Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.10.2020 do 25.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 998)

402/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

402

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2020 x. 998

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 9. října 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 25. xxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

xxxxxxxx

1. u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návštěvy xxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lůžková péče, x xxxxxxxx:

- přítomnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bodu 2,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientů,

- xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x hospicech x dalších pacientů x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo osoba xxxxxx x rodičkou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx bude xxxxxxxx x samostatném porodním xxxxxx xxxx xxxx x vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxx rodičkami,

- xxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pokoje xxxx xxxx,

- třetí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x zároveň nemá xxxxxxxx onemocnění COVID-19,

- xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roušku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxxx),

3. x všech xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx domovů xxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx sociálním službám x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §49, 50 x 44 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

- nezletilých uživatelů xxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 402/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 9.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 25.10.2020 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.