Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.10.2020.


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

397/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2

Přechodná ustanovení §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Základní kmen anesteziologický

Příloha č. 2 - Základní kmen dermatovenerologický

Příloha č. 3 - Základní kmen gynekologicko - porodnický

Příloha č. 4 - Základní kmen hygienicko - epidemiologický

Příloha č. 5 - Základní kmen chirurgický

Příloha č. 6 - Základní kmen interní

Příloha č. 7 - Základní kmen kardiochirurgický

Příloha č. 8 - Základní kmen maxilofaciálněchirurgický

Příloha č. 9 - Základní kmen neurochirurgický

Příloha č. 10 - Základní kmen neurologický

Příloha č. 11 - Základní kmen oftalmologický

Příloha č. 12 - Základní kmen ortopedický

Příloha č. 13 - Základní kmen otorinolaryngologický

Příloha č. 14 - Základní kmen patologický

Příloha č. 15 - Základní kmen pediatrický

Příloha č. 16 - Základní kmen psychiatrický

Příloha č. 17 - Základní kmen radiologický

Příloha č. 18 - Základní kmen urologický

Příloha č. 19 - Základní kmen všeobecné praktické lékařství

INFORMACE

397

XXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxx 2020

o vzdělávání x základních xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 67/2017 Xx.:

§1

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxxxx x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni,

d) xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Požadavky xxxxx §1 xxxx stanoveny xxx xxxxxxxx kmen

a) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) hygienicko-epidemiologický x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce,

e) chirurgický x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

x) neurologický x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) oftalmologický x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx,

x) patologický x příloze č. 14 x xxxx vyhlášce,

o) xxxxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 16 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x příloze č. 18 x xxxx vyhlášce x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 19 k xxxx xxxxxxxx.

§3

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2017 do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xx xxx 30. xxxxxx 2017 akreditovaným xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxxxx programů, platných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i po 30. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx povinnou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxxxxx podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., xxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2017 do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx ke xxx 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx 30. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., se xxxxxxxx xx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vyhláškou č. 221/2018 Sb. xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Akreditace, xxxxx xxxx xxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx základě xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., xx xxxxxxxx xx akreditaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxx vyhlášky.

§4

Xxxxxxxx č. 221/2018 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů, se xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 15. xxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxxxx, XXx., Xx.X., x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 397/2020 Sb.

1. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe v xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

X xxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má oprávnění x poskytování lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx ortopedie x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxx. 14 týdnů

poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx

xxx. 14 xxxxx

Xx-xx školenec zařazen xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx x 24 měsíců xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditovaném xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. kurz Xxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitelem xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X. písm. x).

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (bez xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xxxx selhání základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx a chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a lokální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x urgentní xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, močového katetru, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx anesteziologického xxxxx (xxxx I. x) 4.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx urgentní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, patologická xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx farmakologie xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x anesteziologické x intenzivní péči.
 • Teoretické xxxxxxxx x zásady xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x předanestetické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x její xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pacientů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx komplikace.
 • Pooperační péče x xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bolesti.
 • Intenzivní xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oborech x xxxxxxxx xxxxxxx orgánových xxxxxxx, xxxxxx technik xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x anesteziologické x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx u pacientů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x při poskytování xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu.
 • Etika ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, neurologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rehabilitace xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxxx se:

 • Zajištěním xxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx airway".
 • Monitorováním x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anestezie (xxxxxxxxxxxx a periferní).
 • Prováděním xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx (oxygenoterapie x xxxxx xxxxxx ventilace, xxxxxxxxxx techniky, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oběhu).
 • Prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx, rychlé xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx x xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx život xxxxxxxxxxxxxx punkčních technik x intenzivní péči.
 • Prováděním xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx kardiopulmonální xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u pověřených xxxxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Advanced Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: respirační etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx úrazy, xxxx hlavy, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Advanced Trauma Xxxx Support).

Šok, diagnóza, xxxxxxxxxxx, příčiny, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX a NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti urgentních xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxx po ukončení xxxxxx.

X. Program kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče bez xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zásady.

Etické problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jemu blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x léčba závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x ČR.

Přehled XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx na XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související se xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího záření xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických a xxxxxxxxxxxxxx účinků. Riziko xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana pacientů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících vyšetření xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx oboru Xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ústrojí.

Vliv xxxxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, imunita.

Hodnocení rizikovosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentace.

Inhalační x nitrožilní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx relaxancia x xxxxxx antidota.

Vazopresory, inotropika.

Lokální xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx přístroj, měření xxxxxxxxxxxxxx funkcí, základní xxxxxxxx fungování běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx anestezie i xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx z anestezie, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x úrazové chirurgii.

Základní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x porodnictví, xxxxxx základů porodnické xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x urologii.

Základní anesteziologické xxxxxxx x XXX x x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx celkové a xxxxxx anestezie, xx. xxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx anestezie a x intenzívní péči, xxxxxxxx a vedlejší xxxxxx.

Xxxxxxx pacienta xx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx poranění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, život xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obraz x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx selhání, xxxxxxxx x xxxxxxxx náhrad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 30 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní i xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx ventilace, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx průměrně 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x minimálně 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x toho minimálně 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče intenzivní,

3. xxxxxxxxx základní lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x celém xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 24 měsíců

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Sb., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxx 2 x xxxxxxxxxxxxx oborů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx formě xx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

5. urologie.

Pracoviště xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 3 000 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 3 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Urgentní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky, včetně xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx techniky intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí v xxxxx urgentní xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx v xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Garant xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice nebo xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, a profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx pracoviště

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x oboru, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

2. XXXXXXXX XXXX DERMATOVENEROLOGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx péče

18

včetně xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx uvedených x xxxx b)

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - ambulantní xxxx

6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx dermatovenerologie

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - lůžkové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx anestezie xxxx infiltrace xxxxxxx xxxx

40

Xxxxxxxxxx xxxxxx lézí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rotačním průbojníkem

10

Excize x xxxxxx xxxx x xxxxxxx

10

Xxxxxxxx x xxxxxx akutní xxxx xxxxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxx kožních x xxxxxxxxxx afekcí

30

Aplikace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx)

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

20

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx

50

Xxxxx xxxxxxxxx x uretry, xxxxxx, xxxxx xxxx hrdla xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx obarvení (xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx.)

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nativního mykologického xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. a) 1.- 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, zabezpečení xxxxxxx dýchacích cest (xxx pomůcek x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx ve vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x anesteziologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx mikrobiologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx imunologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalost xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob, xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zevních x celkově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, znalost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalost xxxxxxxxx terapie x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x technika zpracování xxxxxx včetně imunohistologie), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx interpretace.
 • Odběr xxxxxxxxx, xxxx zpracování x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxx odeslání xx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx spolu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx toxikologie a xxxxxxxxx xxxxxx, správná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx terapie (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, laseroterapii xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvislostmi), rehabilitace, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx angiologie x proktologie.
 • Základy xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovních dermatóz.
 • Prevence, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zvláštností xxxx o xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxxxx xx zřetelem xx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx problematika.
 • Estetická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x laboratorní xxxxxx:

- xxxxxxx klinická praxe,

- Xxxxxxxxx deklarace,

- informace xxx pacienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx v laboratoři,

- xxxxxxxx experimentů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx magisterské, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx sexuálně přenosných xxxxxxxxxx včetně způsobu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosnými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přenosných xxxxxxxxx xxxxxx a x XXX infekci.
 • Laboratorní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • XXX xxxxxxx x XXXX.
 • Xxxxx gynekologické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projevy sexuálně xxxxxxxxxx onemocnění.
 • Sexuálně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxx přenosných onemocnění.
 • Výchova xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, fyziologie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx farmakologie x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (znalosti první xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx diagnostická xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x použití základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x legislativními xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx a Advanced Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; xxxxx cévní xxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, diferenciální diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, principy xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, končetin, polytrauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, hlavní xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, péče x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx souhlasu, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče v Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") a léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti na XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX ve specifických xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti prevence.

Přehled xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx osoby škodlivě xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx NL x závislostmi na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření.

Radiační zátěž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx nebo xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Základy xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x funkce xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x kožní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx kožních projevů.

Dermatózy xx zevních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anafylaktického xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx granulomatózní xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tkáně.

Poruchy xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx nehtů.

Akné x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxx a xxxxxx ústní.

Choroby x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx in xxxx.

Xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx přenosné xxxxxxx x xxxxxx genitálu.

Terapie x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx získání akreditace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxxxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx nebo akutní xxxxxxx intenzívní péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x krku,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx uzavře smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicíny, nebo xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx průměrně 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 osteosyntéz xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx vnitřní lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx x pacienty x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních onemocnění xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - lůžková xxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 vlastních xxxxx a minimálně 200 hospitalizovaných pacientů xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 200 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 roky.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx čtyřmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Dermatovenerologie - xxxxxxxxxx péče

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x minimálně 5 000 xxxxxxxxx xx rok x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxx, minimálně 40 za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 40 xx xxxxxxxx 3 roky,

2. xxxxxxxxxxx - zástinový mikroskop,

3. xxxxxxxx xxx fototerapii - xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx a 1 xxxxxxxxxx,

4. zákrokový xxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ke xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x vybavením: model (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující praktický xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxxx novorozenců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx a xxxxx farmakoterapie a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru urgentní xxxxxxxx a praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx teoretickou výuku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického práva x xxxxxxxxx zdravotnictví, x vysokoškolským vzděláním x xxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud je xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 let v xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx probíhá xxx vedením lektora, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxxxxx, x možností xxxxxxxxx výuky. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx připraví xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kurs xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx pracovišti, xxxxx xx tento kurz xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx polovině xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 397/2020 Xx.

3. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx I.

Členění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. gynekologie a xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx genetika, může xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 měsíců xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x) xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx podle ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Sb. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích aktivit x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oboru.

Výkony, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx - xxxxxxx oddělení

Vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (samostatně)

80

Císařský xxx

20

Xxxxxxxx xxxx instrumentální xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření

150

Porodnická xxxxxxxxxxxx vyšetření:

100

vyšetření xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 18. - 20. xxxxx těhotenství

fetální xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx limitací

zhodnocení xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx kyretáž xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dutiny xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (xxxxxxx)

15

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx žlázy

Nekomplikované vaginální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx x xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů patofyziologie, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v chirurgii, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx nejčastějších pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x anesteziologii x xxxxxxxx medicíně, a xx včetně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx celkový xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx katetr, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačního xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxx maximálně 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x fetomaternální medicína

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x porodnictví.
 • Choroby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody.
 • Intrauterinní xxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx porodnické operace, xxxxxxxxxx a pooperační xxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx porodníka x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx kontrolní a xxxxxxxxxx systém.
 • Biometrie xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technikou.
 • Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravků.
 • Injekční techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx spontánního porodu x ošetření xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx porodů).
 • Základní xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace.
 • Ovládat diagnostiku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací (krvácení xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, eklamptický xxxxxxx, xxxxxxx plodovou vodou).
 • Neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx těhotenství,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

- normální xxxxxxxx xxxxx x 18. - 20. xxxxx xxxxxxxxxxx,

- fetální xxxxxxxxx,

- určení xxxxx xxxxxxxxxxx,

- zhodnocení xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x zhodnocení limitací,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx krevního xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x gynekologii.
 • Gynekologická xxxxxxxxxxxxxx x poruchy xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operace, xxxxxxxxxx a pooperační xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx infekcí.
 • Diagnostika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x genderově xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx dopplerovskou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx kojení, xxxxxxxx xxxxx Baby Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx katetru, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Diferenciálně diagnostická xxxxxxx náhlých xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx ultrazvuková xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx operace - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx středního x příčného suprapubického xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx a těla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dilatace - xxxxxxx (vakutáž), xxxxxxxxxxxx hysteroskopie, konizace xxxxxxxxx xxxxx, ošetření xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxx x těla xxxxxxxxx, instrumentální xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - kyretáž (xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx s výkony xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Basic Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, poranění elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x NNP).

Integrovaný záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x poskytovatelů zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o novorozence x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x povinnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "NL") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti xx XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx užívání NL x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX a závislostmi xx NL.

Závěr kurzu, xxxxxxx

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a optimalizace xxxxxxxx ochrany (radiologické xxxxxxxxx, diagnostické referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a porodnictví

Předmět

Perinatologie x xxxxxxxxxxxxxx medicína.

Gynekologie x reprodukční xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx extrakční xxxxxxx

Xxxxxx 40 hodin

Část III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx zajišťuje anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou lůžkové xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro část X. a) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx zajištěna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru chirurgie,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx nebo lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx s minimálně 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a porodnictví.

Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v případě xxxxxxxx fyzická přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx smlouvu.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx lékařství

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 u xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. ambulantní xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xx xxx nebo xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

7. xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Gynekologie x porodnictví

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx gynekologie-porodnictví.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, základní xxxxxxxxxxx xxxxxx x gynekologii, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, komplementární xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kardiotokografie,

3. minimální xxxxx 600 porodů xx poslední kalendářní xxx xxxx průměrně 600 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. minimální xxxxx 100 hysterektomií xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxx průměrně 100 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

5. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: dilatace x xxxxxx dutiny xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx děložního, xxxxxxxx dutiny děložní, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx děložního xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, excize xxxx xxxx formy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x děložního xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení laboratorních xxxxxxxxx diagnostické a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx a různými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic do xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x volbu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x praxí nejméně 5 xxx v xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 let, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce alespoň 5 let.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx studiem v xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxxx Xxxxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x porodnických operací.

Pro xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (trenažér) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx specializovanou způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx medicína.

Příloha č. 4 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

4. XXXXXXXX XXXX HYGIENICKO - XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Obor

Délka xxxxx x měsících

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. hygiena x xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (xxxxxxx hygienické xxxxxxx, Xxxxxxxxxx stanice hlavního xxxxx Xxxxx), Xxxxxx xxxxxxxxx ústav, zdravotní xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

z toho

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

12

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (NL) a xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx a obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školitel x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má školenec xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiepidemických opatření

50

Kontrola xxxxxxxxxxxxxx pracoviště podle xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx §84 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

20

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx zařízeních a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxxxxx, hodnocení zdravotního xxxxxx

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x problematice xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xx koupání

15

Kontrola xxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx

15

Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálních faktorů x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx prostředí (xxxx, xxxxxxx, osvětlení xxx.)

15

Xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx skupin populace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (činnosti xxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxx plánování)

20

Zpracování xxxxxx/xxxxxxxxxxx x epidemiologických a xxxxxxxxxxxx šetření

100

Část XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění periferního xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx pomůcek a x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x chirurgii, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxx interakcí léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - subkutánní, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hygienicko-epidemiologického kmene (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXX

 • Xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx rizik (schéma xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx a způsob xxxxxx vzorků x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oborů (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx potravin a xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx v xxxxx xxxxxxx nemoci x xxxxxxxx apod.).
 • Principy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru.
 • Informační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x hygienických xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX, XXXXX).
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hygienického xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx IPPC x XXX.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hygieny x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx v podpoře xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví a xxxxxxxx nemocí.

EPIDEMIOLOGIE

 • Epidemiologické termíny, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Typy xxxxxx, xxxxxx x limitace.
 • Proces xxxxxx xxxxxx. Principy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, protiepidemická opatření x jednotlivých infekcí.
 • Problematika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Vakcinační xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výstavby, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx sociálních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x aktuální epidemiologické xxxxxxx x XX x xx xxxxx.

XXXXXXX XXXXXXXXX, VLIV XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Biologické x xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a chemické xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx problematika xxxxxx x nakládání x xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zdraví, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX

 • Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx prací. Xxxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx faktory x xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx faktory x xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x hodnocení.
 • Pracovní xxxxx, zdroje nadměrné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx.

