Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 21.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 994)

398/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

398

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxx 2020 x. 994

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) a xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx 12. října 2020 xx 00:00 xxxxx xx xxx 25. října 2020 xx 23:59 xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxx v xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x:

1. omezení xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osob (dále xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx veřejné správy (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx) a dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx nutnou úroveň; xxxxxxx kontaktů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobním ve xxxxx případech, xxx xx xx možné, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx v úředních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, je-li zřízeno; xxxx, xxx xx xx možné, xx xxxxxxxxxxx elektronická xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hygienických xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro vnitřní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx x týdnu x rozsahu xxxx xxxxx x xxxxx xxx, a xx x čase dostupném xxx xxxxxxxxx; x xxxxx úředních hodin xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxx deskách; omezení xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) by xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klientů/veřejnosti,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx orgánu.

Provedou:

členové xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři,

starostové

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 398/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.10.2020 xx 00:00 xxxxx xx 25.10.2020 xx 23:59 xxxxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 398/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.10.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.