Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 21.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 994)

398/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

398

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 8. října 2020 x. 994

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx 12. října 2020 xx 00:00 xxxxx do xxx 25. října 2020 xx 23:59 hodin xxxxxx orgánům veřejné xxxx x správním xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxx v xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx osob (dále xxx "zaměstnanci") s xxxxxxxx veřejné xxxxxx (x žadateli, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) a dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "klienti/veřejnost") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx kontaktů se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobním xx xxxxx případech, xxx xx xx xxxxx, xxxxx při současném xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontakt; jednání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

2. xxxxxxx xxxxxxx úředních xxxxx xxxxxx xx dva xxx v xxxxx x rozsahu pěti xxxxx v daném xxx, x xx x čase xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxx úředních hodin xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx a zveřejní xx xx xxxxx xxxxxxxx deskách; omezení xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy

a) xxxxxxxxx xxxxxx úředních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením,

b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) xxx klientovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx orgánu.

Provedou:

členové vlády

vedoucí xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři,

starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 398/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020 xx 00:00 xxxxx xx 25.10.2020 xx 23:59 hodin.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 398/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.