Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (č. 1027)

411/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

411

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. října 2020 x. 1027

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx v zařízeních xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx epidemie XXXXX-19 na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posledních xxxx ročníků středních xxxx x oborech xxxxxxxx podle přílohy č. 4 xxxxxxxx č. 505/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx studia vyšších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx právních xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x metodicky vést xxxxx x xxxxxx xxxxx Prahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxx x sociálních věcí, xxxxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx,

4. xxxxxxxxx x primátorovi hlavního xxxxx Prahy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu pracovní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1, a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx požadovaný xxxxx xxxx x xxxxxxxx včetně jejich xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx vzdělání, které xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx dobu výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxx xx 25. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledních ročníků xxxxxxx odborných xxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx odborným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žáků x studentů podle xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx primátorovi xxxxxxxx města Xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx vydání potvrzení xxxxxxxxx osobě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx, x xxxx potvrzení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jedno vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příkaz xxxxx xxxx 4; xxxxxxxxx x vykonané xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní povinnost xxxxx příkazu k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx osoby, u xxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx pracovní povinnosti, xxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení.

Provedou:

ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx krajů a xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 411/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

483/2020 Xx., x xxxxx krizových opatření (x. 1226)

x xxxxxxxxx xx 25.11.2020

Xxxxxx xxxxxxx x. 411/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.