Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 1028)

412/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

412

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1028

o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu

V návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx smyslu §5 písm. a) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s uživatelem xxxxx §91 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zároveň xxxxxxxx poskytování služby x režimu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxx, x této xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx osob, a xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx neváží xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx) během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terénní xxxxx x místě xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), jako je xxxxxxxxxx, xxxxxx, ústenka, xxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx kapének, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxx formě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxx osoby, a xx neprodleně xx xxxxxxxx,

5. poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (noclehárny), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxx x xxxxxxxx nutné xxxx podle §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technického zabezpečení, x to po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx ministryni xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx x hlavní město Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx bodu X. xxxxxx ustanovení, xxxxxxxxx xx vést xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

poskytovatelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 412/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.