Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1074)

421/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

421

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2020 x. 1074

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 21. října 2020 xx 00:00 hod.

mění xxxx I/1, X/3 x X/7 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1022, vyhlášeného xxx č. 408/2020 Sb., xxxxx xxxx xxx:

"1. provoz vysokých xxxx podle zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že zakazuje xxxxxx přítomnost studentů xx xxxxx x xxxxxxxxx, účastní-li xx x xxxxx xxx xxxxxxx více xxx 10 osob, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x studentů xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou praktickou xxxxx x xxxxx x mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách xxxx školských xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy,",

"3. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx

- xxxx zřízených xxx zařízeních pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx ochranné výchovy,

- xxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx a zařízeních xxxxxxxxxx služeb,",

"7. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, x xx tak, xx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx žákům xxxx x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx mládeže, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x studentů, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 3, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x zakazuje xx xxxxx v xxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 421/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.10.2020 xx 1.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.