Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1074)

421/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

421

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 19. října 2020 x. 1074

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx dne 21. října 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxx I/1, X/3 x X/7 xxxxxxxx xxxxx ze xxx 12. října 2020 č. 1022, xxxxxxxxxxx pod č. 408/2020 Sb., xxxxx xxxx xxx:

"1. provoz xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx působících na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, účastní-li se x xxxxx čas xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx a účastníků xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x praxi xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx x xxxxx x mateřských, základních x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,",

"3. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx

- xxxx zřízených xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- praktických xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx,",

"7. provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, a xx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (domov xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 3, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dvouletých, x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 421/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.10.2020 xx 1.11.2020 xx 23:59 hod.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.