx zákona, x xx xxxx činnost xxxxxxxx konat ve xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, žáků x xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx ve školách xx školských xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 84/1990 Sb., o právu xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx, xx shromáždění se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 účastníků, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 účastnících x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx každý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx;

XX. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx práci na xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx bydliště,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezit xxxxx prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

2. xxxxxxxxxx xxx kontaktu x ostatními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx zajišťujícím služby xxxxx bodu X/7 xxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx;

X. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx je x důvodů zřetele xxxxxxx v důležitém xxxxxxx xxxxx konat;

VI. xxxxxxx usnesení xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 č. 1021, xxxxxxxxx pod č. 407/2020 Sb.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 424/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 22.10.2020 xx 06:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 424/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 432/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.