Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.10.2020 do 30.06.2022.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

416/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3

INFORMACE

416

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 16. října 2020

x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 spočívající xx xxxxxxxxxx záložního zdravotnického xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §14 odst. 3 x §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

X záchranným xxxxxx xxx xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2 xx za xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 260 xxxxxx x xxxxx službě za xxxxxx vybudování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx částečné obsluhy, xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxx obrany určí xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k plnění xxxxx xxxxx §1.

§3

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 416/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 416/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 157/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.