Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 13.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 997)

401/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

401

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 8. xxxxx 2020 x. 997

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 12. října 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 25. října 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), a to xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x účastníků xxxxx celoživotního vzdělávání; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxxxxx školní docházky,

- xxxxxxxxxxx vyučování a xxxxxxxxx přípravy,

- xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx základního vzdělávání x xxxxxxxx škole xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xx xxx, xx zakazuje osobní xxxxxxxxxx žáků poloviny xxxx xx xxxxxxxxxx, x xx způsobem, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx 12. do 16. xxxxx 2020 neúčastní xxxxx xxxxxxxx xxxx x x týdnu xx 19. xx 23. xxxxx 2020 xxxxxxxxx druhá xxxxxxxx xxxx (xxx lichém xxxxx xxxx xxx xxxxx zaokrouhlit); věta xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx x třídy xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxx x jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti žáků x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zkoušce, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxx učitel x xxxxx xxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxx volného xxxx x školních xxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů a xxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpěv,

7. provoz xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx stupně základního xxxxxxxxxx v základní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 26. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 27. xxxxx 2020 do 23:59 xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxx, středním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 401/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 25.10.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 401/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 408/2020 Sb. s účinností xx 14.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.