Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.10.2020 do 11.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 995)

399/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

399

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2020 č. 995

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 9. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 11. xxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxx akce xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 10 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxx xxx 20 osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, účasti xx xxxxxx, prohlášení osob x xxx, xx xxxxx vstupují do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx než 2 xxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxx II. x xx schůze, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxx 100 osob x xxx, xx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx a xxxxx x nich xx určeno místo x xxxxxx, xx xxxxxx xx převážně xxxxxxx,

2. xxxxxxxx, divadelní xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxx zpívá, xxxxxx zkoušek,

3. xxxx:

- xxxxxx xxxxx a xxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení) x vnitřních prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, posiloven x xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx školách x xxxx podle xxxx XX/2,

- xxxxxx x používání xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bazén, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx saun, xxxxxxx x solných xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo vzdělávací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxxxxx, filmová x xxxx umělecká představení, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, tak, xx

x) xx xxxx xxxx účastnit nejvýše 500 xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx s xxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx vzdálenost 2 xxxxx xxxx účastníky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepropustnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (např. plexisklo),

b) xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx převážně xxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx vstup, xxxxx xxxxx prodat xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxxx akce je xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx aktuální počet xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx akce,

c) x prostorech, kde xx xxxx akce xxxxxx, xx zakazuje xxxxxxx nebo prodávat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nápojů,

d) xxxxxxxxx xxxx povinni dodržovat xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx akce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovními xxxxx xxx, xx xx xxxx účastní pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zázemí xxxxxx rozhodčích x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx 130 osob x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx organizovaných sportovními xxxxx,

3. xxxxx na xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx nejvýše xxxxx osob, kolik xx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx 100 xxxx, x xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx účastní, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx, x xx s xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx,

4. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 xxx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxx bez vstupu xx xxxxxxxxxx); xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx v provozovnách xxxxxxxxxxxx služeb pouze x čase xxxx 00:00 hod. a 06:00 xxx.,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xx odstup xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx x xxx usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx z provozovny xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx vnitřní xxxxxxx (xxxx. výdejové okénko) xxxx osoby, které x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx o členy xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. zahrádka),

e) provozovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny více xxxxxxxxx, xxx je xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxx zákazníky; xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) nebude poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

5. provoz xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx společenských xxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provozovnách x xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 xxx.,

x) zákaz xxxxxxxx xxxx hudby a xxxxx,

6. xxxxxxx nákupních xxxxxx x prodejní xxxxxxx přesahující 5 000 x2 xxx, xx:

x) x jednoho xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sezení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokrmů (xxx. xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx stůl, xxx x něj usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx určených x xxxxxxxxx (xxxxx, křesla, xxxxxx apod.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx místy shromažďování xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň 1 xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxx xx dodržovali,

e) následující xxxxxx pro zákazníky xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejně přístupných xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (např. formou xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, infografiky xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx místech, xxx xx lze xxxxxxxx, např. xxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxx před výtahy, xxxxxxxxxx, travelátory, xxxxxxx xxxx.,

7. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tak, xx xxx vstupovat xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx prodejen x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x pobývat x xxxx nejvýše xx xxxxxxxxx xx 2 osobách x xxx, že mezi xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx; xxxx omezení xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti;

III. xxxxxxx usnesení xxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 958, xxxxxxxxx xxx č. 392/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 399/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.10.2020 xx 00:00 hod. xx 11.10.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.