Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1022)

408/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

408

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1022

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 1. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxx působících xx xxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jeden xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx a účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, základních x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx ústavní x xxxxxxxx výchovy

2. xxxxxx vysokých xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx x praktické xxxxx nebo praxe xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx škol x konzervatoří xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx středním x xxxxxx odborném vzdělávání xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx školského zákona, x výjimkou

- xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- praktických xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

- praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx školského zákona, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole; xxxx první xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx x xxxxx podle §16 xxxx. 9 školského xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. provoz základních xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx škol s xxxxxx státní jazykové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, školních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx xxxxx školského xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx žáků x xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, žáků x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 3, x žáků xxxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx x dvouletých, x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx škol xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

9. xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx škol, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání;

II. xxxxxxxx x účinností xxx xxx 26. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. do xxx 27. října 2020 xx 23:59 xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx základních a xxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. usnesení xxxxx xx xxx 8. října 2020 č. 997, xxxxxxxxx pod č. 401/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 408/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 1.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

421/2020 Xx., o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1074)

x účinností xx 21.10.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.