Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1033)

414/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

414

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 č. 1033

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx

1. s xxxxxxxxx xx 14. října 2020 00:00 hod. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x místech, xxx xx taková xxxxxxx, xxxxx školu xxxx školské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx dobrovolným xxxxxxx xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx jsou úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx péči o xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 let, xxxxxxx xxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxxxxx uvedení x §115 odst. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx a obecních xxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx pedagogickými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxx děti xxxxx xxxx xxxx určené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx péči x děti xxxxx xxxx 1 ve xxxxxxxxx xx nejvýše 30 dětech,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx kraje x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx bodu 1,

4. xxxxxxxxx krajů a xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. xxxxx s xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxxxx určených škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 let.

Provedou:

ministr xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 414/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 414/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 440/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 2.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.