Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (č. 1027)

411/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

411

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 č. 1027

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x poskytování xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. a) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá

1. x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x výskytem xxxxxxxx XXXXX-19 na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ročníků xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 xxxxxxxx x. 505/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx studia vyšších xxxxxxxxx x vysokých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, s xxxxxxxx právních xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí informovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxx xxxxx bodu 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x doručovat xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxx 1, a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx x xxxxx vydaných xxxxxxx x x xxxx od 25. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škol,

5. xxxxxxx, xxxxxx odborným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výuku žáků x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 sestavit xxxxxxx žáků x xxxxxxxx podle xxxx 1 x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

6. xxxxxxxxx sociálních xxxxxx x zařízením pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistit xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx povinnosti x o xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávána, x toto potvrzení xxxxxx x jednom xxxxxxxxxx xxxx osobě x xxxxx vyhotovení xxxxxx hejtmanovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4; xxxxxxxxx x vykonané xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 411/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

483/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1226)

x xxxxxxxxx xx 25.11.2020

Xxxxxx předpis x. 411/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.