Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb (č. 1029)

413/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

413

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. října 2020 x. 1029

x xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx vycházení pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení vzniklé xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. všem xxxxxx, xxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 x 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (domovy xxx xxxxxxx, domovy xx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx poskytována xxxxxxxx služba, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx tímto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx dobu trvání xxxxxxxxx stavu,

2. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx sociální služby xxxxxxx x bodu X/1 tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx x opatřením xxxxxxxxxx x xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx uložen xxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ustanovené xxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x metodicky xxxx poskytovatele sociálních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx město Prahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 413/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 413/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 532/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.