Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.10.2020.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

416/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3

INFORMACE

416

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 16. xxxxx 2020

x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x ozbrojených xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

X xxxxxxxxxx pracím xxx ochraně obyvatelstva x prevenci šíření xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 260 vojáků x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx vybudování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x činné xxxxxx, včetně vojenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx podle §1.

§3

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 416/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.10.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.