Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.10.2020 do 01.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1022)

408/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

408

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 x. 1022

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x účinností xxx xxx 14. října 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 1. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), a to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx výuce a xxxxxxxxx, účastní-li se x jeden xxx xxxxxxx více než 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x účastníků xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praxi x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních školách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, x xxxxxxxx studentů, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx bodu 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx tak, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx středním a xxxxxx odborném xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

- škol zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx jednoletých x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základním vzdělávání x základní xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx školy x xxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx, a to xxx, xx zakazuje xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx škole a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx jazykové xxxxxxx,

6. provoz středisek xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x školních xxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, žáků x xxxxxxxx, xxxxx xx účastní praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 3, x žáků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dvouletých, x xxxxxxxx se škola x přírodě,

8. xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx škol, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona a xxxxxxxx škol tak, xx součástí vzdělávání xxxx zpěv,

9. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx x účinností xxx xxx 26. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 27. října 2020 do 23:59 xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol, konzervatoří x xxxxxxxxxx uměleckých xxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx;

XXX. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx ze dne 8. xxxxx 2020 č. 997, xxxxxxxxx xxx č. 401/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 408/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.10.2020 xx 00:00 hod. xx 1.11.2020 do 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

421/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1074)

x xxxxxxxxx od 21.10.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.