Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1033)

414/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

414

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1033

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx

1. s xxxxxxxxx xx 14. xxxxx 2020 00:00 xxx. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x místech, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, určit školu xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 let, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxx xxxxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx uvedení x §115 xxxx. 1 x xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx službách xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxx podle zákona č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda jsou xxxx xxxx dětmi xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. ministrovi xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx kraje x hlavní město Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,

5. xxxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx od 3 xx 10 xxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení,

zřizovatelé xxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 414/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.