Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020.


Usnesení o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (č. 1027)

411/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

411

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 x. 1027

x xxxxxxxxx poskytování sociálních xxxxxx x poskytování xxxx x zařízeních xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx

1. x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx středních xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 xxxxxxxx č. 505/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí informovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxx podle xxxx 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx Praze,

4. xxxxxxxxx x primátorovi hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx xxxxxxx v xxxx 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti a xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxx,

5. vysokým, vyšším xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx seznamy xxxx x studentů xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxx místně xxxxxxxxxxx hejtmanovi nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx době, xx xxxxxx x xxxx xxxx přikázaná pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx bodu 4; xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat identifikaci xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx osoby, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, razítko x xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

dotčení poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb,

dotčená zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 411/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.