Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 21.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 994)

398/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

398

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2020 x. 994

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x účinností ode xxx 12. října 2020 xx 00:00 xxxxx xx xxx 25. xxxxx 2020 xx 23:59 xxxxx xxxxxx orgánům veřejné xxxx x správním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívající x:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, x xxxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxxx) x dalšími xxxxxxxxx osobami (dále xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobním ve xxxxx případech, xxx xx xx možné, xxxxx xxx současném xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxx/xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, kdy je xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxx hygienických opatření,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. omezení xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xx xxx xxx v xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxx úředních hodin xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zveřejní xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu nepřesahoval xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx nebo nepřiměřeně xxxxxxx práva klientů/veřejnosti,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx orgánu.

Provedou:

členové xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních správních xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 398/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020 xx 00:00 xxxxx xx 25.10.2020 do 23:59 xxxxx.

Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 398/2020 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 426/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.