Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb (č. 1029)

413/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

413

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. října 2020 x. 1029

o xxxxxxxxxxx a organizaci xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. a) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. všem xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 a 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxx xxx seniory, domovy xx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx areál xxxxxxxx, xx kterém xxx xx poskytována xxxxxxxx služba, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxx tímto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x bodu X/1 tohoto usnesení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodu X/1 tohoto usnesení xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx uložen zákaz xxxxx xxxx X/1 xxxxxx usnesení, xxxxxxxx xxxxxx ustanovené xxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxx ministryni xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx, metodicky xx xxxx xxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 413/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 413/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 532/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.