Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 13.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 997)

401/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

401

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 8. xxxxx 2020 x. 997

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. omezuje x xxxxxxxxx xxx xxx 12. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 25. října 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxx xxxxxxx působících na xxxxx České republiky (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx na xxxxxxxx x praktické xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, zubní xxxxxxxxx, farmacie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. provoz středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků a xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- škol xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx jednoletých a xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xx xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, x to způsobem, xx se xxxxxxxxxx x týdnu xx 12. xx 16. xxxxx 2020 neúčastní xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx 19. do 23. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (při xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx); věta xxxxx xxxxxx bodu xx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxx §16 odst. 9 školského zákona,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx žáků x xxxxxxxx xx xxxxxx jazykové xxxxxxx, x xxxxxxxx individuální xxxxx v základní xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx učitel x xxxxx xxx),

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x to tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx škol, x xxxxxxxx mateřských škol, x školských zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

7. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 26. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 27. xxxxx 2020 xx 23:59 xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx základních x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 401/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 25.10.2020 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 401/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 408/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.