Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.10.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1048)

417/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

417

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1048

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 17. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxx X/4 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1023, xxxxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xxxxx nově xxx:

"4. xxxx

- xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

- poskytovatelům xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx péče x

- xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx domovů xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domovů xxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytové xxxxx (xxxxx §48, 49, 50 a 44 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x tomto směru,";

II. xxxxxxx přílohu xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. října 2020 x. 1023, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 417/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.10.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 417/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.