Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1074)

421/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

421

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2020 x. 1074

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 21. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxx X/1, I/3 x X/7 xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. října 2020 č. 1022, vyhlášeného xxx č. 408/2020 Sb., xxxxx xxxx xxx:

"1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce a xxxxxxxxx, účastní-li xx x jeden čas xxxxxxx xxxx než 10 xxxx, xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x praktické xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a studentů xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x mateřských, základních x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy,",

"3. xxxxxx středních a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x konzervatoří xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx x studentů na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxx zřízených xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx ústavní výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dvouletých,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žáků x xxxxxxxx zdravotnických xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,",

"7. provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škol xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x výjimkou xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 3, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx x přírodě,".

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 421/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 21.10.2020 xx 1.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.