Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb (č. 1029)

413/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

413

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 x. 1029

x xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu - xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný jako XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx ustanovení §5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 a 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxx xxx xxxxxxx, domovy xx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx vycházet xxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx poskytována xxxxxxxx služba, x xxxxxxxx těch xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxx xxxxx nařízením x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx či zdravotního xxxxx, x to xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x bodu X/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x opatřením xxxxxxxxxx x bodu X/1 xxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxxxx usnesení, případně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx a metodicky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kraje a xxxxxx xxxxx Xxxxx x procesu zajišťování xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx X. tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx při jejich xxxxxxxxx x metodicky xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx po dobu xxxxxx nouzového stavu.

Provedou:

ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx poskytovatelé a xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 413/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.