Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1049)

418/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

INFORMACE

418

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 19. října 2020 xx 00:00 xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx nouzového xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podle zákona č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx práce xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 2 části XX xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 x 13 uvedené xxxxxxx, x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx se x zaměstnání xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vzor čestného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání, xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vznikne na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx 8. xxxxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx druh xxxxx je xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zátěž xxxxx xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x azbestem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx podle XX XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 44126, 44124, 44121 x 83221, a x nichž xxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx osoby ucházející xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb.; xxxx čestného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení nouzového xxxxx,

3. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vydávaný xxxxx §19 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.; xxxxxx prohlášení, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx 90 dnů xxx dne následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu;

II. uděluje x xxxxxxxxx ode xxx 19. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx po dobu xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020 xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxx 2020 od 00:00 xxxxx

1. po xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády č. 957 xx dne 30. xxxx 2020 považovat xx nadále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx

x) xxxxxxxx posudky x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 zákona x. 373/2011 Xx. a xxxxx §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., po xxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx x dále xx xxxx dalších xxxxxxx

x) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx posuzovaná xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 dnů xxx xxx následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, že posuzovaná xxxxx xxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x podmínkou,

b) lékařské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx xxx následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, pokud xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, xx posuzovaná xxxxx xxx xxxx, xxx který byla xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx způsobilá x xxxxxxxxx,

2. poskytovatelům xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx, kteří xxxx x tomu xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx způsobilosti x práci ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx I. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bodu III/1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 418/2020 Xx.

(xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: .........................................................

Xxxxx narození: ...........................................................

Xxxxxxxx: ......................................................................

tímto, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 1049 ze xxx 16. xxxxx 2020 x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, vyhlášeného xxx č. 418/2020 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1. xx zdravotně xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...................................................................................................;

2. xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x ve vztahu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx i x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x kategorizaci xxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx svalová xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, hluk x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, zraková xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx, řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, atp.), jakož x xx xxxxxxxxxxx/x xx zaměstnavatelem v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů/anamnéz x xx schopen/schopna xxxxxxx xxxxxxxxx;

3. x xxxxxxxxxx 21 dnech xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přenosu nákazy xxxxxxxxxx, označovaný xxxx XXXX XxX-2, který xxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovený xxxxxx Xxxxx republiky;

4. netrpí xxxxxx onemocněním, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxx §19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Xx., ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx xx xxxxx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx uvádění potravin xx oběhu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výrobě x/xxxx xxxxxxx potravin xx xxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provádějícím xxxxxxxx xxx relevantních xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxx veřejného xxxxxx x dodržovat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

X...........................................xxx..........................

.......................................................

xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 418/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.10.2020 xx 00:00 hod.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

512/2020 Xx., o xxxxx krizového xxxxxxxx (x. 1291)

x xxxxxxxxx xx 8.12.2020

Xxxxxx předpis x. 418/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 22/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.