Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.10.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1048)

417/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

417

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1048

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 17. xxxxx 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxx bod X/4 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1023, xxxxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xxxxx nově xxx:

"4. xxxx

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

- poskytovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx x

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x zařízení domovů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §48, 49, 50 x 44 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,";

XX. xxxxxxx přílohu usnesení xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 x. 1023, vyhlášeného xxx x. 409/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 417/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.10.2020.

Právní xxxxxxx x. 417/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x účinností od 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.