Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 21.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 994)

398/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

398

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2020 x. 994

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x účinností xxx xxx 12. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx xx xxx 25. xxxxx 2020 xx 23:59 xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx a správním xxxxxxx (dále jen "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření spočívající x:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státních zaměstnanců, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") s xxxxxxxx veřejné xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx účastníky správních xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx osobami (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx nutnou xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobním ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx osobního kontaktu xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, je-li zřízeno; xxxx, xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace,

c) xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx opatření xx přiměřeně xxxxxxx x xxx vnitřní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orgánu.

2. omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx v xxxxx x xxxxxxx pěti xxxxx v xxxxx xxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxx úředních xxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu nepřesahoval xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) xx xxxxxxx xxxxxxx úředních xxxxx ohrozilo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva klientů/veřejnosti,

c) xxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády

vedoucí xxxxxxxxx ústředních správních xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 398/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.10.2020 xx 00:00 hodin xx 25.10.2020 do 23:59 hodin.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 398/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.