Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 998)

402/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

402

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. října 2020 x. 998

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 9. října 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 xxx.

xxxxxxxx

1. u xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pacientů x zdravotnických zařízeních, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx péče, x výjimkou:

- xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxx bodu 2,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx pacientů x terminálním stadiu xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

- třetí xxxxxx xx druhý xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx porodním xxxxxx nebo boxu x vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- bude zamezen xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx měření xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxxx pokoje xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx teplotou xxxxxxxxxxxx 37,0 °C x zároveň nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxxx),

3. x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §49, 50 x 44 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

- uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 402/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

429/2020 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1085)

x účinností xx 23.10.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.