Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 1028)

412/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

412

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. října 2020 č. 1028

o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS CoV-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. a) xx e) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb xx základě uzavřené xxxxxxx x uživatelem xxxxx §91 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x režimu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nezbytné xxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxx života a xxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xx neváží na xxxxxxxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxx, pokud to xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formě x xxxxx xxxxxxxx xxxx x místě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxx je xxxxxxxxxx, rouška, ústenka, xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neslučitelných x touto povinností,

4. xxxx xxxxxxxx, uživatelům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x terénní xxxxx x výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxx karanténě, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx osoby, x xx neprodleně xx xxxxxxxx,

5. poskytovatelům sociálních xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxx), poskytovat x xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx ministryni xxxxx x sociálních xxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx v procesu xxxxxxxxxxx poskytování xxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 412/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.10.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.