XXXXXXX VÝŽIVY A XXXXXXXX XXXXXXX UŽÍVÁNÍ, XXXXXXXXXXXX ŽIVOTNÍHO XXXXX X PODPORY XXXXXX

 • Xxxxxxxx xxxxxxx výživy. Požadavky xx výživu specifických xxxxxx populace (kojenci, xxxx, těhotné x xxxxxx xxxx, senioři). Xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výživě, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx alergie x intolerance.
 • Toxické látky x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x intoxikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx faktory x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neinfekčních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výskytu (druh, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxxxx - prevence xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Primární x xxxxxx xxxxxxxxxx prevence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx sekundární xxxxxxxx vybraných nádorových xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, drogy).
 • Hygienické xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx x xxxxx provozování xxxxxxxxxxxx služeb.
 • Hygienická problematika xxxxxxxx běžného užívání.

HYGIENA XXXX X XXXXXXX

 • Xxxxxxxxxxxx x hodnocení růstu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx násilí x dětí x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x mladistvé.
 • Hygienické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živností pro xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x mladistvých.
 • Posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx x mladistvé.

LEGISLATIVA

 • Zákon x xxxxxxx veřejného xxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x funkce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví).
 • Další xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx právo XX. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin.
 • Správní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxx x xxxxxxx nákazy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx a vody xx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, hluku x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Lékařská xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx krevního xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, intraarteriální.

Dušnost, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, edém plic, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx plicní ventilace.

Bolesti xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x indikace trombolýzy, XXXX (Percutaneous Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, úraz hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, péče x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování pacienta (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci zdravotního xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravého xxxxxxxxx xxxxx. Nástroje xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx: xxxxx, sociální xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx na XX x ČR.

Přehled XX zneužívaných x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a možné xxxxxxxx.

Xxxxx lékařů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, těhotných x kojících xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x epidemiologie

Předmět

Legislativa x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx hygieny xxxxxx x komunální.

Problematika xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx hygieny xxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (obecná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, epidemiologie xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx modelových situací).

Celkem 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační péče xxxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžkovým xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx s možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx I. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx pacienta.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má zajištěny xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx za kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 nebo průměrně 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: minimálně 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx technické x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru interních xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxxx X. a) 4.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

xxxx

xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

nebo

lékařské xxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx x xxxxxx vybavení xxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

xxx xxxx X. a) 5.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx hygienická stanice, xxxx. Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx města Xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, dětský x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základní x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných vitálních xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oběhových) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx do plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), vena xxxxxxxxx x různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x volbu farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx lékaře v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nemoci a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. Další xxxxxxxxx x absolvovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx a praxí xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxx kurzu má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxx xxxxxxx 10 let.

3. Xxxxxxxxxxxx pracovník xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx nebo xxxxxxxx s absolvovaným xxxxxxxxxxxx studiem v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx tématům x xxxxxxxxx 5 xxxx praxe.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

5. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxx

x xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx zajišťuje xxxx x xxxxxx traumatologii x rozsahu alespoň 500 ošetření xxxxxxx xxxxx, x xxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) cévní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx chirurgie xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx chirurgického xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx x)

x) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Základy xxxxxxxxx

Xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných vzdělávacích xxxxxxx x části X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx x garant oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx komplikovaných x nekomplikovaných xxx

30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxxxx x drenáž hrudníku

5

Operace xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx kožních tumorů

10

Asistence xxx xxxxxxxxx volné x xxxxxxxxx xxxx

15

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx operacích xxxx xxxxxxx varixů xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonech, xxxxxx xxxxxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx výkonech x oblasti xxx

5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kloubů x měkkých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technik

30

Konzervativní xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, trakční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx metody)

20

Asistence xx xxxxxxxxx sále x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x končetinových xxxxxxxx (xxxxxxx osteosyntéza, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, artroskopicko xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

20

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné principy xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx úrazů, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x anesteziologii x urgentní medicíně, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 24 měsíců xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Chirurgie - 24 xxxxxx xxxxx

Xx-xx školenec zařazen xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chirurgie, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx praxe x rámci základního xxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru.

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx, xxxxxxxxx, dezinfekce, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx - xxxxxxxxx, xxxxxx, poruchy xxxxxx, xxxxxxxxxx x definitivní xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx anestezie x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx drenáže x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx onemocnění xxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx., xxxxxx postupů).
 • Příprava xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, terminologie základních xxxxxxx, xxxxxx indikační xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx chirurgie.
 • Obecná problematika xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx štítné xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x sekundární xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx a nádory xxxx.
 • Xxxx zevní x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jícnu.
 • Vředová xxxxxxx gastroduodenální.
 • Nádory xxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx onemocnění anorekta.
 • Kolorektální xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx pankreatu.
 • Krvácení xx gastrointestinálního traktu.
 • Zánětlivé xxxxx xxxxxxx břišní.
 • lleózní xxxxx xxxxxxx břišní.
 • Chirurgie xxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxx noha.
 • Aneurysma xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx chirurgická xxxxxxxxxx xxxxxxxx věku.
 • Přehled x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažném xxxxxxxx, hojení xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trauma, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a břicha.
 • Diagnostika x xxxxxxxx principy xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx a základní xxxxxxxx ošetření poranění xxxxxx, XXX a xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx zlomenin x luxací, základní xxxxxxxxx kritéria ke xxxxxxxxxxxxx x operační xxxxx, včetně operačních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx polytraumat x xxxxxxxxxx poranění. Xxxxxx control.
 • Základní principy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx ran.
 • Zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru.
 • Punkce x xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, benigních xxxxxxx tumorů.
 • Asistence xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx x uskřinuté kýly.
 • Asistence xxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin.
 • Asistence xxx xxxxxxx nitrobřišních xxxxxxxx, xxxxxx laparoskopií.
 • Amputace xx končetinách.
 • Asistence xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kloubů x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx manévry, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx metody).
 • Asistence xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (vnitřní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, artroskopicko xxxxxxxxxx xxxxxxxx nitrokloubních traumat).

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx cévní mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, zvláštní stavy: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké úrazy, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Support).

Šok, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx řešení v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u dětí.

Extramurální xxxxx, péče o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 hodin xxxx e-learning

Znalosti získané x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Program kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx a komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx a přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové pojištění.

Sociální xxxxx a sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx chování zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") x léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na XX xx specifických podmínkách xxxxxxxxxxxx medicínských xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modalit pro xxxxx škodlivě užívající XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx deterministických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Specifický xxxxxxxxx lékařského ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících vyšetření xxxx léčbu x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx odborníků a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných a xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx pacientů xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x terapeutické postupy.

Výživa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, indikace x provedení xxxxxxxxx x parenterální xxxxxx, xxxx diet, nutriční xxxxxxxxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, indikace k xxxxxxx.

Xxxxxxxxx žaludku x xxxxxxx - vředová xxxxxxx, xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx radiologie x xxxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx x operaci, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, indikací x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diagnostika x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, diagnostické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prsu, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx chirurgie - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx onemocnění xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, jícnu.

Poranění xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx kýl.

Základy periferní xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx operační xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx. Klasifikace, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kyčelního x xxxxxxxxx kloubu. Xxxxxxxxxxx, diagnostika, indikace xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konce bérce x xxxx. Klasifikace, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zápěstí x ruky. Diagnostika x ošetření poranění xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx prstů.

Poranění xxxxxx. Klasifikace, xxxxxxxx xxxxxxxx léčby, komplikace.

Celkem 30 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické a xxxxx vybavení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační péče xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxx alespoň v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx oborů xx poskytována xxxxxx xxxxxxx péče, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto podmínku xxxxx i xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce intenzivní xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx podílí xxxxx anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x pomoci prostřednictvím xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

z xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x pacienty v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx vnitřní lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x celém spektru xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx fyzická přítomnost x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou praxi xxxx dostupnost xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx, se kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, lékařská xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx průměrně 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: minimálně 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x toho minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovádí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných xxxxxx x jejich asistencí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním chirurgickém xxxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx oboru xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče v xxxxx dětská chirurgie.

pro xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti dýchacích xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace x plic do xxxx xxxx, přes xxxxx, ručním dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu na xxxxxxxxxxx a volbu xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx pro závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie xxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a komunikace

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zdravotnického práva x délce xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx návykové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x oboru, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 10 let xxxxx x oboru, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x hrudní, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

6. XXXXXXXX XXXX INTERNÍ

Základní xxxx xxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx - xxx xxxxxx zařazené xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. Chirurgie

2

3. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx x neselektovaným xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx lékařství - xxxxxxx xxxxxxx oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx d)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

4

7. Xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

1

8. Xxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx x jednom xxxx xx xxxx z xxxxxx oborů: geriatrie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, neurologie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x ftizeologie, xxxxxxx xxxxxxxxx.

6

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - xxx lékaře xxxxxxxx xx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

Obor

Délka xxxxx v měsících

1. Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx x neselektovaným xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx oddělení x xxxxxxxxxxxxxx příjmem

8

včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx x)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - příjmová xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

3

7. Xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

6

8. Xxxxxxxxxxx x porodnictví

1

9. Xxxxxxxxx

1

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. Xxxxxxxxx

2

3. Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích aktivitách xxxxxxxxx x xxxx x)

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx ambulance (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

4

7. Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

8. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxx x oborů: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, gastroenterologie, geriatrie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx onkologie, rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx medicína, xxxxxxx lékařství.

6

d) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových látek (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Základy xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před přihlášením xx xxxxxxx po xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x části X. x) nebo X. x) nebo X. x) xxx oboru, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, potvrzené xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. písm. x).

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx praktické dovednosti x teoretické znalosti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez pomůcek x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní vyšetřovací xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pooperační rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx obecné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování ran x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx přípravků, prevence x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx podávání infuzních xxxxxxx x krevních xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx věku.
 • Anamnéza a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nemocí.
 • Akutní xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x certifikátem x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx medicínských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo přivolání xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx schopen:

 • Získat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx symptomy, identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fyzikální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obtíží.
 • Vyhledat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx záznamy apod.); xxxxxx souhlas xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxx diagnosticko-terapeutický plán xxxx xxx běžné xxxxxx x lůžkové x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x lůžkové xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx diferenciální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxx x srozumitelně xxxxxxxxxxx x pacienty x xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx pacientovy xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pochopení xxx xxxx obavy x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, a provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx biochemická, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, EKG, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, analýzu xxxx x xxxxxxx tělesných xxxxxxx.
 • Xxxxx xx základě xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinická rozhodnutí.
 • Provést xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx ascitu, pleurální xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, neinvazivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx arterie x vyšetření xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx se setká x lůžkové a xxxxxxxxxx xxxx, jako xxxx: xxxxxx, otoky, xxxxxxx, bolesti na xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx elektrolytové x xxxxxxxxxxxx rovnováhy, xxxxxx xxxxxx, zácpa, xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x diagnostice x xxxxx běžných onemocnění, xxxxx vyžadují hospitalizaci.
 • Projevit xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění.
 • Projevit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx x pacienty s xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se setká x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx: xxxxxxxx mellitus, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx žlázy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx selhání, xxxxxxxxx xxxx, chronická xxxxxxxxxx xxxxx plicní, chronické xxxxxxxxxx xxxxxx, tromboembolická xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x podkoží, xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta.
 • Zahájit xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx: xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, krvácení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx situace, xxx složitost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodování.
 • Rozhodovat se x nutnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá zástava xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., kardiovaskulární etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx x přednemocniční x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 hodin xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x jejich hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx péče).

Poskytování xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x přeshraniční zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx posudková služba.

Nemocenské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické xxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Základní xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx zdravotnickými pracovníky, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "NL") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX a závislosti xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx vlastností.

Zdravotní aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX a xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha aplikujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo e-learning

E. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx péči, xxxx xxxx:

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, bolesti xx xxxxx, xxxxxxx funkce xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poruchy xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rovnováhy, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx

xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jako xxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxx, ateroskleróza, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx choroba xxxxxxx, poruchy xxxxxx xxxxx, osteoporóza, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx obstrukční xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nekomplikovaná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx stabilizaci xxxxxxxx x akutními xxxxxxxx, xxxx xxxx:

xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sepse, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx traktu, xxxxxxxxx xxxxxx antikoagulační x antiagregační léčby

Celkem 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx I. x) 1, I. x) 1, I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x chirurgie xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x možností xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2, X. x) 2, X. c) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx do oboru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx metody,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx obor xxxxxxxxxxx x porodnictví, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má zajištěny xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, klinická biochemie, xxxxxxxx mikrobiologie a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx a jejich xxxxx xx kalendářní xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x toho xxxxxxxxx 30 osteosyntéz xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3. - 4., 8., X. x) 3. - 4., I. x) 3. - 4., 8.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx xx školitele x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní lůžkové xxxx x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx dostupností,

6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx interních onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx průměrně 1 000 xxxxxx xxxxx za poslední 3 kalendářní roky,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Pro xxxx X. x) 5, X. x) 5, X. x) 5

Vnitřní xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příjem)

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvazkem xx xxxx 1,5 u xxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče v xxxxx vnitřní lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx dostupností,

4. xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx část X. x) 6,1. x) 6, I. c) 6

Xxxxxxx xxxxxxxxx - XXX

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xx pracoviště akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnických zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx pracoviště xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx ve xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. akutní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx část X. a) 8.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysoce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x demyelinizační xxxxxxxxxx, neurodegenerativní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x demence, xxxxxxxxxxxx onemocnění, epilepsie),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx x uvedených hlavních xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vertebrogenních xxxxxx; xxxxxxxx péče není xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx XXX, XXX, sonografie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx komplement s 24 hodinovou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx CT x XXX,

5. xxxxxxxx xxx standardů xxxxxxxxxxxx x přístrojového vybavení xxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pacienta x iktem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby,

6. xxxxxxxxx xx radiologii x xxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx, anesteziologii a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neurochirurgii, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (léčebnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

7. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 xxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx průměrně 500 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

8. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ambulantní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dospělé xxxx xxxxxx pacienty. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x alergickou xxxxx xxx reaktivitě xx inhalační xxxxxxxx, xxxxxxxx x potravinovými xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, recidivujícími infekcemi xxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx endokrinologie x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmene xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx endokrinologie xxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 endokrinologických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 roky,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx běžná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracoviště x ultrazvukem a xx. xxxxxxxxxxx tomografií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, oddělení xxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxxxx žlázy a xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx zajistit xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Pro diabetologické xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Gastroenterologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru gastroenterologie.

pro xxxx I. x) 8, X. x) 8.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xx daném pracovišti xxxxxxx minimálně 2 xxxxxx (1 x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1,0) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ pracoviště

Pracoviště xxxxxxxxx lůžkovou péči xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx geriatrických xxxxxxx, xxxx širokou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chorob xxxxxxxxxxx věku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x funkčních xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx i pomoc xxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx 24 xxxxxxxx návaznost na xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

xxx xxxx X. c) 8.

Hematologie x xxxxxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xx zdravotnické zařízení xxxxxxx nebo ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx nebo ambulantní xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx školitele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s provozní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxx, na xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx;

1. hematologické pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje:

1.1 laboratoř xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 xxxxxxxxxxxxx ambulance s xxxxxxx xxxxxxxx hematologických xxxxxxx - nenádorová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, možnost xx hoc hospitalizace x poskytování lůžkové xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřetržitá xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx:

2.1 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx základní xxxxxx), xxxxxxxxxxx konziliární xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novorozenců (XXX),

2.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě platného xxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx pro kontrolu xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8., I. x) 8.

