Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1074)

421/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

421

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 19. října 2020 č. 1074

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx ode xxx 21. xxxxx 2020 xx 00:00 hod.

mění xxxx I/1, X/3 x X/7 xxxxxxxx xxxxx ze xxx 12. xxxxx 2020 č. 1022, xxxxxxxxxxx pod č. 408/2020 Sb., které xxxx xxx:

"1. provoz vysokých xxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), a to xxx, že zakazuje xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jeden čas xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx na vysoké xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx podle tohoto xxxx se nevztahuje xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních školách xxxx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní x ochranné výchovy,",

"3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x vzdělávání x konzervatoři xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxx zřízených xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- praktických škol xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přípravy žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,",

"7. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentům vyšších xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxxxxxx vyučování a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3, x xxxx xxxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x zakazuje xx xxxxx x xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Informace

Právní předpis x. 421/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.10.2020 xx 1.11.2020 do 23:59 hod.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.