Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.10.2020 do 30.06.2022.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

416/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3

INFORMACE

416

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 16. xxxxx 2020

x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx obsluze

Vláda xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx:

§1

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochraně obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xx účelem xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxx při zvládání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 260 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx částečné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§2

Ministr xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§3

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 416/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 416/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 157/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.