Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1051)

420/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

420

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1051

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zakazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 23. xxxxx 2020 xx 00:00 hodin návštěvy

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 zákona č. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxx se nevztahuje xx návštěvy uskutečňované xxxxx §14 xxxx. 9 a 10 x xxxxx §28 xxxx. 2 tohoto xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx uskutečňované podle §10 xxxxxx č. 129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. stanovuje, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 420/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.10.2020 xx xx 00:00 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.