Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1026)

410/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

410

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. října 2020 x. 1026

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx plynulosti poskytování xxxxxxxxxxxx sociálních dávek x xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx postupovat xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

1. x řízeních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; v xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x výplatu x její xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí ve xxxx; v případech, xxx xxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx prvním úkonem xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou,

3. xxxxxx x dávku x x průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxx elektronicky na xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxx žádosti x dávku xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 větě xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok, xxxx xxxx výplatu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx přídavek xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte je xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebude-li xxxxxxx xxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxx přídavku xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x změnu xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxx, xxx se xxxxxxx zdržuje; xxxxxxxxxx §67 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nepoužije.

Provedou:

ministryně práce x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 410/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.