Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020.


Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 1028)

412/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

412

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1028

x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve smyslu §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §91 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxx individuálního xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x nezbytné xxxx x xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx a materiálně xxxxxxxxx zabezpečení poskytovateli xxxxxx, x to xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. všem xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxx a pobytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, ústenka, xxxxx, šál xxxx xxxx prostředky, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x touto povinností,

4. xxxx zájemcům, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx formě x výskytu klinických xxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x zjištěném xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxx, klienta xx xxxxxx osoby, a xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx,

5. poskytovatelům sociálních xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (noclehárny), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nutné xxxx podle §57 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. ukládá ministryni xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx x hlavní město Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx I. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vést xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trvání nouzového xxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí,

poskytovatelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 412/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.