Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 13.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 997)

401/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

401

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. října 2020 x. 997

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 12. října 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 25. xxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx výuce xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx x vyšších odborných xxxx x konzervatoří xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,

- škol xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

- xxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx jednoletých x xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxxx xxxxxxxxx zákona, x to xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx 12. xx 16. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx polovina xxxx x x xxxxx xx 19. xx 23. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx); věta xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx zákona,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského zákona, x to xxx, xx zakazuje osobní xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umělecké xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jazykové xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zkoušce, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx času x xxxxxxxx klubů, x xx xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, x xxxxxxxxx zařízení xxxxx školského xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx školách xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpěv,

7. provoz xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. zakazuje x xxxxxxxxx xxx dne 26. října 2020 xx 00:00 hod. xx dne 27. xxxxx 2020 do 23:59 hod. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků základních x středních škol, xxxxxxxxxxxx a základních xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 401/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 25.10.2020 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 401/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 408/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.10.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.