Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1051)

420/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

420

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. října 2020 x. 1051

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zakazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a v xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 23. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 293/1993 Xx., x xxxxxx vazby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 x 10 x xxxxx §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx uskutečňované xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx uskutečňované xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spravedlnosti.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 420/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.10.2020 xx xx 00:00 xxx.

Xx dni uzávěrky xxxxxx předpis nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.