Infekční xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. poskytování xxxx xxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí, xxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx izolaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxx, xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pracoviště anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož technické x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx léčba ischemické xxxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Diagnostika x xxxxx chlopenních xxx,

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. Echokardiografie xxxxxx xxxxxxx (XXX),

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. Xxxxxxxxxx,

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx biochemie.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 4 základních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví,

5. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx klinické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8, I. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx péče x oboru klinická xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: ambulantní péče, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro ambulantní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxx xxx onkologicky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx onemocnění.

pro xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má oprávnění x poskytování xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávacího programu x xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství, prenatální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx cytogenetiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8.

Xxxxxxxx mikrobiologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. c) 8.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx pacienti s xxxxxxxxxxxx hemodialýzy x xxxx pacienti x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obor xxxxxxx nefrologie a xxxx pacienti x xxxxxxxx ledvin (xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx), xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx, x xx xx vlastním xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxx,

3. laboratoř xxxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx zobrazovací metody (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sonografie).

pro xxxx X. x) 8.

Xxxxxxxxx medicína

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je vybaveno xxxxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření XXXXX, xx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxx požadavků Státního xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx 2 500 xx xxxx vyšetření za xxxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxx xxxxx 800 xxxxxxx XXXXX.

xxx xxxx X. a) 8, I. c) 8.

Xxxxxxxxxxx x ftizeologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování lůžkové xxxx x oboru xxxxxxxxxxx x ftizeologie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně XXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pracoviště provádí xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx punkce, xxxxxxxxx skiagramu hrudníku x další diagnostické x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x pacienty x xxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxx onkologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru radiační xxxxxxxxx.

xxx část X. x) 8.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Praxe v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx medicína xxxxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx část X. x) 8.

Revmatologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spektrum xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. c) 8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení přepravy xxxxxxxx neodkladné xxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xxxx X. x) 7., I. x) 7, I. x) 7.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství.

Minimální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: 25 xx xxxxxxxxxx xxx.

Xxx xxxx I. x) 8.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x poskytování lůžkové xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Fetomaternální xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxx 600 xxxxxx xx poslední kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. minimální xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx počty: xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx děložního, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ovaria xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bartholinské xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx odběru xxxxxxxxx xx zevního genitálu, xxxxxx a děložního xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, laparotomických x xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hysterektomií xxxxxxxxx v xxxx 2.

Xxx část X. x) 9.

Pediatrie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx lékařství xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx oboru dětské xxxxxxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x rámci poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx dětí (xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx) xx xxxxx dětského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 900 ročně xxxx xxxxxxxx 900 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx ambulanci dětského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 600 xx xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

Učebna xxx praktickou výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základní x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální masky xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx technikami tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti dýchacích xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena femoralis x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru urgentní xxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let x xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 lektoři se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posledních 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nemoci a xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oboru, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x absolvovaným magisterským xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

Lékaři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx vyučovaném xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

7. XXXXXXXX XXXX KARDIOCHIRURGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. chirurgie

7

5. xxxxxxxxxxxxxxx

17

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu x)

x xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Radiační ochrana

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Sb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx operační přístupy x xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

30

Xxxxxx a punkce xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oběhu

30

Odběry xxxxx x revaskularizačním xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx u kardiochirurgických xxxxxxx

50

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x chirurgických xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxx úrazová xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni a xxxxxxxxx na praktické xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx cest (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Zásady xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace základních xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx a podání xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx vlivu na xxxxxxx účinek.
 • Akutní stavy xx vnitřním lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců povinná xxxxx x xxxxx xxxxx (část I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxx - 7 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx infekcí x xxxxxxxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxx a xxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx štítné xxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxx xxxx a mediastina.
 • Onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, nádorová).
 • Chirurgická xxxxxxxxxx xxxxx x žlučových xxxx.
 • Xxxxxxxxxx pankreatu.
 • Základy xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx transplantace xxxxx x orgánů.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx x chirurgii.
 • Operace xxx xxxxxxxxx hlízy a xxxxxxx kožní nádory.
 • Asistence xxx operacích xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx břišních xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx - 17 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hospitalizovaných xxxxxxxx xx standardních lůžkových xxxxxxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx operací.
 • Znalost fungování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx systémů xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ran.
 • Diagnostika a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hrudní.
 • Základy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vrozených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx kritéria v xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy.
 • Základy xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x patofyziologii xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx ošetření poranění xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x základní principy xxxxxxxx xxxxxxxx páteře x CNS xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx intoxikací.
 • Diagnostika xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx léčbě.
 • Základní xxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecná xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poranění x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: respirační xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, zvláštní xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Coronary Xxxxxxxxxxx), závažné dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, termická xxxxxxxx, hlavní xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Support).

Šok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví/osob, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné péči (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dětí.

Extramurální xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx, xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (informovaný xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx medicíny.

Komunikace ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx, xxxx e-learning

C. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "NL") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX x jejich vlastností.

Zdravotní xxxxxxx škodlivého užívání XX a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na XX xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prevence.

Přehled specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající XX a závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx NL.

Závěr xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx živé systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčbu x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zobrazovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, těhotných x xxxxxxxx xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou podmínkou xxx získání xxxxxxxxxx, x provádění specializačního xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., o požadavcích xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx intenzívní péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx v jednom x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx oborů je xxxxxxxxxxx formou lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx nebo lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, v xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x oboru: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění péče:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou dostupností,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: minimálně 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx chirurgie xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx přípravy v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody,

5. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx rok:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx a 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro část X. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 2 operační xxxx pro potřeby xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 8 lůžek XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx operací: xxxxxxxxx 450 za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 450 xx poslední 3 roky.

Počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pracoviště xxxxxxx kardiologické výkony xxxxx x xxxx: 400 za xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 400 xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxx akutní xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx akutních xxxxx xx na pracovišti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24 xxx.

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx.) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (klinikou).

pro xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx chirurgie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vysoce specializované xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx i rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx nácvik:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx masky xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální intubace,

2. xxxxx plicní ventilace x plic xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx urgentní medicíny x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x komunikace

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí zdravotnického xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx takové vzdělání x České republice xxxxxxxx, a profesní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva v xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Lektoři zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x radiační xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx tématu.

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

8. ZÁKLADNÍ XXXX MAXILOFACIÁLNĚCHIRURGICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx odborné praxe

a) xxxxxxx odborná xxxxx x oboru

Obor

Délka xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

22

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. x).

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Zásady xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx úrazů, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie nejčastějších xxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Indikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x léčení potransfuzních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního interního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Zavedení nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx (část I. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - 24 měsíců xxxxx xx akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx histologická xxxxxx xxxxxxx x měkkých xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x patologické xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metodách xxxxxxxxxxx x oboru, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx komplikace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příhod x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zachraňující xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx v maxilofaciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx dentoalveolární xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicíny.
 • Zánětlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti.
 • Choroby x xxxxxxxxxxxxx hlavových xxxxx, chirurgie bolesti.
 • Diagnostika, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, onkologická xxxxx.
 • Xxxxxxxx x chirurgická xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x projevy na xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žláz, lymfatický xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx orofaciální xxxxxxx (xxxxxxxxxx poranění xxxxxx x xxxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, polytraumatismy.
 • Chirurgická předprotetická xxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx rentgenologie xxxxxxxxxxx oblasti.
 • Základy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx pacientů.
 • Projevy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie.
 • Problematika XXX/XXXX.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obličeje a xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lokálních xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, terapie.
 • Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sedace x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx zubů, indikace, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, instrumentárium.
 • Komplikace xxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xx extrakci zubu - xxxxxxx, terapie, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx extrakce xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx, techniky provedení, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxx iatrogenního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx - XXXXX, Piezochirurgie, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx oroantrální, xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Nespecifické xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, cesty xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx dutiny x xxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, možnosti xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxx, anatomické xxxxxxxx, xxxxxxx, symptomatologie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx čelisti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, terapie.
 • Náhlé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxx, xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sterilizace x xxxxxxxxxxxxxx chirurgii.
 • Maxilofaciální péče x xxxxxxxxxxxxx pacienty.
 • Maxilofaciální xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx onemocněním.
 • Maxilofaciální ošetřování xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terapii xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jiné patologie xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, rizikové xxxxxxx, xxxxxxxx stádia, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ošetření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orofaciální xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skeletu.
 • Zásady xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • 3X XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxx, primární x xxxxxxxxxx kostní xxxxxx, xxxxxxxxxxx hojení xxxxx, AO, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kostí - xxxxxxxxx, diagnostika, xxxxxxx xxxxxxxx obecně, AO, xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx zubů x xxxxxxxxx alveolárních xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx zygomaticomaxillárního xxxxxxxx x očnice, xxxxx xxxxxxx linií, typické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx Xx Fort X, XX x XXX, popis xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dislokace, xxxxxxxxxxx, xxxxx.
 • Xxxxxxxx XXX x krční xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx. Xxx. Střelná xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústní.
 • Pigmentové xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxx obličeje xxxx xxxxxxxxxxxx, typy, xxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxx - diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx nádory.
 • Obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx, prekancerózy. Onkologická xxxxxxxx (xxxxxxxx, sekundární, xxxxxxxxx).
 • Xxxxxx x krevních x xxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx slinných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posttraumatických x xx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx/xxxx, xxxxxx: místní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie.
 • Progenní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx - xxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx rozštěpových xxx.
 • Xxxx chirurgické xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ortodontické xxxxxxx - kortikotomie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, autotransplantace xxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx provedení.
 • Dentální xxxxxxxxxxxxx - indikace, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx- x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, povrchové xxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx chirurgii xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx materiálů.
 • Augmentační xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx maxillaris - xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx slinných xxxx, xxxxxx autoimunitních, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, terapie (xxxxxx).
 • Xxxxxx cysty - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxx měkkých xxxxx - diagnostika, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx temporomandibulárního xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx disko-kondylárního komplexu - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Invazivní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, diagnostika, terapie.
 • Kritické xxxxxxx, xxxxxx vědeckých xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx praxi.
 • Obecná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx bolesti, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxx anestesii xxx dozorem zkoušejícího x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovednostech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úprava xxxxxxx xxxxxxx kořene.
 • Příprava x xxxxxxxxx slizničního laloku.
 • Provedení xxxxxxxxxxxxx, indikace xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx excize.
 • Provedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx fixace xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kořene, indikace x provedení implantace xxxxxxxxxx implantátu.
 • Návrh xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx jednoduchých xxxxxxxx dolní i xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obličeje, xxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, koniotomie, xxxxxxxxx krvácení x xxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx excize xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cyst xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx ostoemelitid, osteochemonekróz x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx intra x extraorálních xxxxxx x terapii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx stagingu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění orofaciální xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx.).
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status astmaticus, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, astma xxxxxxxx, edém xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Percutaneous Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX a XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx v kurzu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xx zdravotnickou dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx zásady.

Etické xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "XX") a léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zneužíváním XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx nádorových a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základní principy xxxxxxxx ochrany, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská pomoc xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx léčbu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně). Xxxxxxx xxxx, těhotných x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Požadavky xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x následujících xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení xxxxxx xxxxx anesteziolog se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína.

Akutní příjem xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx v nepřetržitém xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazený do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxxxxxxx v závislosti xx naléhavosti xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx gynekologie x porodnictví, se xxxxxx uzavře smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x možností alespoň xxxxxxxxxx xxxxx plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam typů xxxxxx x jejich xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

z toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx kalendářní xxx v ambulancích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx xxxx průměrně 2 000 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Školitelem xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx absolvent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx orální x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie x xx xxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx chirurgie.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxx:

1. fibroskop, xxxxxxxxx xxx fotodokumentaci,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laser,

3. operační xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. oftalmologie,

3. xxxxxxxxx - xxxxxxx chirurgie,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx lékařství,

6. xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x alergologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

10. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

11. xxxxxxxx lékařství,

12. xxxxxxxxxxx x ftizeologie,

13. xxxxxxxxxxx, a

dostupnost zdravotní xxxx poskytované x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx střediska.

pro xxxx X. a) 5.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací aktivity x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku s xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx i rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální intubace,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, ručním xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilaci,

4. zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx xxxx, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní medicíny x xxxxx v xxxxx nejméně 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx specializovanou způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) technické vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x veřejného zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru právo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

9. XXXXXXXX XXXX NEUROCHIRURGICKÝ

Základní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxxxxx

21

(xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. neurologie

2

6. xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx

1

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba závislostí

4. xxxx Radiační xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx X. xxxx. x.

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx punkce

5

Návrt

5

Syndrom xxxxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxxxxxxx x neurochirurgických xxxxxx

50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ran

30

Interpretace XX

30

Xxxxxxxxxxxx XX

20

Xxxxxxxxxxxx XX

5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx sále

5

Část II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poruchy základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx zdravotnické dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx pomůcek a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx xxxxxxx, diagnostika, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx biologického materiálu, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kmene (xxxx X. a) 4. - 6.)

Xxxxxxxxxxxxxx - 21 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Klinická xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx soustavy.
 • Cévní onemocnění xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx neurochirurgie.
 • Infekční xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx chirurgické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx poruch xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ran x xxxxxx komplikace.
 • Předoperační xxxxxxxxx x obecná xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závažném xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, reakce xx xxxxxxxx xxxxxx, septické xxxxxxxxxx xxxxx, kompartment xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody v xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metod.
 • Diagnostika x xxxxxxxx principy ošetření xxxxxxxx páteře x XXX včetně diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx algoritmy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sdružených xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x místnímu znecitlivění, xxxxxx xxxxxx možných xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x pooperační xxxx x pacienta xxxxxx xxxxxxxxxx ran.
 • Administrativa xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx oddělení x xx spojení x xxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx o xxxxxxxxx žilní xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxx - 2 měsíce praxe xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a radiologických.
 • Indikační xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx neurologických xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x analgezii x místnímu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx podání xxxxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Lumbální xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstupů.
 • Péče o xxxxxxxxx žilní katetr.
 • Základní xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených organizací

A. Xxxxxxx kurzu Lékařská xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Support a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - kardiální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx koronární syndrom, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, PTCA (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx zdraví/osob, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení a xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx užívající NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Riziko xxxxxxxxxx x dědičných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny a xxxxx následky.

Úloha xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím xxxxxx ionizujícího záření - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx a kojících xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx uvedených xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx poskytování xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx multidisciplinární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a zobrazovací xxxxxx,

5. lékařem se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx specializovanou způsobilostí x xxxxx gynekologie x porodnictví.

Dostupností xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit také xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x možností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. interní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x pacienty x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Neurochirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx neurochirurgie - 3. Nad xxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2012 Sb. dále 3 xxxxxxxxx sestry xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru intenzivní xxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxx 24, xxxxxx lůžek, xx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxx intenzivní, x xx intenzivní xxxx 1. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx-xxxxxxxxx,

3. neurovaskulární xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče:

1. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx CT,

2. 24xxxxxxxx dostupnost XXX,

3. 24xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. 24hodinová xxxxxxxxxxxxx intervenčního xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. laboratorní komplement,

6. xxxxxxxxxx oddělení,

7. centrální XXX (XXX).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sálem x 24xxxxxxxxx dostupností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx s tímto xxxxxxxxx:

1. operační mikroskop,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx,

3. XXX xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. ultrazvuk,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných pacientů xxxxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně xx poslední 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx xxxxxxxx 100 ročně za xxxxxxxx 3 roky. Xxxxx neúrazových xxxxxxx xxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 roky. Xxxxx neúrazových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx instrumentace xxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 roky.

