Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.10.2020 do 27.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1078)

424/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

424

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 21. října 2020 x. 1078

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 22. xxxxx 2020 xx 06:00 xxx. do dne 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

1. cest xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. nezbytných xxxx xx rodinou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. cest xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx hmot, odkládání xxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a služeb xxxxx xxxx I/3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

6. xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x řešení krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxx péče,

8. xxxx xx xxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nich,

9. cest xx účelem xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

10. xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxx xxx 10 xxxx, x návštěvy xxxxxxxx,

11. xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx x místě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x bodu X. xxxxxx xxxxxxxx,

2. omezit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxx 2 xxxx, x výjimkou

- členů xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx počtu xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách xx xxxxxxxxx zařízeních,

a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ostatními osobami xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xx možné;

III. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx účastnit xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x to ve xxxxxxxxx xx nejvýše 20 xxxxxxxxxxx x xxx zachování rozestupů xxxx skupinami xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx každý účastník xx xxxxxxx mít xxxxxxxx prostředek dýchacích xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxxxxx

1. zaměstnavatelům

a) xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxx osobami xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. při xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxxxxxxxx platební xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/7 xxxxxx xxxxxxxx omezit xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

X. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienicko-epidemiologické podmínky xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zakázané podle xxxxxx krizového xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx xx dovoleno xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důležitém xxxxxxx xxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1021, xxxxxxxxx xxx č. 407/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 424/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 hod. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 424/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.