Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1022)

408/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

408

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 x. 1022

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 14. října 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 1. listopadu 2020 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx působících na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxx a xxxxxxxxx, účastní-li se x xxxxx xxx xxxxxxx více než 10 osob, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x praktické xxxxx a praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praxi x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních školách xxxx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x studentů, xxxxx xx účastní xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx praxe xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx a studentů xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx školského xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- praktických xxxx jednoletých a xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, x xx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx tohoto xxxx se xxxxxxxxxx xx školy x xxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx, x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, školních xxxxx x školních xxxxxx, x xx xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx,

7. provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx výchovných x ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxxx, kteří xx účastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx xxxxx xxxx 3, x xxxx xxxxxxxxxxx škol jednoletých x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx škol tak, xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx,

9. provoz xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx zákona a xxxxxxxx škol, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 26. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. do xxx 27. října 2020 xx 23:59 xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na základním, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx xxxxxxxxx zákona;

III. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. října 2020 č. 997, xxxxxxxxx pod č. 401/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 408/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 1.11.2020 do 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

421/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření (č. 1074)

x xxxxxxxxx xx 21.10.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.