Počet neúrazových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ročně: xxxxxxxxx 50 nebo xxxxxxxx 50 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby.

b) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění poskytované xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kraniocerebrální xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysoce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx onemocnění xxxxx, xxxxx x xxxxxx obalů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x demence, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, epilepsie),

2. akutní xxxxxxxx ambulance - xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx hlavních oblastech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx poruch. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx EEG, XXX, xxxxxxxxxx x každodenní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX x XXX,

5. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neurochirurgii, rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx),

6. xxxxxx pacientů x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 500 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Přístrojové xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x musí být xxxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx smluvně):

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x digitalizací,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxx střední xxxxx,

3. XX xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx první pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx resuscitace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx do PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx intubace,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, přes xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx ventilaci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minitracheotomií (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky simulovaných xxxxxx rytmu na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx vzdělání x Xxxxx republice uznáváno, x xxxxxxxx zkušeností x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu musí xxx lektoři x xxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tématu (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, pracovní lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

10. XXXXXXXX XXXX NEUROLOGICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Členění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx specializačním xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaném zařízení xxx xxxx dětská xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx medicína.

24

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

x xxxx

x centru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskularní xxxx

2

x) xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. kurz Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x léčba xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx ochrana

5. xxxx Xxxxxxx neurologie

Rozsah x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx případně školitelem xxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 95/2004 Sb. v xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx školitel a xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx provést x rámci xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pomocných vyšetření

Zápis xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, ambulantního vyšetření

Provedení xxxxxxxxxxx, cíleného x xxxxxxxxxxx neurologického xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx punkce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx příhodou (XXX) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvahy x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření

18

Podání xxxxxxxxxxxx trombolýzy pro xxxxxxxxxxx CMP

4

Péče x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx CMP, xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, určení xxxxxxxxx CMP, zápis xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx

30

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a teoretické xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u stavů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x principy léčby xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx závažnosti stavů xxxxx poruchy xxxxxx xxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické výkony, xxxxxxxx, postupy, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx pooperační xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxx v chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx projevy, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx a zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x anesteziologii x urgentní xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx materiálu, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxxx - 22 xxxxxx xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy xxxxxxxx x topografické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx neurogenetiky, xxxxxxxxxxxxxx x neurofarmakologie.
 • Příznaky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx topické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavních onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx: epilepsie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kraniocerebrální xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx a jejich xxxxx, infekční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxx xxxxxx hybnosti x xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, poruchy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrozené xxxxxxxx vady, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - klinická xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx x doporučené postupy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx intervenčních xxxxxxxxx x léčby (xxxxxxxxxxxxxxxx x endovaskulární xxxxxx, xxxxxxxxxxxx) x neurologických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neurologických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx typu xxxxxxxxx a interpretace xxxx nálezů (základní xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závěry).
 • Indikace xxxxxxxxx xxxxxxxx neurofyziologie (XXX, XXX, xxxx. xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Indikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, sérologických x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx likvorologického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření (XX, XX, xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nádory mozku, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx obalů, xxxxxxxxxxxx x demyelinizační xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hybnosti x xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x metabolická onemocnění, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provázené xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poruchy.
 • Indikace xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx skupin.

Praktické dovednosti

 • Vyšetření xxxxxxxx s akutní XXX včetně xxxxx XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trombolýzy xxx xxxxxxxxxxx CMP. Xxxx o xxxxxxxx xx neurointenzivním xxxxx.

Xxxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx x Centru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x iktem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x ischemického xxxxx, xxxxxxxxxx hypertenze a xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxxxxx triáž xxxxxxxx x xxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s akutní XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vaskulárních syndromů x klinických škál.
 • Interpretace xxxxxxxxx zobrazení xxxxxx XXX (XX, XX xxxxxxxxxxx, XX xxxxxxx, XX), odhad stáří xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx XXXXXXX.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx - intravenózní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX.
 • Xxxx o pacienta xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xx XXX (xxxxx xxxxx, infektů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx prevence XXX - medikamentózní x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčby xx xxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Vyšetření xxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx XXXXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx.
 • Xxxx o pacienta xx neurointenzivním xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základní x rozšířená neodkladná xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, intraarteriální.

Dušnost, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém plic, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, principy xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, polytrauma, xxxxxxxx elektrickým proudem, xxxxxxxx poranění, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x krizová připravenost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hierarchie.

Organizace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, etické chování xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti na XX v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx v XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX ve specifických xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných modalit xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na živé xxxxxxx, charakter deterministických x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, cévní xxxxxxx xxxxxxx, traumata xxxxx x xxxxx, hypertenze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, epileptický xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. - xxxxxxxxxxx x léčebné xxxxxxx.

Xxxxxx skupiny neurologických xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, záněty xxxxxxxx x autoimunitní, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx) - xxxxxxx doporučení xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxxx xxxxxxx diagnostiky x xxxxxxx. Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx pracoviště, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx intenzívní péče 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx technické x xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x vyhlášce č. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x poskytování akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx,

3. urologie,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx je poskytována xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru chirurgie x minimálně 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupnost rady x pomoci prostřednictvím xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx akreditovaným pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx pro obor xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx odborná praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotka intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, lékařská mikrobiologie x patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx za kalendářní xxx: minimálně 1 000 nebo průměrně 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují podmínky xx xxxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx průměrně 1 000 xxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče o xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostiku x zahájení xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. lůžková xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neurologie (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, míchy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, neurodegenerativní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oboru neurologie xxxxxx závratí, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. laboratoře XXX, XXX, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx CT x XXX,

5. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicínu, xxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x celém spektru xxxxxxxxxxxxxx onemocnění: xxxx xxx 500 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx průměrně 500 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx péče: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybaveni

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neurologie xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xx novorozeneckého xxxx xx dne dokončeného 18 roku xxxx x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxx x vzdělávání xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neurorehabilitaci, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, EP), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a neurointenzivní xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xx 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx průměrně 400 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. ošetření v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxxx - centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxx xxxx centrum xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx specializované xxxx x pacienty s xxxxx xxxx centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx XX XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 372/2011 Sb. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (dospělý, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický nácvik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace se xxxxxxxxxxx záznamem sledovaných xxxxxxxxx funkcí, zejména xxxxxxxxxxxx a oběhových x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx resuscitace x xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x různými xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx do xxxx ústy, xxxx xxxxx, ručním dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx pneumotoraxu,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx -xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 let xxxxx výkonu povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 lektoři se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx 5 let.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření a xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 let v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx, pracovní lékařství, xxxxxxxxx medicína x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx neurologie a xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

11. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná xxxxxxx praxe v xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. oftalmologie - xxxxxxxxxx xxxx

18

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx

6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

Kurzy

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oftalmologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. b).

Část XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxx xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie a xxxxxxxx xxxxx bolesti, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxxx v chirurgii, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x chemických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika, xxxxx způsoby imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx ambulancí a xxxxxxxxx oddělení; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx klinické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx medicíně, x xx xxxxxx interakcí xxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy ve xxxxxxxx lékařství.

Praktické dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání sekretu x dýchacích xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx specializační přípravy x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 5.)

Xxxxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxx odebírání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx vad.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oftalmologii.
 • Základní znalost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, specifika xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx topografie xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx cizího tělíska x xxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx techniky v xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx lampa.
 • Oftalmoskopie xxxxx x nepřímá.
 • Měření nitroočního xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx refrakce.
 • Určování xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx okulomotorické xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Advanced Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx příhody, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx příčiny: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma atd., xxxxxxxxxxxxxxxx etiologie - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace atd., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, úraz hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx nemocniční neodkladné xxxx (XXX a XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x novorozence x xxxxx, gynekologické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní předpisy xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx služba.

Nemocenské pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx e-learning

C. Xxxxxxx kurzu Prevence xxxxxxxxxx užívání návykových xxxxx (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx užívání XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx na NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí na XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx aspekty související xx xxxxxxxxxxx NL x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx používané xxx potřeby radiační xxxxxxx. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx radiační mimořádné xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx a možné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční úrovně). Xxxxxxx dětí, těhotných x kojících žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx e-learning

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx I. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx lůžkové intenzívní xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxx alespoň v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tuto podmínku xxxxx i xxxxxxxxxx xx společným lůžkovým xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce intenzivní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx příjem xx intenzivní/resuscitační xxxxx: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x zobrazovací metody,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení,

3. xxxxxxx oddělení,

4. pracoviště xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx typů xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní operace: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx lékařství

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx lůžková péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní xxxxxxx péče o xxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastním xxxx smluvním xxxxxxxx x 24hodinovou dostupností,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx spektru interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx I. x) 5.

Xxxxxxxxxxxx - lůžková xxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

3. štěrbinovou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx gonioskopické,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyšetřovacích xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

10. optickým xxxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx výkonů: xxxxxxxxx 450 xxxxxxxx xx xxx x xxxxx spektru xxxxxxxxxxxx xxxx průměrně 450 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 roky.

pro xxxx X. a) 4.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx vybaven:

1. xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

3. štěrbinovou lampou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx perimetrem,

6. Hertelovým xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pracoviště. Počet xxxxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxx oftalmologie nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, dětský x xxxxxxxxxxx) umožňující praktický xxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx x možností uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění průchodnosti xxxxxxxxx cest xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx intubační x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx ústy, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí/novorozenců x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx krevního xxxxxxx - punkci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx intraoseálního přístupu,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní medicíny x praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického xxxxx x délce xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx publikační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Součástí lektorského xxxx musí xxx xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx vzděláním příslušného xxxxxxxx a odbornou xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x léčba xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xx vyučované xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x zobrazovací metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 12 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

12. ZÁKLADNÍ XXXX ORTOPEDICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína, xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx x 16 xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx oboru.

16

včetně xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. ortopedie a xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x léčbu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx, hrudní, xxxxxx), který xxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxx x týdnu.

8

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx návykových látek (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ortopedickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, které xx xxxxxxxx provést x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxx x traumatologie pohybového xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin (xxxxxxxxx manévry, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx imobilizační xxxxxx)

50

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operací (xxxx.: xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.)

100

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.: xxxxxxxxxx dlouhé xxxxx, xxxxxxx náhrada, xxxx xxxxxxxx xxxx.)

20

Xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx)

40

Xxxxxxxxx u xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx)

5

Xxxxxxxxx xxxxxx x středních ortopedických xxxxxxx (xxxx.: xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, operace xxxxxxxx, xxxxxxxx kovů apod.)

20

Provedení xxxxxxx xxx poranění xxxxxxxxxx aparátu (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zevní xxxxxx)

10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

Xxxx XX.

Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x teoretické xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx zkoušce

Teoretické xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (část X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx anestezie a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení základních xxxxxx - zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, indikace, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx sondy, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ran.
 • Péče x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.
 • Nejčastěji xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxx projevy, diagnostika, xxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx medicíně, a xx xxxxxx interakcí xxxxx x jejich xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interního vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretu x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx ortopedického xxxxx (část I. x) 4. - 5)

Xxxxxxxxx a traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx - 16 měsíců xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízeni xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx školenec xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx maximálně 6 xxxxxx z 16 měsíců xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx ortopedického xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx apod.), xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, nezánětlivé, xxxxxxxxxx, xxxxxx apod.).
 • Fyziologie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ran, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx metody v xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx (XXX, CT, XXX x xxxxx).
 • Xxxxxxx x xxxxxxx základních diagnóz x ortopedii x xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (repozice, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (funkční léčba, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxx operací apod.).
 • Indikační xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úrazů.
 • Prevence pooperačních xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, terapie xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nemoc, xxxxxxxxxxxx xxxx.).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x složitých xxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx končetinových zlomenin xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx postupů, xx. xxxxx fixace.
 • Praktické xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvazů.
 • Provádění xxxxxxxx kloubu x xxxxxxx tkání.
 • Aplikace korzetů x ortéz x xxxxxxxxx a traumatologii xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx formy xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dětského xxxxxxxxx kloubu.
 • Znalost xxxxxxxxx xxxxxxxxx vývojové xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dysplazie xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přístrojů xxxxxxxxxxx x ortopedické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x operaci.
 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pohybovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx anestezii.
 • Provedení jednoduchých xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx diabetické xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx), který xxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxx x xxxxx - 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxx x patofyziologii xxxxx: xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trauma, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazovacích metod.
 • Diagnostika x základní xxxxxxxx xxxxxxxx poranění xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx principy ošetření xxxxxxxx páteře x XXX včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx intoxikací.
 • Diagnostika zlomenin x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzervativní x xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx příprava x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxxxxxxx x dětí.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zlomenin x dětí a xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx techniky, techniky xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx léčba xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sále x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zevní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx organizací

A. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx první xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, diagnóza, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Life Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, křeče, xxxxxxx; náhlé cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - astma xxxxxxxxxx, status astmaticus, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, edém plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, principy xxxxx plicní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx syndrom, xxxxxxxx x indikace trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Transluminal Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, hrudníku, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Advanced Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, příčiny, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné postižení xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nemocniční xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx připravenost xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Zvláštnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, péče x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc a xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní principy x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jemu xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") x léčba xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x závislosti na XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných v XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných modalit xxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, shrnutí.

Celkem 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx x jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx indikačních xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Výběr xxxxxxxxx zobrazovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

E. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx z xxxxxx ortopedie (vývojová xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx congenitus, coxa xxxx xxxxxxxxxxxxx, aseptické xxxxxxx, xxxxxx mozková xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění, xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx velkých xxxxxxxxxxxxx kloubů.

Ortopedické xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx dětská a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx nohy.

Artroskopie x xxxxxxxxx traumatologie.

Dětská xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx končetiny x xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení a xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních pracovišť xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx péči v xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybového ústrojí,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx poskytování xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxx x pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x resuscitační xxxx na lůžkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx x možností xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx anesteziolog se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína.

Akutní xxxxxx xx intenzivní/resuscitační lůžka: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na technické x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx kterým uzavře xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxx xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 nebo xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx nebo průměrně 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 u daného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová interní xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx pacientů x xxxxx spektru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx ambulantní xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Ortopedie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxx operačním sálem.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx ústrojí x xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče x oboru ortopedie x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxx I. x) 5.

Ortopedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sálem.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí s xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x daného poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx ortopedie x traumatologie pohybového xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx péče:

1. xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pohybového xxxxxxx (xxxxx xxxxxx lební, xxxxxx, xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx pro praktickou xxxxx x vybavením: xxxxx (dospělý, dětský x novorozenec) umožňující xxxxxxxxx nácvik základní x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx účinnosti prováděné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných dat xx PC a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technikami xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx ventilace z xxxx xx plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx žíly (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx interna), xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx, b) personální xxxxxxxxxxx

1. Lékaři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x vysokoškolským xxxxxxxxx v oboru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx takové vzdělání x Xxxxx republice xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Lektoři xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx příslušného zaměření x xxxxxxxx praxí xxxxxxx 5 xxx x oblasti přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx návykové xxxxxx x praxí nejméně 5 xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx medicína x radiační xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři - xxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx.

Xxxxxxx x. 13 x vyhlášce č. 397/2020 Sb.

13. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x délka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x xxxx

20

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx aktivitách xxxxxxxxx v xxxx x)

5. xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx

3

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

x) xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x komunikace

3. kurz Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx xxxxx (NL) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x krku.

Rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ustanovení §38a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx zařízení ve xxxxxxxxxx rozsahu

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x části X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxx školitelem x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx školenec xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epistaxe

10

Chirurgická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx hlavy x xxxx

10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lymfatických xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxxxx laryngoskopie xxxxxxxxxxxxx

3

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx xxxx)

5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx protetických xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx zánětu

Tonzilektomie

Část XX.

