Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 1028)

412/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

412

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. října 2020 x. 1028

o xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx sociálních služeb xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu

V návaznosti xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §91 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx míře x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx života x xxxxxx xxxx, a xx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx neváží xx xxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxx, pokud to xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx, x to xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx osoby) během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terénní xxxxx x místě xxxxxxxx xxxx v místě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), jako je xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, šál nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx úkonů poskytování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxxx,

4. xxxx zájemcům, uživatelům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x terénní xxxxx x výskytu klinických xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o zjištěném xxxxxxxxxx COVID-19 u xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (noclehárny), poskytovat x základní xxxxxxxx xxxxx potřeby klientů x xxxxxxxx nutné xxxx podle §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxxx, x to po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx v procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxxxx, metodicky xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 412/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.10.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.