Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.10.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1048)

417/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

417

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1048

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 17. října 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxx X/4 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1023, xxxxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xxxxx xxxx xxx:

"4. xxxx

- orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám x pobytové formě (xxxxx §48, 49, 50 x 44 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx)

xxxxxxxx na svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxx,";

XX. xxxxxxx přílohu usnesení xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 x. 1023, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 417/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 17.10.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 417/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 16.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.