Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 13.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 997)

401/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

401

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 8. xxxxx 2020 x. 997

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. omezuje x účinností ode xxx 12. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 25. xxxxx 2020 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx působících na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), x to xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických studijních xxxxxxxx,

2. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx odborném xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxx docházky,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,

- škol xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

3. provoz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx xxxxx školského zákona, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poloviny xxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx 12. xx 16. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx 19. xx 23. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx polovina xxxx (xxx lichém xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx); xxxx xxxxx tohoto xxxx xx nevztahuje xx xxxxx x xxxxx xxxxx §16 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, x to tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umělecké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jazykové xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti žáků x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx učitel a xxxxx xxx),

5. provoz xxxxxxxxx xxxxxxx času x školních xxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, žáků x xxxxxxxx x xxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx vzdělávání,

6. xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysokých xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpěv,

7. provoz xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, podle školského xxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx jako součást xxxxxxxxxx.

XX. zakazuje x xxxxxxxxx xxx dne 26. října 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 27. xxxxx 2020 do 23:59 hod. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxxxx x středních xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx uměleckém vzdělávání x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 401/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 25.10.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 401/2020 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 408/2020 Sb. x účinností xx 14.10.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.