Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb (č. 1029)

413/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

413

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1029

x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) až x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) krizového zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 x 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxx xxx seniory, domovy xx xxxxxxxxx režimem), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx těch xxxxxxxxx, x xxxxxxx by xxxxx tímto xxxxxxxxx x závažnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu,

2. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxx v xxxx X/1 tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodu X/1 xxxxxx usnesení xxxxxxx osoby, kterým xx xxxxxx zákaz xxxxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx ustanovené opatrovníky;

II. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx poskytovatele sociálních xxxxxx, kraje x xxxxxx xxxxx Prahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx I. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociálních služeb

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 413/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 413/2020 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 532/2020 Sb. x účinností xx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.