Xxxxx x rozsah vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pomoci u xxxxx xxxxxxxx života xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx bolesti, jejich xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx a x neinvazivními pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce praxe x akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x chirurgii, xxxxxxxx x interpretace metod.
 • Předoperační xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření úrazů, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Fyzikální vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx o centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, různé xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx o xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx akreditovaném xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx xxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx dovednosti - 24 xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 6.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx - 20 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x endoskopických.
 • Předoperační xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x XXX operaci.
 • Indikační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx absces, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxx, onemocnění xxxxxxxx xxxx, cizí tělesa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx.).
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akutních XXX onemocnění (xxxxxx x xxxx, bolest xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, apod.).
 • Chirurgické xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx vlastností xxxxxxxx xxxxxxxxx užívaných k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx komplikací xxx xxxxxx podání.
 • Základy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xx xxxxx x xxxx).
 • Xxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, exstirpace xxxxxxxxx xxxxxx na krku (xxxxxx, xxxxx), direktní xxxxxxxxxxxxx, ezofagoskopie, xxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx, XXXX), xxxx (myringoplastika, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, apod.), xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sialolitektomie, xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, apod.).

Foniatrie - 3 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, metody x algoritmus xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx), zásady xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x principy xxxxxxx sluchu sluchadly x implantabilními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx (xxxxxxxx vyšetřování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), fonochirurgie (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx hlas, xxxxxxx xxxxxxx, náhradní hlasové xxxxxxxxxx.
 • Xxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx principy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vyšetření x xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx otoakustických xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poruch řeči x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sluchadly (xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x příslušenství, xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx a xxxxxxx x audiometrii, u xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx otorinolaryngologie - 1 xxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx a patofyziologie xxxxx x xxxx x dětí.
 • Odlišnosti x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxx u xxxx x předoperační xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx.
 • Xxxxxxx vývojové xxxx x dětí x xxxxxxx ORL, xxxxxxxxx syndromové x xxxxxxxxxxxx xxxx x XXX.
 • Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx intrakraniálních.
 • Laryngitida a xxxxxxxxxxxx u xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxx znalosti

 • Vyšetření xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxx XXX a tympanometrie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bubínku, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x onemocnění XXX xxxxxxx u xxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxx, analgezii, xxxxxxx anestezii a xxxxxxxxxxx x dětí x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx benigních x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lymfomy, xxxxxxx, karcinomy.
 • Ošetření poleptání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx cest x xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cestách.
 • Paracentéza x xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, epifaryngu, laryngu x dětí, xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx uzlinových xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšířená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx cévní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx atd., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, terapeutické xxxxxxx, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx trombolýzy, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - těžké xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx řešení x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladné xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém x xxxxxxx připravenost zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnických xxxxxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb.

Zvláštnosti urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx e-learning

Znalosti xxxxxxx x kurzu xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Právní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Poskytování zdravotní xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x lékařská posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx a sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx mezi zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jemu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Prevence xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx na XX x XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx škodlivě xxxxxxxxx NL x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo léčbu x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx zobrazovací metody. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Informování xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx žen (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdůvodnění). Xxxxxxxxx dávek pacientů xxx typické radiologické xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Základy x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů - xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx x vedlejší dutiny xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx dutina, hltan, xxxxx.

Xxxxxxx chirurgických xxxxxxx - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 40 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx specializačního vzdělávání xxxxxx

Xxx xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxx alespoň x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

3. urologie,

4. gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx péče x výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 100 pacientů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní xxxx xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci prostřednictvím xxxxxxxx nebo elektronicky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx péče x xxxxx chirurgie.

Zařízení disponuje xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx, xxxx jednotka intenzivní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx služby x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 nebo xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx výkonů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. akutní xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx x celkovým minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x pacienty v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část I. x) 4.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx x xxxxx otorinolaryngologie a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx standardní xxxxxxxxx v xxxxx.

xxx xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxx x oboru xxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Dětská otorinolaryngologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x oboru xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx účinnosti prováděné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tubusu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubační x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx do plic xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx cest koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx intraoseálního xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxx na kardioskopu x volbu farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx medicíny x praxí v xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx povolání xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Minimálně 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x oboru xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti zdravotnického xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 let a xxxxxxxxxxxx činnost.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx lektoři s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměření a xxxxxxxx praxí nejméně 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návykových xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana

a) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Radiologičtí xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx odborníci x absolvovaným magisterským xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Základy x otorinolaryngologii x xxxxxxxxx hlavy a xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxx, x xxxxx x přednášené problematice, x xxxxxxxxxxxx praxí x postgraduální výchově.

Xxxxxxx č. 14 x xxxxxxxx x. 397/2020 Xx.

14. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx lékařství

2

4. xxxxxxxxx

x) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí 6 měsíců x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxxxx absolvovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obor xxxxxx xxxxxxxxx.

24

xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx aktivitách uvedených x xxxx b)

b) xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) a xxxxx xxxxxxxxxx

4. kurz Xxxxxxxx xxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx patologickém kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitelem xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. x akreditovaném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx I. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinné odborné xxxxx v xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxx - poskytovatel zdravotních xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

100

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

2 000

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče.
 • Znalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx oboru anesteziologie x intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x hodnocení závažnosti xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx či selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx chirurgické xxxxxx, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx znalosti xxxxxx a speciální xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx ošetření xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx analgezie x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních komplikací.
 • Indikace x xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, močového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx o centrální xxxxx katetr, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx transfuzí.
 • Injekční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, dekubity.

Vnitřní xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx vyskytující xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx transfuzních xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek.
 • Akutní xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx katetru, xxxx x centrální xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx patologického xxxxx (xxxx X. a) 4.)

Xxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxx těla.
 • Pitevní xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx histologických xxxx x jejich barvení.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx znalosti

 • Technika xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx cytologických xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pitevního xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx techniky v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx makroskopické xxxxxxxxxxx x pitevně.
 • Základy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx histologických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.
 • Samostatné zpracování xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lékařství - 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Anatomie xxxxxxxx těla.
 • Pitevní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx histologických xxxx x jejich xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metod.
 • Psaní xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxx x systémová xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx znalosti

 • Technika xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nekroptických případů.
 • Kompletní xxxxxxxxxxxxxx pitevního protokolu.
 • Barvicí xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Technika xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx provedení pitvy.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx diagnostiky v xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x histopatologii.
 • Samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x mikroskopických xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx zkoušky

Praktická xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx preparátů

 • Znalost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx maligní xxxxx xx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx diagnostickou jednotku.
 • Schopnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxx, xxxxx xxx uzavřít xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx

 • Xxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx skládá xx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení 10 xxxxxxxxxxxxx histologických preparátů.

Praktická xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx samostatného sepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x makroskopického xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xx samostatného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sepsání xxxxxxxxx protokolu (diagnózy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx mozkové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavy: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na hrudi, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx zásady ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, klasifikace, xxxxxxx, terapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči (PNP x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, gynekologické xxxxxx stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané x xxxxx se ověřují xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx péče).

Poskytování zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx kodexy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx a etické xxxxxx.

Xxxxxx problémy současné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komunikace.

Celkem 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (dále xxx "NL") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x ČR x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí xx NL ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxx užívající XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, základní xxxxxxxx radiační ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nelékařského xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx pacientů. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx). Ozáření xxxx, xxxxxxxxx a kojících xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

E. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x nekroptické xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx psaní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opakování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případů.

Principy barvících xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reakcí.

Prohlížení preparátů x xxxxxxxxxxx diagnostiky.

Cytologická xxxxxxxxx - diagnostická xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx metody.

Prohlížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozborem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 38 hodin

Část XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

Pro xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 3. stupně - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové péče x vyhlášce x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x vyhlášce x. 99/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anesteziologickou xxxx x xxxxx chirurgie x dále xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx je poskytována xxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx ventilace, xxx xx na vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x intenzivní medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část X. x) 2.

Chirurgie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx od zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

Xx xxxxxxxxx dostupnost lékaře xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x základním xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronicky, x případě vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na naléhavosti xxxxxxxxx výkonu x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém kmeni xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx péče x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s možností xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. interní oddělení,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patologie, xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Počet hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx rok: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx ročně.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školitele x xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx s podmínkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 příjmů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Patologie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx laboratorních pracovišť xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. cytologická xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx:

1. vlastní bioptická xxxxxxxxx,

2. cytologická xxxxxxxxx xxxxxxxxxx diagnostiku různých xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. pitevní xxxxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Soudní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx do XX x závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti dýchacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, laryngeálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx tracheální xxxxxxxx,

2. xxxxx plicní ventilace x xxxx xx xxxx ústy, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx ventilátorem,

3. nácvik xxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (subclavia, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch rytmu xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nejméně 5 xxx x oboru, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicína x praxí x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v magisterském xxxxxxxxx programu xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vysoké škole x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx, a profesní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx přednášeného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx x praxí xxxxxxx 5 xxx x xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studiem x xxxxx xx vztahu x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru patologie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx patologická xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx anatomie x xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxxxx.

Příloha x. 15 x vyhlášce x. 397/2020 Xx.

15. XXXXXXXX XXXX PEDIATRICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x délka xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe v xxxxxxxx

1. anesteziologie a xxxxxxxxxx medicína

2

2. xxxxxxxxx xxxx dětská chirurgie

2

3. xxxxxxxxx

Xx-xx školenec xxxxxxx x oboru

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) infekční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) lékařská xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mikrobiologie xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína,

může 6 xxxxxx z 23 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxxxxx kmene absolvovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx xxxx dětská x xxxxxxxxx psychiatrie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x diabetologie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lékařství xxxx xxxxxxxx biochemie xxxx xxxxxxxx genetika xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx.

23 xxxxxx účasti xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

x xxxx

4. pediatrie - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulantní xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx novorozenecká xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3

5. pediatre - x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx a xxxxxx.

3

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. kurz Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pediatrickém kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkovou x ambulantní zdravotní xxxx x pediatrii

Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxxxxxx x rozpis xxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxxxx krve

3

Cévkování

10

Odběr biologického xxxxxxxxx xx mikrobiologické xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy:

10

z xxxx

x xxxxxxx

5

xxxxxx xxxxxxxx xxx 1 rok

5

Výplach xxxxxxx

5

Xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx

5

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xx 16.00 xxxxx xx 7.00 xxxxx x x sobotu x xxxxxx x xx svátek

50

Ošetření a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20

Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

20

Xxxxxxxx punkce

3

Neodkladná xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx nácvik, xxxxxx x absolvování)

2

Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

50

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx

Xxxxxx dokumentace x xxxxxxxx péči

30

Očkování - Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx - intramuskulární, xxxxxxxxxx xxxxxxx

30

Xxxxx xxxx

30

Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření

30

Vyšetření xxx xxxxxx

5

Xxxxxxxxx novorozence

10

Využívání xxxxxxx xxxxxx diagnostiky (XXXX)

10

Xxxx XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx léčby xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxx pomůcek x s neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx pod odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx asepse x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x interpretace xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, indikace, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rehabilitace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, omrzlin x xxxxxxxxxx poranění.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ran x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x léčení potransfuzních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických pacientů.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx žilní katetr, xxxxxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imobilizace.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 26 xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. x 5.)

Xxxxxxxxx - 20 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx propedeutika.
 • Etiopatogeneze x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění.
 • Pracovní diagnóza x xxxxxxxxxxxxx diagnostická xxxxxxx xxx nemocným xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Zobrazovací xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx resuscitace.
 • Asistence u xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dekubitů.
 • Základní xxxxxxx xxx diagnostice x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx kojení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kojení, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x nutričnímu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzické xxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xx projevy xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, legislativa.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření.
 • Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx katetru.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx materiálu.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx x xxxxxxxx infuzních xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx.

Xxxxxxxxx - 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx centrum xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti

 • Vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx novorozence.
 • Vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx..
 • Xxxxxx novorozence.
 • Propuštění novorozence xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx poskytovatel ambulantních xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro děti x dorost - 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx pediatrie xxxxxx x xxxxxxxxx, vč. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx a xxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxx věkových xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti.
 • Infekční xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx vyšetření-indikace, interpretace.
 • Farmakoterapie x xxxxxxx lékařství.
 • Preventivní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx praktického lékaře xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxx očkování xxxxxxxxx i nepovinných xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - míry, xxxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx a výživového xxxxx dítěte. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úrazů.

Praktické xxxxxxxx

 • Xxxxx krve.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mikrobiologické xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xx propuštění x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péči.
 • Základy xxxxxxxxxxxxx dovedností.
 • Administrativní xxxxxxx x ordinaci ambulantního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxx xxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx aplikace léčiva - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxxxxxx (POCT).

Vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného původu, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxxxxxx xxxx, trombolýza xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, hlavní xxxxxxx: xxxxxxxxxx etiologie - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, inhalační trauma xxx., kardiovaskulární etiologie - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx koronární syndrom, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Angioplasty), xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrickým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, diagnóza, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, terapeutické přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, zdravotnických zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních stavů x dětí.

Extramurální porod, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická výuka.

Ověření xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo e-learning

Znalosti xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xx zdravotnictví a xxxxxx hierarchie.

Organizace a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx souhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a nakládání xx zdravotnickou dokumentací.

Náležitá xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx služby.

Lékařská etika.

Etické xxxxxx, xxxxxx chování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx medicíny.

Komunikace xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx škodlivého užívání xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "XX") x xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX x XX.

Xxxxxxx NL zneužívaných x XX x xxxxxx vlastností.

Zdravotní xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí na XX.

Xxxxxxxxxxxx škodlivého užívání XX x závislostí xx NL xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

D. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxxx xxxxxxx pacientů. Lékařská xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příčiny a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx XX). Xxxxx optimální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neionizující xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (radiologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Základy xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx v pediatrii.

Neonatologie.

Intenzivní xxxx v xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx.

Xxxxxxxx a léčba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 40 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxx pracoviště, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. a) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) personální zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. stupně - xxxxxxxxxxxx péče xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x požadavcích na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jednom x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. otorinolaryngologie x chirurgie hlavy x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx má oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ventilace, xxx se na xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 pacientů xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: minimálně 1 500 za kalendářní xxx nebo průměrně 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně:

1. lékařem xx specializovanou způsobilostí x xxxxx chirurgie,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s minimálně 3xxxxxxx praxí xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru vnitřní xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx gynekologie a xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím telefonu xxxx elektronicky, v xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx obor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxxx multioborová xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. xxxxxxx oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx v oboru: xxxxxxxxxxx a transfuzní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx operace: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx urgentní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx poslední 3 kalendářní xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. x) 2.

Xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx chirurgie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 3.

Pediatrie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxxxxxx lůžkovou xxxx dětem.

Počet xxxxxxxxx xxxx (s výjimkou xxxxxxxxxxx x doprovodu) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx 900 xxxxx xxxx xxxxxxxx 900 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dětské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Počet xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x níž xxxxxx oddělení xxxxxx: xxxxxxxxx 500 xx xxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx xxxx perinatologické xxxxxxx.

xxxx

Xxxxxxxxxx uvedené xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pacienty. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx alergeny, xxxxxxxx x potravinovými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bronchiálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx typu, atopickým xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, recidivujícími xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Dětská a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx akutní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x celém xxxxxxx xxxxx dětské x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxxxxxxx.

Xxxxxx: xxxxxxxxx 120 pacientů xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx část X. x) 3.

Dětská xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx lůžkové x xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ambulantní xxxx, xxxxxxxx x děti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 roku xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zajištění xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx věk,

2. xxxxxxxxxx XXX, XXX x každodenní dostupností x xxxx od 7.00 xx 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní péče: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxxxxx a diabetologie

a) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a diabetologie.

Praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx diabetologie xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. minimálně 1 200 endokrinologických xxxxxxxxxxxx vyšetření za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školencům xxxxxxxx ultrazvukové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hormonální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ultrazvukem a xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx endokrinních xxxxxx, oddělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxx smluvně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxxxxxx ambulantních vyšetření xx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx 1 200 xxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxx 3 xxxx,

3. diagnostický xxxxxxxxxx x 24hodinovou dostupností.

pro xxxx X. x) 3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx probíhá podle xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x pondělí xx xxxxx, xx němž xx xxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x rozsahu alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

1.2 hematologická xxxxxxxxx x xxxxxxx spektrem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx hematologie, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ad xxx xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx konziliární xxxxxx xxx xxxxxxx zařízení x registrující xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje:

2.1 xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (všechny xxxxxxxx metody), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx registrující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (sledování xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx (XXX),

2.2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx krve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx transfuzních přípravků x surovin xxx xxxxx xxxxxx uděleného Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx léčiv podle xxxxxx o xxxxxxxx ("xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pracoviště.

pro xxxx X. a) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx infekční xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, péče x xxxx i xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, filtry,

3. xxxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, antibiotickým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicíny,

6. xxxxxxxxxx x protiepidemickým xxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxx v diagnostice, xxxxxxx x profylaxi xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. konzultační xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx léčbě.

pro část X. a) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xx 4 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

5. anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxx část X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prostřednictvím laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má oprávnění x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx lékařská xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx spektrum vzdělávacího xxxxxxxx x oboru, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx diagnostiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bioinformatiky.

pro část X. x) 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx prostřednictvím laboratorního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx klinická xxxxxxxxxxxxx,

xxx xxxx X. x) 3.

Rehabilitační a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx xxxx X. a) 4.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní péči xx xxxxxxx oddělení.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lůžky xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx perinatologického xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče.

pro xxxx X. x) 5.

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx lékař xxx xxxx a dorost

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Materiálně-technické xxxxxxxxxxx, xxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kompetence xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na minimální xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx:

x) specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxx tříletou xxxxxxxx xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle čl. II xxx 6 xxxxxx x. 67/2017 Xx.; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx minimálně xxxxxxxx xxxxxxxx praxí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

x) xxx pracoviště

Pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 5 dní x xxxxx, a xxxxxxx 25 xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx věku xxxxxxxxx 600 xxxxxxxxx xx xxxxx věkových xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx pacienta.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených organizací

kurz Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nácvik xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí, zejména xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do PC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx masky (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plic xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx dětí včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. zajištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má specializovanou xxxxxxxxxxx v oboru x xxxxxxx 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx specializace.

kurz Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxx v magisterském xxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx alespoň 5 xxx.

2. Xxxxxxx zdravotnického xxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, komunikace x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závislostí

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lektoři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx radiologie a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x radiační xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x vyučovanému xxxxxx.

xxxx Xxxxxxx pediatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxx xxxxxxxxx, pediatrie xxxx praktické lékařství xxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxxxx zaměřených xx xxxx o xxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Příloha x. 16 x xxxxxxxx č. 397/2020 Xx.

16. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinná odborná xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx 6 xxxxxx z 20 xxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie.

20

včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x)

5. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2

6. xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie, xxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2

x) xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. kurz Xxxxxxxx první xxxxx

2. xxxx Základy zdravotnické xxxxxxxxxxx, etiky a xxxxxxxxxx

3. xxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4. xxxx - Psychofarmakologie

5. kurz - Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx psychiatrickém xxxxx

1. Absolvování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx potvrzené školitelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx vzdělávacích aktivit x části I. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oboru.

Výkony, xxxxx xx školenec xxxxxxx x rámci povinné xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x symptomatické xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

10

Xxxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

10

Schizofrenie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx a xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx somatoformních x xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

15

Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5 xxxxxxxx

Xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s psychologem

1

Supervidované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5

Xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrie

Pervazivní xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

3

Hyperkinetické xxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxx

3

Xxxxxxx xxxxxxx x dětství - xxxxxxxxxxx a xxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx specifickým xxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx x léčba

1

Neurologie

Neurologické xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a léčba

2

Vertebrogenní xxxxxxx syndrom - xxxxxxxxxxx

2

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zobrazovacích metod xxxxx

2

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mozkomíšního moku

2

Část XX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx anesteziologické xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx patofyziologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x stavů xxxxxxxx xxxxxx xx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Základní xxxx anestezie x xxxxxxxx léčby bolesti, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx pracovišť oboru xxxxxxxxxxxxxx a intenzívní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx základních xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x s neinvazivními xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhlé xxxxxxx zdraví či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x antisepse.
 • Základní vyšetřovací xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů.
 • Základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní pravidla xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx předoperační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx x chirurgii.
 • Problematika xxxxxxxxx x xxxxxxx anestezie x chirurgii.
 • Prevence x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pooperačních xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 • Xxxxxx ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx infuzních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření ran.
 • Péče x stomie, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lékařství.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního katetru, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - subkutánní, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx X. x) 4. - 6.)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx obvyklého xxxxxxxxxx xxxxxx poruch, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kognitivní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx psychopatologii.

Praktické dovednosti

 • Zvládnutí xxxxxxx diagnostických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, orientace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Znalost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x patogenetických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx možností a xxxx pomocných vyšetřovacích xxxxx, jak psychologických xxx laboratorních a xxxxxxxxxxxxx (zobrazovacích xxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčby xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx psychoterapie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a stanovení xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx potřebu xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx duševní poruchy.
 • Schopnost xxxxxxxxxx xxxx předepsanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (psychologické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, elektrofyziologické, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx a fyzického xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sebevraždy xxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx duševní xxxxxxx, xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxxxxx plánu) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a blízkým xxx, aby je xxxx možno xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pacientem xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx diagnostické xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dětských x dorostových psychiatrických xxxxxxxx
 • Xxxxx x duševním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx kurzu Xxxxxxxx xxxxx pomoc

Předmět

Náhlá xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx nejasného xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; náhlé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, embolie plicnice, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x utonutí, strangulace xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx úrazy, úraz xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická poranění, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Trauma Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, základy xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x novorozence x matku, gynekologické xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx získané v xxxxx xx ověřují xx xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x řízení zdravotnictví.

Rozhodování xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odborná xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovědnost lékaře x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx hrazené xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x etické xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

Základní xxxxxxxx x specifika.

Komunikace xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx nálady).

Kognitiva.

Anxiolytika x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxx používané xxx xxxxx závislostí.

Léčby xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx poruch xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx a agresivity.

Léčba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx stavů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podáním psychofarmak (xxxxxxxxxxxx syndrom, extrapyramidové xxxxxxxx, neuroleptický xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxx metody do xxxxxxxxxxx, principy a xxxxxxxxxxx působení.

Indikace (xxxxxx xxxxxxxxx ECT x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx ECT s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx metodami.

Praktický xxxxxx XXX xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4 hodiny

E. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx podpůrné psychoterapie.

Terapeutický xxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poruch xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x somatoformních xxxxx x hypochondrie.

Podpůrná psychoterapie x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicíně.

Podpůrná xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx psychoterapeutické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a hodnocení xxxxx.

Xxxxxx 22 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pracoviště akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx dle přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx x vyhlášce x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x poskytování akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 3. xxxxxx - resuscitační xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. urologie,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní péče x výše xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx poskytování xx oprávnění. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní x xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx multidisciplinární jednotce xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx na intenzivní/resuscitační xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky.

Podaných xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař zařazený xx specializační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx,

3. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx dostupnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru gynekologie x porodnictví.

Dostupností lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupnost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující povinnou xxxxxxxx praxi může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx disponuje xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx endoskopie,

5. má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx průměrně 1 000 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx rok:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 100 nebo 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx část X. a) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují podmínky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým minimálním xxxxxxx xx xxxx 1,5 u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx základní lůžkové xxxx x pacienty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. diagnostický xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx interních xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx péče: minimálně 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx x ambulancích zajišťující xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 pacientů ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx část X. a) 4.

Psychiatrie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Vybavení xxx xxxxxxxxx personálního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje následující xxxxxxxxx: minimálně 20 xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx akutní nebo xxxxxxxx lůžkové xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

1. xxxxxxxxx 20 xxxxx,

2. xxxxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. poskytuje xxxxxx péči o xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím zdravotnické xxxxxxxxx služby,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx konziliární xxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX),

8. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nukleární medicína x lékařská xxxxxxxxxxxxx,

9. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

10. poskytuje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

11. xx xxxxxxxxxx probíhají xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího pracoviště,

12. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx semináře,

13. xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostory x xxxxx,

xxx xxxx X. x) 5.

Dětská x dorostová xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx oboru psychiatrie xxx vyhlášky č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x poskytování xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx x dorostová xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x celém rozsahu xxxxx dětské x xxxxxxxxx psychiatrie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 120 xxxxx.

Xxxxxxxxx psychoterapeutického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skupinovou xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, podpůrné xxxxxxxxxxxxx x práci x xxxxxxx.

xxx xxxx I. x) 6.

Neurologie

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění zdravotní xxxx:

1. lůžková zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oblastech xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, autoimunitní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x projevy xxxxxx hybnosti a xxxxxxx, nervosvalová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

2. xxxxxx příjmová xxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 1, xxxxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx bolestivých xxxxxxxx xxxxxx vertebrogenních poruch; xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx,

3. laboratoře XXX, XXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx CT x XXX,

5. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína, neurochirurgie, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, geriatrie a xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

6. příjem xxxxxxxx v celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx než 500 xxxxxxxx xx kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxx ambulantní péče: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx ročně za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx I. x) 6.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx neurologie xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dětská xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové x ambulantní péče x xxxxx dětská xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lůžkovou x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o děti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 18 xxxx věku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. xxxxxxxxx péči x vzdělávání ve xxxxxxxx x novorozenecké xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (EEG, XXX, XX), xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, neurogenetice, problematice xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neurointenzivní xxxx se zaměřením xx dětský věk,

2. xxxxxxxxxx EEG, XXX x každodenní xxxxxxxxxxx x xxxx xx 7.00 do 16.00 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxx 400 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 400 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 700 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 700 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Lékařská xxxxx pomoc

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx pro praktickou xxxxx x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) umožňující xxxxxxxxx nácvik základní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx, zejména respiračních x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sledovaných xxx xx PC a xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchovodů, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx plic xxxx, přes masku, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. nácvik intubace xxxx včetně novorozenců x xxxxxx plicní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx krevního xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx periferní xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), vena xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx simulovaných xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x elektroimpulzoterapie.

Počítačová xxxxxx xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx urgentní xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx anesteziologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru a xxxxxxx 10 let xxxxx výkonu povolání xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační xxxxxxxx za xxxxxxxxxx 5 xxx a xxxxxxxxxxxx činnost.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx lektoři x xxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nejméně 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení).

kurz Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Lektoři se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx ve vyučované xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 let xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x praxí xxxxxxx 5 let v xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nejméně 10 xxx praxe výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Lektoři xx specializovanou způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx, a xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxx zdravotnictví.

2. Garant xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Příloha x. 17 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

17. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx - v xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxx 3 měsíce x akreditovaném xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 500 skiagrafických xxxxxxxxx x xxxx ročně.

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nukleární xxxxxxxx, xxxx 6 xxxxxx x 24 xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nukleární xxxxxxxx.

24

xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx b)

b) vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Prevence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5. kurz Xxxxxxx radiologie

Rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx radiologickém xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. písm. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x garantem xxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx provést v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Radiologie x xxxxxxxxxxx metody

skiagrafie xxxxxx

5 000

x toho xxxxxxx

xxxxxxx

1 500

skelet xxxxxx xxxxxx

2 000

xxxxxxxxx xxxx

500

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elastografie, x xxxx nejméně

1 500

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

300

XX

500

Xxxx XX.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx prověřování xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx a první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx selhání základních xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy v xxxxxxxxx, indikace x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x speciální chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx principy ošetřování xxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x terapie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx transfuzních přípravků, xxxxxxxx a léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky.
 • Obvazová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx technika ošetření xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx praxe x akreditovaném zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx onemocnění ve xxxxxx věku.
 • Anamnéza x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx léčiv a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx stavy xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx žilní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx techniky - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odsávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 měsíců specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx I. x) 4.)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - 24 xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérii, standardních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx RTG xxxxxx, ultrazvuk, XX, XX a xxxxxxxxxxxx (xxxxxx SPECT), XXX x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ionizačním zářením, xxxxxxx xxxxx, zásady xxxxxxxxx screeningu s xxxxxxxx ionizujícího záření.
 • Farmakologie xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx diagnostiky, xxxxxxxxxxx)

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ultrazvuková xxxxxxxxxxx v celém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x skiagrafické diagnostiky x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zahrnující problematiku xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, angiologickou, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a břišní, xxxxxxxxxxxx systém, lymfatický x xxxxxxxxxx systém, xxxxxxxxxxx neurologickou, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akutní medicíny.

Znalosti, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxx oboru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zářením x minimalizací radiačních xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx, XX, XX x scintigrafie (xxxxxx SPECT), XXX x xxxxxxxxxx metod.
 • Programy xxxxxxxxx kvality.
 • Radiobiologie, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx aplikace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrastních látek x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx reakcí.
 • Anatomie, xxxxxxxxxx x patologie xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx přístrojové xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx diagnostika x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrudní, xxxxxxxxxxxxxx, angiologickou, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x břišní, urogenitální xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systém, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x orofaciální, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Basic Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Cardiac Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, synkopa; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx bronchiale, status xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, edém xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: tonutí x xxxxxxx, strangulace xxx., diagnóza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx umělé xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hrudi, xxxxxx koronární xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, páteře, hrudníku, xxxxxx břišní, končetin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termická xxxxxxxx, xxxxxx zásady XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x včasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx o xxxxxxxxxxx x matku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx kurzu Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x komunikace

Předmět

Legislativa.

Základní xxxxxx xxxxxxxx ve zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx zdravotní péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx posudková xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotnickými pracovníky, xxxxxxxxx x osobami xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 hodin nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "NL") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx XX a závislosti xx XX x XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x závislostí xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání XX x závislostí xx XX xx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x závislé.

Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxx kurzu, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana (XX) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx fyziky ionizujícího xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách.

Biologické xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx x stochastické xxxxxx, xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxx xxxxxx xx dávce, xxxxxxx dávkových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxx zátěž xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ozáření, omezování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonů x použitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxx lékařském ozáření (xxxxxxx XXXXX "Xx Xxx Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx XXX xxxxxx,...), xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XX x xxxxxxxx, vzdálenost personálu xx xxxxxx,...), ochrana xxxxx (zkracování doby xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,...).

Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události.

Fyzikální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, typy xxxxxxxxx xxxxxx, kvalita XXX xxxxxx (xxxxxxxx,...), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxxxxx pole,...), xxxxxxxx řízení expozice (Xxxxxxxxx exposure xxxxxxx - XXX, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx - AERC,...) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií (Xxxxxxx XX). Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (specifika, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odborníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Radiologické xxxxxxxxx x diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx. Velikosti dávek xxxxxxxx xxx zobrazovací xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx dávek, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dávek). Xxxxx a hodnocení xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx aplikujících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxxxxxx ozáření x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx radiologii x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obrazu x xxxxx, velikosti xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxx xxxxxxxxxxx radiologii, xxxxx xxxxx, rizika účinků xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx medicíně - xxxxxxxxxxx, terapie xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx radiační zátěž xxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx realizace - xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx volby radiofarmak, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dětský xxxxxxx, stanovování xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, zábrana vnitřní xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, XXXXX, XXX kamery, hybridní xxxxxx XXXXX/XX, XXX/XX, XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrazu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x nukleární xxxxxxxx (kategorizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxx.).

Xxxxxxxxxxx chyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx radiační xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx událost v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx 2013/59/Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovišť. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx ochranou), úloha xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 24 xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Základy xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx metody jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx provedení, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx, radiofarmaka.

Popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx metody xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x páteře.

Zobrazovací xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx X. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, pracoviště xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontaktních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx č. 99/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx medicína xxxx x xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx - xxxxx intenzívní péči xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x dále alespoň x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. ortopedie x traumatologie pohybového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní péče x výše xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž poskytování xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx splní i xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru anesteziologie x intenzivní medicína.

