Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1033)

414/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

414

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1033

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xx 14. xxxxx 2020 00:00 hod. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, určit xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xx xxxx xx 3 do 10 let, jejichž xxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx policie, poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §115 odst. 1 x xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pracovníci xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx pracovníci vykonávající xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx pedagogickými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda jsou xxxx xxxx dětmi xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x děti podle xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hejtmanům a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 414/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 414/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 440/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 2.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.