Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1051)

420/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

420

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1051

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx xx vazebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účinností xxx dne 23. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 x 10 x xxxxx §28 xxxx. 2 tohoto xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx uskutečňované xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Sb., o xxxxxx zabezpečovací detence x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. stanovuje, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 420/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.10.2020 xx od 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.