Akutní xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 100 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo průměrně 100 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx anestezií: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx péče xx zajištěna v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxx lékař xxxxxxxx xx specializační přípravy x oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzdělávání x základním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci prostřednictvím xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x případě vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx xxx obor xxxxxxxxxxx a porodnictví, xx xxxxxx uzavře xxxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx péče x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 operačními xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicíny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé umělé xxxxxx ventilace,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, lékařská xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx hospitalizovaných xxxxxxxx xx kalendářní xxx: minimálně 1 000 nebo průměrně 1 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacientů za xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx xxxxxxxx 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx laparoskopické xxxxxxx xxxxxxxx nebo plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

3. ošetření traumat: xxxxxxxxx 500 x xxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. a) 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx x podmínkou xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. příjem pacientů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 000 příjmů xx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx průměrně 1 000 příjmů ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část I. x) 4.

Radiologie a xxxxxxxxxxx metody:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

Přístrojové xxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

3. XX xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx 500 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ročně xxxx xxxxxxxx 500 skiagrafických xxxxxxxxx x dětí xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx v potřebném xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx I. x) 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxxx medicína, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx gamakamerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX, xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxx požadavků Státního xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 500 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 2 500 xx xxxx vyšetření xx xxxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxx počtu 800 xxxxxxx SPECT.

Vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výuku x vybavením: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx praktický xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx respiračních x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX a závěrečné xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, laryngeální xxxxx xxxxxx intubační a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx plic xxxx, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žíly, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, jugularis xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x různé techniky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx farmakoterapie x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx medicíny x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let, xxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx x praxí x oboru nejméně 5 xxx, xxxxxxxxx xx specializovanou způsobilostí xx vyučované problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx 10 xxx praxe xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx publikační činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx a pedagogickou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx lektorského xxxx musí xxx xxxxxxx x ukončeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxx ochrana (XX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pracovní lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx odborníci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Garantem xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx x 10 xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Příloha č. 18 x vyhlášce x. 397/2020 Sb.

18. XXXXXXXX XXXX UROLOGICKÝ

Základní kmen xxxxxxxxxx - x xxxxx 30 měsíců

Část X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka odborné xxxxx

x) povinná xxxxxxx xxxxx x oboru

Obor

Délka xxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. chirurgie

2

3. xxxxxxx xxxxxxxxx

2

4. xxxxxxxx

24

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx x)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

2. xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx látek (XX) x xxxxx závislostí

4. xxxx Radiační ochrana

5. xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx

6. praktický xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

7. xxxxxxxxx kurz Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kmeni

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx potvrzené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případně xxxxxxxxxx dle ustanovení §38a xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. b).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx x garantem oboru.

Výkony, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx odborné xxxxx x oboru

Výkony

Počet

Urologie

Praktické xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocněním, xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx léčení

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkony (xxxxxxxxx xxxxxxxxx uretry, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sondáž močovodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx prostaty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx. Dopplerovského xxxxxxxxx x transrektální xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x invazivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x katétry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx močového xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx epicystostomie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x deliberace xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

50

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

10

Xxxxxxx epicystostomie

5

Punkční xxxxxxx xxxxxxxx (pod xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, fimózy, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx kondylomat xxxx.)

20

Xxxx II.

Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a teoretické xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 měsíců xxxxxxxxxx (xxxx I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie x intenzivní xxxxxxxx - 2 měsíce xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x rizika.
 • Provoz pracovišť xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Praktické dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxx výkonů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poruchy xxxxxx xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkony, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, popálenin, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového oddělení; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx způsoby xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx lékařství - 2 xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetření.
 • Provoz ambulancí x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody.
 • Indikace x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxx a zobrazovacích xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prevence x léčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx medicíně, x xx včetně xxxxxxxxx léčiv x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxx xx vnitřním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, intramuskulární, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, odsávání xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 24 xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx urologického xxxxx (xxxx X. x) 4.)

Xxxxxxxx - 24 xxxxxx praxe v xxxxxxxxxxxxx zařízení pod xxxxxxxx dozorem

Teoretické znalosti

 • Základní xxxxxxxxxx znalosti x xxxxx urologie - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacích xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxx xxxxx zejména v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx cest, akutních xxxxx x urologii. Xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x urologickým xxxxxxxxxxx, xxxxxx administrativy xxxxxxxxxx x hospitalizační.
 • Základní xxxxxxxxxx xxxxxxx u pacienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx operačních ran x xxxxxxxxxxx o xxxxxx dalším xxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx diagnostické x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, uretroskopie, xxxxxx xxxxxxxx, zavedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ultrasonografie.
 • Ultrazvukové xxxxxxxxx ledvin x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx traktu x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x invazivní xxxxxxxxxxxx vyšetření.
 • Zavedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cévkované xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxx x katétry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxx operační xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx epicystostomie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, punkce xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, operace xxxxxxxxx.

Xxxx obsahem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx urologických, xxxxxxxxxxxxx x gynekologických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění.
 • Zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx v urologii.
 • Pooperační xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx infekce xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, etiopatogeneze, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx urologických xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxx - etiopatogeneze, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, metafylaxe.
 • Obstrukční xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx - poruchy xxxxxxxxx u mužů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx zobrazovacích metod, xxxxxx CT x XXX x ultrazvuku x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx moči.
 • Urologická onemocnění xxxxxxxx věku.
 • Onemocnění xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX x jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Diseases, xxxx xxx "XXX").

Xxxxxxxxxx aktivity x pověřených xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, incidence, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladná xxxxxxxxxxx xxxxxx defibrilace (Xxxxx Xxxx Support x Xxxxxxxx Xxxxxxx Life Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, terapeutické xxxx, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx., kardiovaskulární xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cardiale, xxxx xxxx, embolie xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., diagnóza, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Coronary Xxxxxxxxxxx), xxxxxxx dysrytmie x xxxxxxxxxxxx přístupy.

Traumatologie - xxxxx úrazy, xxxx xxxxx, páteře, xxxxxxxx, xxxxxx břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (PNP x NNP).

Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx x krizová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx urgentních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavy.

Praktická xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx ukončení xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (informovaný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředky.

Povinná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Vedení x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úroveň (xxxx artis).

Stížnosti xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x Xxxxxxxx xxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotního pojištění.

Plátci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx pojištěnců.

Systém xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx služby.

Lékařská xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

Základní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkými.

Krizová xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program kurzu Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (xxxx xxx "NL") x xxxxx závislostí

Předmět

Škodlivé xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL v XX.

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx NL ve xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zneužíváním XX x závislostmi xx XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Program xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx systémy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x stochastických xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x dědičných onemocnění. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Koncepce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx obyvatel z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxx, radiační xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události. Radiologická xxxxxxx, příčiny a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Věstník XX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx pacientů.

Úloha xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Ozáření dětí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro typické xxxxxxxxxxxx postupy.

Celkem 4 xxxxxx xxxx e-learning

E. Xxxxxxx xxxxx Novinky x urologii

Předmět

Novinky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x léčbě urologických xxxxxxxxxx onemocnění.

Novinky v xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oblastech urologie (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx aktuálních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (injekce x xxxxxxxx, andrologie, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx).

Xxxxxx 24 xxxxx

X. Xxxxxxx praktického xxxxx Ultrasonografie x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx ultrasonografického zobrazení

Praxe: xxxxxxxx xxxxxxxxx přístroje, xxxxxxxx módy, xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xxxx, nadledviny).

Ultrasonografie xxxxxxx xxxxxxxx cest

Praxe: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx zádech x xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx TGC xx měchýřem), xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x semenných xxxxx (xxxxxx transrektální)

Praxe: xxxxxxxxx močového měchýře x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, uretry a xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostaty, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxxx diagnostiky, perineální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 5 hodin

G. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Urodynamické xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx část

Urodynamické vyšetřovací xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x EMG; xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx část

Standardizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx vyšetřovací metody - xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx - xxxxxxxxx příklady. Xxxxxx XXXX (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Symptomps), XXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx kazuistik.

Teoretická x praktická xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx terminologie u xxxxxxxxxxx pacientů.

Specifika neurogenních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x provádění xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání lékařů

Pro xxxx I. x) 1.

Xxxxxxxxxxxxxx a intenzivní xxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technické x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. stupně - resuscitační péče xxx přílohy č. 4 Požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx č. 92/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx pracovišť xxxxxx péče.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx péče 2. xxxxxx - vyšší xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx péče x xxxxxxxx x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péči 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx chirurgie x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x chirurgie xxxxx x krku,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx. Xxxx podmínku xxxxx i xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lůžka: xxxxxxxxx 100 pacientů xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx rok nebo xxxxxxxx 1 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

pro xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx chirurgie s xxxxxxxxx 3měsíční xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx specializovanou způsobilostí x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx kmeni nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví, xx xxxxxx xxxxxx smlouvu.

c) xxx pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx sály.

Součásti xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

1. lůžkové xxxxxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umělé plicní xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx zajištěny xxxxxx v xxxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx mikrobiologie x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx: xxxxxxxxx 1 000 xxxx xxxxxxxx 1 000 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: minimálně 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxx operace: 700 xxxx průměrně 700 ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 nebo xxxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

z toho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: minimálně 100 nebo 100 xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: minimálně 500 x xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx průměrně 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky x 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,5 x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

1. příjmová xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. akutní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vnitřní lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24hodinovou xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 xxxxxx xx poskytovatele zdravotních xxxxxx xx xxx xxxx průměrně 1 000 příjmů xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. ošetření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx 2 000 pacientů xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx.

xxx část X. x) 4.

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) personální xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zdravotnického xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx urologickou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx urologická xxxxxxxxxxx (základní xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx x instrumentálního vyšetření),

2. xxxxxxx derivační xxxxxx, xxx XXX x XXX xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

4. endoskopická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx měchýře x xxxxxx trubice,

5. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. otevřené xxxxxxx xx mužském xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx a úrazová xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou xxxxx.

Xxxxxx xxx praktickou xxxxx x xxxxxxxxx: xxxxx (xxxxxxx, xxxxxx x novorozenec) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x oběhových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx XX x xxxxxxxxx vyhodnocení.

Model musí xxxxxxx xxxxxx:

1. zajištění xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. umělé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dýchacím xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně novorozenců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (krikotomií),

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx intraoseálního přístupu,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kardioskopu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx učebna xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx medicíny x xxxxx xxxxxxx 5 let v xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oboru xxxxxxx 5 let, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx problematice.

2. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nejméně 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx specializace.

kurz Xxxxxxx zdravotnické legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vysokoškolským xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v magisterském xxxxxxxxx programu xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx práva v xxxxx alespoň 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx 5 xxx x pedagogickou činnost.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxx xxxxxxx 5 let x oblasti přednášeného xxxxxx (etika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

xxxx Xxxxxxxx škodlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx závislostí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x praxí x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Radiační xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxx x xxxxxxxx onkologie.

2. Xxxxxxxxxxxx fyzici se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tématu.

kurz Xxxxxxx v xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna xxx xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyučované xxxxxxxxxxxx, s praxí x xxxxxxxxxx problematice x pedagogické praxi x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vybavení

Učebna pro xxxxxxxxxxx výuku.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odbornou způsobilostí xxxx zvláštní specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pedagogické xxxxx x postgraduální xxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxxx vyšetření

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxx pro teoretickou xxxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Lékaři xx specializovanou způsobilostí x xxxxx urologie, xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx v xxxxxxxxxx problematice x xxxxxxxxxxx praxi x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 397/2020 Sb.

19. ZÁKLADNÍ XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx kmen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxx 30 xxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx

Xxxx

Xxxxx praxe x měsících

1. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

2. xxxxxxxxx

2

3. vnitřní lékařství

2

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx

14

xxxxxx xxxxxx xx vzdělávacích aktivitách xxxxxxxxx v bodu x)

5. xxxxxxx lékařství - oddělení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6

6. xxxxxxxxx

1

7. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1

8. xxxxxxxxx

2

x) vzdělávací xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

Xxxxx

1. xxxx Lékařská první xxxxx

2. xxxx Základy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

3. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek (XX) x xxxxx xxxxxxxxxx

4. xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxx Novinky xx xxxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx ukončení xxxxxxxxxx x základním kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

1. Xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školitelem xxx xxxxxxxxxx §38a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx. x).

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx II.

Obsah a xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 6 xxxxxx vzdělávání (xxxx X. x) 1. - 3.)

Xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína - 2 xxxxxx xxxxx pod odborným xxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx základním xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxxxx, patogeneze, diferenciální xxxxxxxxxxx x první xxxxxx u stavů xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx typy xxxxxxxxx x principy xxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žilního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx pomůckami).
 • Rozpoznání x xxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxx poruchy zdraví xx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí.
 • Provedení xxxxxxxx x rozšířené neodkladné xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem x xxxxxxxx akreditovaném ke xxxxxxxxxx v základním xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Zásady xxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod.
 • Předoperační xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, instrumentarium.
 • Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče.
 • Základy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chirurgie.
 • Základy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxx x lůžkového oddělení; xxxxxx zdravotnické dokumentace.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx chirurgických xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx nasogastrické sondy, xxxxxxxx xxxxxxx, odběr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx periferního xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně podávání xxxxxxxxx roztoků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
 • Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx - 2 xxxxxx praxe xxx odborným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx interním kmeni xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx znalosti

 • Základy problematiky xxxxxxxxx nemocí.
 • Specifika xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxx x fyzikální vyšetření.
 • Provoz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, klinické xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, léčba x xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x léčení xxxxxxxxxxxxxx komplikací. Dobrá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx interakcí xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účinek
 • Akutní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.
 • Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx katetru, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx roztoků.
 • Injekční xxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, intradermální.
 • Zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katetru, xxxxx biologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cest.

Teoretické xxxxxxxx x praktické dovednosti - 24 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx praktické lékařství - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx I. x) 4.)

Xx ukončení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xx xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x objektivních xxxxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx léčby.
 • Znalost dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx XXX xxx xxxxxx řešení.
 • Znalost xxxxxxxxxxx xxxxxx léčiv, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxxx, tělesně xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx onemocněním.
 • Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve XXX.
 • Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sestrou, xxxxxxxxxx xxxxxx péče, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxx odborností a xxxxxxx institucemi x xxxxx komunitní xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, konzultace, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx klinického vyšetření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvahy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx postupu - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výkonů.
 • Vedení zdravotnické xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx XXX.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, intramuskulární, intravenózní, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx diagnostiky x xxxxxxxx VPL (xxxx. XXX, CRP, XX, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
 • Xxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxxxx lékařem v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - ošetření xxx, xxxxxxx, xxxxxx, futura.
 • Základní xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxx indikovaných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx x symptomatických xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx x duševních xxxxxx xxxxxxxxxxx psychoaktivními xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxx),

6. xxxxxx fyziologických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx poruchy): xxxxxxx xxxxxx, příjmu xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dyslexie, xxxxxxx xx.),

9. xxxxxx xxxxxxx a nálad x dětství x xxxxxxxxxxx.

