Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (č. 1027)

411/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

411

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1027

x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx a poskytování xxxx x zařízeních xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx

1. x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx poskytování xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc po xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oborech xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 xxxxxxxx x. 505/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x oborech xxxxxxxx podle §110 xxxx. 4 písm. x) x b) xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx právních xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxx a hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vydávat x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1, x xx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx uvést xxxxxxxxxx xxxxx žáků a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programu nebo xxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx 25. xxxxxxxxx 2020 přednostně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročníků xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxx odborným x středním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 sestavit xxxxxxx žáků a xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a tyto xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistit xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o skutečné xxxx, po xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx, x toto xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4; xxxxxxxxx o vykonané xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí,

ministr xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx krajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Informace

Právní předpis č. 411/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

483/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1226)

s xxxxxxxxx xx 25.11.2020

Právní xxxxxxx x. 411/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.