Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1051)

420/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

420

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. xxxxx 2020 x. 1051

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx xx vazebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s účinností xxx xxx 23. xxxxx 2020 xx 00:00 hodin xxxxxxxx

- xxxxxxxxxx uskutečňované xxxxx §14 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx vazby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx návštěvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 9 a 10 x xxxxx §28 xxxx. 2 tohoto xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx uskutečňované xxxxx §10 zákona x. 129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; zákaz se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 tohoto xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 420/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.10.2020 xx xx 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.