 • Xxxx xxxxxxxx, kontraindikace, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména anxiolytik, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx nemocné s xxxxxxxxx poruchami, zejména xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), omezení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; indikované x xxxx odeslat na xxxxxxxxxxxxx oddělení.
 • Zvládnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x znát xxxxxx psychoterapie v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacientů x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx duševní xxxxxxx xxxxxxxx x snažit xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx psychických xxxxxx (xxxxxxx, vědomí, xxxxxxxxx xxxx.) x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, anxiózní, xxxxxxxxxx, paranoidní x xxxxx).
 • Xxxxxxxx nejdůležitější xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (psychopatie, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
 • Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx léčení závislostí x xxxxx xxxxxx x této xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praktického xxxxxx xxx odborným xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, erysipel, xxxx xxxxxxxx, verrucae, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx contagiosum, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nádorů (xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika x xxxxxxx pohlavně xxxxxxxxxx chorob, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx činnost u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kožních projevech.
 • Odběr xxxxxxxxxxxx materiálu u xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxx xxxxx (ulcus xxxxxx), varikózního xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvazu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx accuminata, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, elektrokoagulací.
 • Provedení xxxxxxx xxxxx epikutánních x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx - v xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika x xxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rohovky,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x amauróz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx svalů - xxxxxxxxx x xxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovednosti

 • Základní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx segmentu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a poleptání xxx a xxx xxxxx tělese x xxx.
 • Xxxxxxxxxx péče při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy x xxxx - x akreditovaném zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dozorem

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x terapie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx život ohrožujících xxxxx v XXX x jejich xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ORL xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ORL xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vady, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x oboru XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sluchu, xxxxxxx laryngoskopie.
 • Provedení xxxxxx xxxxxxxxx pro nosní xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx zevního zvukovodu.
 • Provedení Xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx koniopunkce (xxxxx. xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření.

Hygiena x epidemiologie - x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxx epidemiologii xxxxx x xxx xxxxxxx, znát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx importovaných z xxxxxxxxxx a epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx); provést x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (hlášení protiepidemickému xxxxxxxx, xxxxxxx, karanténu, xxxxxxxx dozor); xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látkách; ve xxxx xxxxxx znát xxxxxx proočkovanosti.
 • Znát a xxxxxxx metodiku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce; xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx metodách, sestavování xxxxxxx x prohlídce xxxxxx xxxxxx; stanovit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dané x odstranění zjištěných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxx význam xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx lékaře.
 • Znát xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikových prací xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxx fyziologii xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx, xxxx fyziologii x xxxxxxx práce xxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dosud xxxxxxxx xxxx novelizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
 • Xxx xxxxxxxxxx přehled o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, způsobech x xxxxxxxx přiznávání xxxxxx x povolání.

Vnitřní lékařství - 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství

Po xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně kortikoidů, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx antidiabetik, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx léčby.
 • Rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, hypertenzní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a dolních xxxxxxxx; umět xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (plic, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, močového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nádory).
 • Etiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční x xxxxxxx končetin, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx srdečního xxxxx, xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a oběhové xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocnění periferních xxxxx x žil.
 • Etiologie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx horních cest xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx alergických, astma xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, embolie plícnice x xxxxxx větví, xxxxxx průdušek x xxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nejčastějších xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx (akutní x chronické záněty, xxxxxxx, nádory), pankreatu (xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxx, etiologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikace xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštností x dětí a x starých xxxx; xxxx zásady spolupráce x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx symptomů např. xxxxx, průjmu, xxxxxx, xxxxxxxx, ikter, xxxxxxxx, xxxxx xxxx.
 • Xxxxxx správné xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, etiologii, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, komplikace xxxxxxxx, terapie xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x terapii základních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxx příznaky xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx včetně dietních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dialyzovaných pacientů, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx močových xxxxxx negonoroických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nádorů a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx diagnostika xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), znát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nádorů krevních x xxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zánětlivých a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubů x páteře (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, spondylartritidy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx artritidy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
 • Xxxxxxx základních poruch xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx onemocnění.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzikálního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. umělé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx X2 x xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbojem,

4. xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

5. xxxxxxx žaludku,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx měchýře,

7. kanylace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přístrojem,

9. xxxxxxxxxxx.

 • Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx stavech xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxx lékařství.
 • Základní xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx natočení XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx).
 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, rentgenových, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odborným dozorem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx vzdělávání ve xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxxxx mozku xxxxxx x chronické, xxxxxxxxxx x následné xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a terapie xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx doplnit x xxxxxxxx (xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x demenci, xxxxxxxx xxxxxxx onemocnění včasnou x vhodnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxx na specializované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx praktických xxxxxxx xxxx). Může xxx xxxxxxxx praktické xxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).
 • Xxxxxxxxx onemocnění XXX (meningitidy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, herpes xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.).
 • Xxxxxx XXX (komoce, xxxxxxx, xxxxxxx komprese, xxx- x epidurální xxxxxxx, conus xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxxxxxxxxx traumatech.
 • Epilepsie x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, meniérský xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx multiplex x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (syringomyelie, amyotrof. xxxxxxxxx xxxxxxxx, myopatie x xxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx CNS při xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x další).
 • Neuralgie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyšetření xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx a motorického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sakrální; rozlišení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příhod.
 • Znalost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx: RTG xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, CT xxxxxxxxx, XX x XXX.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obrna, postižení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, syndrom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nervu, xxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - v rámci xxxxxxx praxe na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx interním xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx rychlé xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, v xxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx resuscitace dýchání x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx xxx popáleninách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx popálenin.
 • Neodkladná xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx syndromu, xxxxx xxxxxxxxxxx proudem x xxxxxxx.
 • Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, častěji xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx péči při xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, akutním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pneumotoraxu, xxxxx syndromu, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx), metabolickém xxxxxxxx.
 • Xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), transportní xxxxxx.

Xxxxxxxxx - 1 xxxxx xxxxxxx praxe xxx xxxxxxxx dozorem x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x xxxxxxxxx pediatrickém xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxx X. x) 6.)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx lékařství xx xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxx x kojeneckou výživu.
 • Závažné xxxxxxx x psychomotorickém xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nejčastějších onemocnění (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxxxxxx xxxx).
 • Xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxx břicha x xxxx
 • Xxxxxxxx xxxxxxx u xxxx.
 • Xxxxxxxxxxx, diferenciální diagnostika x terapie xxxxxxxx xxxxxxxxxx exantémových xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx).
 • Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí, xxxxxxx aplikace, xxxxxxxxxxxxxx x komplikace.
 • Dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx; léčiva xxxxxxxxxxxxxxxx x dětském xxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx: xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx, zvracení, xxxxxxxxxx xxxx, XXX x xxxx.
 • Xxxxxxxx fyzikálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kojence x batolete.
 • Venepunkce novorozence, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxxxxx resuscitace x dětí xxxxx xxxxxxxx skupin.

Gynekologie x xxxxxxxxxxx - 1 xxxxx odborné xxxxx xxx xxxxxxxx dozorem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx gynekologicko-porodnickém xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx I. x) 7.)

Xx ukončení xxxxxxx xxx vedením lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx má xxxxxxxx zvládnout:

Teoretické xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx diagnostika x xxxxxxx častějších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a onemocnění xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx příhody.
 • Diagnostika x xxxxxxxxxxxxx diagnostika fyziologického xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těhotenství, xxxxxxxxxx těhotenství.
 • Zásady x xxxxxxx kontracepce, indikace, xxxxxxxxxxxxxx a nežádoucí xxxxxx kontraceptiv.
 • Diagnostika, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a terapie xxxxxx klimakteria,
 • Obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čípku x těla dělohy, xxxxx x xxxx, xxxxxxx depistáže xxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxxx činnost x xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxx xxx mimoústavním xxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxx poučit xxxx x technice sebevyšetření xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) - ev. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zevních xxxxxxx.

Xxxxxxxxx - 2 xxxxxx odborné xxxxx xxx odborným xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x xxxxxxxxx chirurgickém xxxxx nebo x xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxx X. x) 8.)

Po xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).
 • Xxxxxxxxxxx x indikace k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dvanáctníku, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx břišní; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemocí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (hemorrhoidy, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx abscesy x xxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, břišní, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, kontuze, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hematomy), x závislosti xx xxxxxxx zranění.
 • Diagnostika xxxxx x onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxx x žil x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
 • Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, aponeuróz, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxx.
 • Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx měchýře, xxxxxxxx, ledvin, xxxxxxxx x xxxxxxx pohlavních xxxxxx (záněty, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, úrazy).
 • Diagnostika xxxxxxxxx xxxxxxxx končetin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx kyčelního xxxxxx x dolních končetin).
 • Získané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, halux xxxxxx, calcar xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx, x. Xxxxxxxxxxx, hyperlordózy); xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx).
 • Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxxxxx syndromy - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x léčba.
 • Základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxx x oboru chirurgie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxx xxxx chirurgie: xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx), stavění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx peánem, odstranění xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, paronychia, xxxxxxxx; xxxxxxx, hematomu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx cizího tělesa x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do rozsahu 5 % povrchu xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx bolestivých xxx x kloubů, xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx parafimózy x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx malých xxxx xxxx.
 • Xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx xxx akutní xxxxxxx xxxx, repozice xxx, diagnóza x xxxxx pomoc při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dle rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
 • Xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx.
 • Xxxxxx antisepse, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ambulantní xxxxx.

Xxxxxxxx - x xxxxx odborné praxe xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditovaném xx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxx x xxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nekomplikované xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx, ošetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí - x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx akreditovaném xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kmeni xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxx teoretické znalosti x xxxxx ortopedie.

Praktické xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxx ortopedická xxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v základním xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx specializovaném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx základy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ergoterapie, fyzikální xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 • Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohybového xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky

 • Vyšetření xxxxxxxx x diferenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
 • Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sledování.
 • Zhodnocení xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x rámci posudkové xxxx xx schopností xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx zástava xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu, xxxxx, xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okno, xxxxxxxxxx systémová, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx trauma xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx selhávání, xxxxx xxxxxxxx, xxxx plic, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx x xxxxxxx, strangulace xxx., xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ventilace.

Bolesti xx xxxxx, akutní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x indikace xxxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx), závažné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xxxx hlavy, xxxxxx, xxxxxxxx, dutiny xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ATLS (Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx).

Xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, příčiny, xxxxxxxxxxxx přístupy.

Hromadné xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX x XXX).

Xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxxxx porod, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xx prověřují po xxxxxxxx testem.

B. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etiky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx pacienta (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odmítnutí xxxx).

Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxx souhlasu, omezovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (lege xxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

Zdravotní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče.

Systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lékařská xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojištění.

Důchodové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx etika.

Etické xxxxxx, etické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x specifika.

Komunikace mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pacientem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12 xxxxx nebo x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XX") a xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx NL x xxxxxxxxxx na XX v XX.

Xxxxxxx XX zneužívaných x XX x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxx NL a xxxxxxxxxx xx NL.

Problematika xxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xx XX xx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, možnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx na XX.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx x-xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ochrana

Předmět

Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, charakter xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nádorových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, legislativní xxxxx lékařského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxxxxxx ochrana xxxxxxxx. Lékařská xxxxx xxxxxxxx osobám ozářeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiologická xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx indikujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx MZ). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody. Xxxxxxxxxxx modality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x optimalizace radiační xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx dětí, těhotných x xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx, opatření, xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx typické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4 xxxxxx xxxx e-learning

E. Xxxxxxx xxxxx Novinky ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kontrolní xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Interdisciplinární xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx medicínských xxxxx (xxxxxxx lékařství, chirurgie, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, psychiatrie, xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx - právní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx specifika, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx primární péče xx xxxx specializovanou x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8 xxxxx

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení x xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx část X. x) 1.

Anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx intenzívní xxxx 2. xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 4 Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x. 92/2012 Xx., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vybavení zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácí xxxx.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2. stupně - xxxxx intenzivní péče xxxx xxxxxx lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - resuscitační xxxx xxx přílohy č. 3 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vyhlášce x. 99/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx anesteziologie x xxxxxxxxxx medicína nebo x poskytování akutní xxxxxxx intenzívní xxxx 2. stupně - xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx akutní lůžkové xxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx chirurgie x xxxx alespoň x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx oborů:

1. xxxxxxxxx x traumatologie xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxx xxxx, x jejímuž poskytování xx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx splní x xxxxxxxxxx xx společným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx odbornosti.

Poskytovatel zdravotních xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxx lékař anesteziolog xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní medicína.

Akutní xxxxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx: minimálně 100 xxxxxxxx za kalendářní xxx nebo xxxxxxxx 100 xxxxxxxx ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx 1 500 xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 2.

Xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče xx zajištěna x xxxxxxxxxxxx pracovním režimu xxxxxxx:

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3xxxxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx medicína,

4. xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx,

5. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství.

Je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x oboru xxxxxxxxxxx x porodnictví.

Dostupností xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx účely vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx klinickém stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) typ pracoviště

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxx chirurgie.

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxx praxe:

1. xxxxxxx oddělení anesteziologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. radiodiagnostické xxxxxxxx,

3. interní oddělení,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxxxx služby x xxxxx: hematologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 1 000 nebo xxxxxxxx 1 000 ročně xx poslední 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx 10 000 xxxx xxxxxxxx 10 000 xxxxx za xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

Seznam xxxx xxxxxx x xxxxxx počet xx xxxxxxxxxx xxx:

1. plánované xxxxxxx: 700 xxxx xxxxxxxx 700 xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky,

2. xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 200 xxxx průměrně 200 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánované: xxxxxxxxx 100 xxxx 100 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx 500 z xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx a 30 xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxx xxxx X. x) 3.

Vnitřní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb splňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx příslušného xxxxx xxx vyhlášky č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

Xxxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xx zajištění xxxx:

1. xxxxxxxx interní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx s podmínkou xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství,

4. xxxxxxxxxx péči v xxxxx xxxxxxx lékařství,

5. xxxxxxxxxxxx komplement xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 24xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. příjem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění: minimálně 1 000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 000 příjmů ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx: minimálně 2 000 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zajišťující odbornou xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 000 xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

xxx xxxx X. x) 6.

Pediatrie

a) technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného xxxxx dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx zabezpečení

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

c) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx v xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx dětským xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost. Počet xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx x doprovodu) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 900 xxxxx nebo xxxxxxxx 900 xxxxxx ročně xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xx všeobecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oddělení xxxxxxxxx 1 500 xx xxx xxxx xxxxxxxx 1 500 xxxxx za poslední 3 kalendářní roky.

Počet xxxxxxxxxxx xx porodnici, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxx oddělení působí xxxxxxxxx 500 xxx xxxx xxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářní roky.

pro xxxx I. a) 7.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx oboru dle xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušného oboru xxx xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činností poskytování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx nemusí splňovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně ultrazvuku.

2. Xxxxxxxxxxxxxx medicína (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx následujících xxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxx 600 xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 600 xxxxxx xxxxx za poslední 3 kalendářní xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxxxxxx za poslední xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 100 xxxxxx xxxxx xx poslední 3 xxxxxxxxxx roky,

3. xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx jejich xxxxx: xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, konizace xxxxxxxxx xxxxx, cílená xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zevního xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx čípku,

4. xxxxxxxxxxxxx xxx limitace xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx limitace xxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2.

xxx xxxx X. x) 4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx č. 92/2012 Sb.

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx č. 99/2012 Sb.

x) typ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře: 900.

Xxxxxxxxx xxxxx návštěvních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx: 25 xx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xx metodické xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x akreditací xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx teoretickou výuku.

Učebna xxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx: model (xxxxxxx, dětský a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neodkladné xxxxxxxxxxx xx simultánním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vitálních funkcí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k objektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možností uložení xxxxxxxxxxx xxx xx XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx umožnit xxxxxx:

1. xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxx, Combi-tubusu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx intubační a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx plic ústy, xxxx masku, xxxxxx xxxxxxxx přístrojem/transportním xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx intubace dětí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dýchacích xxxx koniopunkcí, xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

5. punkci pneumotoraxu,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řečiště - xxxxxx x kanylaci xxxxxxxxx žíly, centrální xxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx femoralis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. diagnostiky xxxxxxxxxxxx poruch rytmu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí.

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx - lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx nejméně 5 xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí ve xxxxxxxxx problematice.

2. Garant xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xxxx Základy xxxxxxxxxxxx legislativy, xxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) personální zabezpečení

1. Xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx republice xxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxx