Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 998)

402/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

402

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. října 2020 č. 998

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 9. října 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 hod.

zakazuje

1. u xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxx xxxx 2,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientů,

- xxxxxxx pacientů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x hospicech x dalších pacientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x případě, xx xxxxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

- xxxxx bude probíhat x samostatném xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x ostatními rodičkami,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx teploty xxxx vstupem xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

- třetí osoba xx xxxxxxxx teplotou xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x zároveň nemá xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxxxxxxxx improvizovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

3. u všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx domovů xxx xxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formě (xxxxx §49, 50 x 44 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

- nezletilých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sociální xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 402/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

429/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1085)

x xxxxxxxxx od 23.10.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.