Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1026)

410/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

410

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1026

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx trvání nouzového xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx:

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx může xxx xxxxxx úkonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx prvním xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x řízeních zahájených xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx x xxxxxxx x její xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x případech, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx, x xx xxx zaručeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo naskenovanou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládajícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; pokud xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x dávku xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx vyhlášeného nouzového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx v §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx správního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, výši xxxx výplatu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx xx dítě a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebude-li xxxxxxx xxxx, x je xxxxxxxxx výplata přídavku xx dítě x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte dosavadnímu xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x změnu xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx dítěte může xxx zachována xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxxxx zletilosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kde se xxxxxxx zdržuje; xxxxxxxxxx §67 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí,

generální xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 410/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.