Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1026)

410/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

410

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 č. 1026

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá x xxxxxxxxx plynulosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních dávek x xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx Xxxxx práce České xxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; v xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx nevydává, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxx a xxxxxxx x její xxxx, xxxx xxx prvním xxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou,

3. xxxxxx x xxxxx x o průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx elektronicky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx nebo ofotografovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx využita xxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx v §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxxxxxxx podání xx 5 xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 odst. 4 xxxx první xxxxxxxxx xxxx, pokud Úřad xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nevyzve; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. pro xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx zjištěn xxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dosavadnímu xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx o změnu xxxxxxx; pro účely xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxx x opakující xx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §67 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 410/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.