Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 998)

402/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

402

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 8. října 2020 č. 998

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 9. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

zakazuje

1. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx:

- přítomnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx za podmínek xxxxx xxxx 2,

- xxxxxxx nezletilých xxxxxxxx,

- xxxxxxx pacientů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- návštěv xxxxxxxx x xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxx osobou xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rodičkou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxxxx porodním xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- bude zamezen xxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx měření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- třetí osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx látkových xxxxxx xxxxxxxxxxx),

3. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formě (xxxxx §49, 50 x 44 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách) xxxxxxx uživatelů x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx svéprávností,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx stav xx sociální situace,

- xxxxxxxxx sociálních xxxxxx x terminálním stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 402/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.10.2020 xx 00:00 hod. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

429/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (č. 1085)

x xxxxxxxxx xx 23.10.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.