Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.2020 do 27.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1078)

424/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

424

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 21. xxxxx 2020 x. 1078

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 22. října 2020 od 06:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx území xxxx České republiky x výjimkou:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx blízkými,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxx xxxxxxxx, léků a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a dalších xxxxxx pro xxxxxxx), xxxxxx potřeb osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. cest nezbytně xxxxxxx k zajištění xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx X/3 xxxxxx usnesení xxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx blízkých,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvážkové služby,

f) xxxxxxxxxxx péče,

8. cest xx účelem xxxxxx x přírodě xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx x xxxx xx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxx a pobytu x xxxx,

9. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx na svatbě x xxxxxx, v xxxxx ne vyšším xxx 10 xxxx, x xxxxxxxx hřbitova,

11. xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

1. omezit xxxxx xx veřejně přístupných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxx 2 osob, x výjimkou

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnost,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnost, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona, x xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx to xx xxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxx pokojně xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, tak, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx celkem xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x to ve xxxxxxxxx xx nejvýše 20 účastnících x xxx zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. doporučuje

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx bydliště,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx volno xxx xxxxxxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ostatními osobami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx (např. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební styk,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx I/7 xxxxxx usnesení omezit xxxxx kontakt se xxxxxxxxx;

X. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hromadné akce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx je x xxxxxx zřetele xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu konat;

VI. xxxxxxx usnesení xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 č. 1021, xxxxxxxxx xxx č. 407/2020 Sb.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 424/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 22.10.2020 xx 06:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 424/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2020 Sb. x účinností xx 28.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.